Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Adi.Editor

Author Archives

IISUSE SCUMP

Iisuse Scump, căzut sunt jos,
în trista-nlănţuire
a lutului neputincios,
dar, Domnul meu Iisus Hristos,
– mi-e dor de mântuire!

Şi iată-mă, acum Te chem
din seară-n dimineaţă,
împins de-al Duhului îndemn,
Îţi caut al îndrumării semn,
– arată-mi Sfânta-Ţi Faţă! (mai mult…)

CÂNTĂRILE NOASTRE

Cântările noastre cântate plângând
lua-şi-vor odată aripile-albastre
şi-n soare pluti-vor curate, arzând
de para iubirii, – cântările noastre.

Din roua de lacrimi ce-n ele-a rămas,
luci-vor pe ceruri ghirlande de stele,
iar îngerii Slavei cu tremur în glas,
cântând, învăţa-vor să plângă din ele. (mai mult…)

CE MĂREAŢĂ E IZBÂNDA

Ce măreaţă e izbânda celui care luptă-ntruna,
pân’ la moarte, cu dorinţa de a câştiga cununa!

Ce frumoasă e răbdarea celui care nu cârteşte,
care pentru tot ce-i vine lui Hristos Îi mulţumeşte!

Ce curată-i conştiinţa celui care nu se-abate,
nici pe tot avutul lumii, de la cinste şi dreptate! (mai mult…)

PĂRINTE-AL SUFERINŢEI NOASTRE

Părinte-al suferinţei noastre, ce lungul plâns ne-ai măsurat,
Tu, ce ştii lunga noastră jale şi-amarul cât am îndurat,
în orice zi şi-mprejurare dorim, cu sufletul senin,
ca pentr-o binecuvântare, să-Ţi mulţumim de orice chin.

De-atunci de când, aşa ca mieii, la lupi, ai spus că ne trimiţi,
am vrut să-Ţi mulţumim, Iisuse, şi lăudaţi, şi huiduiţi;
prigoana ştim că-i partea noastră pe lumea asta de dureri,
dar vrem să-Ţi mulţumim şi-n hule şi-n lovituri, ca-n mângâieri.

Suntem încredinţaţi, Părinte, că-n grija dragostei cereşti,
Tu-i treci prin încercări pe-aceia ce vrei pe veci să-i fericeşti;
de-aceea, fără de cârtire, sub voia-Ţi sfântă ne-aplecăm,
dorind la greu, ca şi la bine, aceleaşi mulţumiri să-Ţi dăm. (mai mult…)

NU ATUNCI E LIBER OMUL

Nu atunci e liber omul când trăieşte în păcat
şi când poate după voie a umbla ne-mpiedicat,
ci atunci e omul liber când, mai drept şi mai frumos,
conştient şi ’nalt, trăieşte ascultarea de Hristos.

Nu acolo-i bună viaţa unde-noată-n desfătări
şi-unde numai flori şi zâmbet poate-avea pe-orice cărări,
ci acolo-i viaţa bună, unde-aduce ne-ndoios,
pentru Dumnezeu şi oameni, rod mai vrednic în Hristos. (mai mult…)

CRIN IUBIT

Crin iubit, ce suferi multa spinilor rănire
ca să poţi păstra curată alba ta sfinţire –,
rabdă totul, dar păstrează-ţi alba ta sfinţire.

Duhurile fărdelegii toate se frământă
să-ntineze cu-a’ lor gânduri faţa ta cea sfântă –,
dar tu ţine-ţi în lumină faţa ta cea sfântă.

Desfrânatul duh al lumii caută să te-nvingă,
vălul alb să ţi-l destrame, candela să-ţi stingă –,
dar tu luptă, să nu poată candela să-ţi stingă. (mai mult…)

FII BINECUVÂNTAT, IISUSE

Fii binecuvântat, Iisuse, în veci fii binecuvântat,
căci ai lucrat în viaţa noastră în chip atât de minunat…

Eram căzuţi în fărdelege, mergeam din ce în ce mai jos;
Tu ne-ai scăpat – şi-abia acuma vedem din ce adânc ne-ai scos.

Din văi de chin şi de tristeţe, mereu în jurul Tău ne-adui,
noi Te urmăm – şi-abia acuma vedem pe ce nălţimi ne sui.

Abia acum gustăm dulceaţa şi harul noii Tale vieţi,
când Tu ne porţi din slavă-n slava atâtor mii de frumuseţi.

O, când ne-mpărtăşeşti în Tine de-un har atât de minunat,
cântăm plângând de bucurie; – Iisus, fii binecuvântat!

TRAIAN DORZ din ”Cântarea Cântărilor mele”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

ORICÂT ŢI-AR FI DE MULTE

Oricât ţi-ar fi de multe virtuţile de-acuma
şi oricât de puţine păcatele de ieri,
mai bine-i ca păcatul să-ţi pui ’nainte numa’,
virtuţile ţi-ascunde, cum n-ar fi nicăieri.

Orice-nălţimi frumoase ai fi atins acuma
şi oricât de puţine ai fi avut căderi,
căderile mai bine-i să-ţi pui ’nainte numa’,
’nălţările socoate, cum n-ar fi nicăieri.

Oricât de greu e lucrul ce alţii-ţi cer acuma
şi oricât de uşor e acel ce tu li-l ceri,
ce ei îţi cer mai bine-i să-ţi pui ’nainte numa’,
ce tu le ceri socoate, cum n-ar fi nicăieri. (mai mult…)

RECUNOŞTINŢĂ, DOAMNE

Recunoştinţă, Doamne, pentru Lumina Ta
şi pentru ochii care mi i-ai deschis s-o vadă,
pentru mereu aceeaşi dintâi iubirea mea
şi Adevărul Unic ce inima să-l creadă.

Recunoştinţă pentru Cuvântul Tău cel Sfânt
şi pentru mintea care curat să-l înţeleagă,
şi pentru ziua care am pus-o legământ,
şi pentru tot ce viaţa adânc, din ea, mi-o leagă. (mai mult…)

CE GREU ATÂRNĂ ÎN LUMINĂ

Ce greu atârnă în lumină
şi-un singur fir de praf căzând
când, pe-un şuvoi curat de raze,
îşi lasă urma lunecând!…

Ce greu atârnă-n conştiinţa
curată-a celui credincios
şi-un singur pas făcut odată
spre-ndurerarea lui Hristos!

Ce greu atârnă-n faţa morţii
şi-un singur ceas cândva pierdut,
şi-un singur gând avut netrebnic,
şi-un singur bine nefăcut! (mai mult…)

WhatsApp chat