Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
ULTIMELE ARTICOLE
Chemare la rugăciune neîntreruptă – … e vremea Psaltirii

”Autorul Psaltirii este Duhul Sfânt, iar Duhul Sfânt, Mângâietorul, aşa a întocmit această carte, ca ea să aibă leac şi untdelemn pentru toate rănile, durerile, întristările şi frământările vieţii noastre. Eşti bolnav? O sută

Citește în continuare

ORICÂT ŢI-AR FI DE MULTE

Oricât ţi-ar fi de multe virtuţile de-acuma şi oricât de puţine păcatele de ieri, mai bine-i ca păcatul să-ţi pui ’nainte numa’, virtuţile ţi-ascunde, cum n-ar fi nicăieri. Orice-nălţimi frumoase ai fi atins acuma şi oricât de

Citește în continuare

Trufia este „începutul păcatului”, este „răsadul păcatului”,

DUMINICII A 33-A DUPÃ RUSALII (a Vameşului şi a Fariseului) „Zis-a Domnul pilda aceasta: «Doi oameni au intrat în biserică să se roage, unul fariseu şi altul vameş. Fariseul stând, aşa se ruga întru sine: Doamne, mulţumescu-Ţi că nu

Citește în continuare

El este împotriva mândrilor, dar le dă har celor smeriţi.

Un necredincios, vrând să-şi bată joc de un copil al lui Dumnezeu, îl întreabă: – Ce face Dumnezeul vostru acum? Ce lucrează? – Dumnezeul nostru astăzi pe unii îi coboară şi pe alţii îi ridică. Şi n-a mai mers dispreţuitorul

Citește în continuare

Smerenia este începutul mântuirii

EVANGHELIA DUMINICII A 33-A DUPĂ RUSALII (a Vameşului şi Fariseului) Despre smerenie şi trufie Zis-a Domnul pilda aceasta: „Doi oameni au intrat în biserică să se roage – unul fariseu şi altul vameş. Fariseul, stând, aşa se ruga

Citește în continuare

Ştie Dumnezeu!… Nu-i nevoie să mai ştie şi oamenii.

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin. Ne simţim aşa de fericiţi într-un loc şi într-o stare ca aceasta, unde avem fericirea şi bucuria în inimile şi în sufletele noastre a unui alt prilej de felul acesta, a

Citește în continuare

Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameșului și Fariseului)

Ap. II Timotei III, 10-15; Ev. Luca XVIII, 10-14 Înţeleptul Solomon spune: „Mândrilor le stă Dumnezeu împotrivă” şi „smereşte privirile trufaşe”. Pe cei smeriţi Mântuitorul îi îmbrăţişează ca pe nişte prieteni, pentru că

Citește în continuare

Boala slavei deşarte

Predică la Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameşului şi a Fariseului) Evanghelia de la Luca 18,10-14   10 Doi oameni s-au suit la templu, ca să se roage: unul fariseu şi celălalt vameş. 11 Fariseul, stând, aşa se ruga în sine:

Citește în continuare

„Mic dejun” duhovnicesc

„Mic dejun” duhovnicesc – februarie 2019

În fiecare zi aporape ne uităm în oglindă și grijim de trup, oare cu cât mai mult s-ar cuveni să grijim de suflet! Aici este o oglindă și pentru suflețel – grijiți de el!

0 comments
Catehism ortodox

RUGĂCIUNEA DOMNEASCĂ „Tatăl Nostru”

Care este cel mai desăvârşit model de rugăciune? Modelul cel mai desăvârşit de rugăciune este Rugăciunea Domnească, adică: „Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, Sfinţească-se numele Tău; Vie împărăţia Ta; Facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi; Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi […]

0 comments
Comoara psalmilor

16 Februarie – Domnul este Păstorul meu

16 februarie – Psalmul 23, vers 1 În acest strigăt fericit există multă bucurie, mult ajutor, mult belşug, multă pace, şi nădejde, şi dragoste, pentru orice suflet credincios care poate spune aceste cuvinte fericite cu sinceritate şi recunoştinţă. Dar cel mai puternic simţământ care izbucneşte din cuvintele acestea este siguranţa… Este încrederea fericită şi sigură cu […]

0 comments

ULTIMELE ANUNȚURI
CE ESTE OASTEA DOMNULUI
Despre

Oastea Domnului e o Mişcare de renaştere sufletească, e o Mişcare de pătrundere în adâncimile sufleteşti ale omului, pentru a înţărca răul de la izvor şi a porni binele şi îndreptarea tot de la Izvorul puterii şi al îndreptării, Care este Iisus Mântuitorul.
Misiune
Oastea Domnului este o declaraţie de război sufletesc contra vrăjmaşului diavol, contra întunericului şi contra răutăţilor.
Valori
Oastea Domnului este o armată ce luptă sub steagul şi conducerea lui Iisus Biruitorul. Domnul este Conducătorul acestei Oşti.
 


MULTIMEDIA
 
 
 
 
 
 

URMĂTOARELE EVENIMENTE
02 mart. 2019

Aniversarea Părintelui nostru Iosif În anul 1988, fratele Traian Dorz a organizat la Certege Sărbătoarea împlinirii a 100 de ani de la naşterea Părintelui Iosif Trifa. Urmând această tradiţie, Sfatul Frăţesc Operativ al Oastei Domnului a organizat, tot la Certege, în mai multe

OASTEADOMNULUI.TV


 


MĂRTURII DESPRE OASTEA DOMNULUI

Asociaţia ortodoxă română Oastea Domnului, când rămâne profund înrădăcinată în tradiţia Ortodoxiei,constituie un sprijin major pentru misiunea Bisericii noastre.

PF Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Cauzele care au semnat actul de naştere al Oastei Domnului sunt prezente şi astăzi, pe alocuri în forme chiar mai acute decât în trecut. Deci existenţa continuă să fie justificată.

ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei

Consider Oastea Domnului ca pe o Lucrare spirituală deosebită, atunci când acţionează în cadrul Bisericii – şi o considerăm întotdeauna ca pe o Lucrare a Bisericii noastre Ortodoxe.

ÎPS Laurentiu STREZA, Mitopolitul Ardealului

Pentru mine, Oastea Domnului este Mişcarea duhovnicească cu cel mai mare potenţial de înnoire a Bisericii, pentru că ea se sprijină pe misionarismul laicilor.

ÎPS Serafim JOANTA, Mitropolitul Germaniei
WhatsApp chat