Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Adi.Editor

Author Archives

DOR AL DORURILOR MELE

Dor al dorurilor mele, strălucit şi sfânt, şi nalt,
toată dragostea mea suie către Ţărmul Celălalt…

Cum, atrase-n dor de ţărmuri, cheam-un val pe altul val,
mi se cheamă-a’ mele doruri către Ţărmul de cristal.

Orice clipă îmi aduce alt nou dor Acolo Sus,
unde inima-mi, cu toată dragostea, pe veci mi-ai dus. (mai mult…)

MII DE ANI

Mii de ani să mai trăieşti
şi tot să nu te-ndoieşti,
că al Domnului Cuvânt
se-mplineşte pe pământ
chiar aşa cum este scris
şi la timpul care-a zis.

Cu cei buni şi cu cei răi
se urmează drepte căi,
a Lui legi şi judecăţi
le-mpart dreptele răsplăţi,
fiecăruia aşa
după cum e fapta sa. (mai mult…)

MAICĂ PURUREA FECIOARĂ

Maică Pururea Fecioară,
suflet pururi îndurat,
tot poporul ce te-adoră
sfântă mila ta imploră
când ni-e sufletu-ntristat,
ochii blânzi spre noi coboară,
Maică Pururea Fecioară,
suflet pururi îndurat.

Glasul nostru te recheamă,
suflet pururi îndurat,
şi te strigă ca pe-o Mamă
clopote cu glas de-aramă
când ni-e sufletu-ntristat;
a ta milă când o cheamă,
greul să ni-l iei în seamă,
când ni-i plânsu-ndurerat. (mai mult…)

ALERGAREA STĂRUITOARE

Alergarea stăruitoare e poruncă strălucită
celor ce-au pornit cu Domnul către Ţara Fericită;
cu privirile-aţintite la Hristos întotdeauna,
s-alergăm cu stăruinţă, ca să dobândim cununa.

Alergaţi cu stăruinţă,
– alergăm, alergăm;
pân’ la Marea Biruinţă
să luptaţi, să luptăm;
o cunună strălucită
ne aşteaptă pregătită,
s-alergaţi – s-alergăm,
să luptaţi – să luptăm.

Nu se poate-ajunge altfel – deşi Ţinta nu-i departe,
că la orice pas sunt piedici – şi-s vrăjmaşi în orice parte;
trebuie-nfruntări şi jertfe, trebuie-osteneli şi luptă,
calea spre desăvârşire e-alergare ne-ntreruptă.

Lung e drumul de la vorbă pân’ la-nfăptuirea bună,
însă fără lupta sfântă nu se-ajunge la cunună;
lungă-i cernerea credinţei pân’ ajungi la biruinţă,
dar nici Domnul n-a ajuns-o fără spini şi suferinţă.

Dacă alergăm cu râvnă, cu curaj şi cu răbdare,
vine Clipa Strălucită cu ajungerea cea mare;
fericiţi alergătorii care vor primi cununa,
ei vor lăuda pe Domnul lângă El pe totdeauna.

TRAIAN DORZ din ”Cântări Eterne”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

TU NE-AI PROMIS ÎMPĂRĂŢIA

Tu ne-ai promis Împărăţia Cerească, Doamne, tuturor,
dar nu o dai decât acelor ce cred şi luptă până mor.

Tu ai promis izbândă-n lupta  cu cel viclean şi rău oricui,
dar nu o dai decât acelui statornic în credinţa lui.

Tu ai promis c-asculţi pe-oricare îndreaptă rugăciuni spre Cer,
dar nu răspunzi decât acelor ce-au gând curat în tot ce-Ţi cer.

Tu ai promis că eşti de-a pururi cu toţi ai Tăi în tot ce fac,
dar nu rămâi decât cu-aceia ce vor trăi dup-al Tău plac.

Tu ai promis desăvârşirea  oricui se străduie mereu,
dar nu o dai decât acelui ce suie dealul cel mai greu.

Tu ai promis tot ajutorul oricui în lupta vieţii grea,
dar nu i-l dai decât acelui ce luptă cât puterea sa.

TRAIAN DORZ din ”Cântări de Sus”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

VIN PAŞTILE

Vin Paştile, Iisuse, din nou învii şi iară
arăţi la lumea asta de orbi şi de orbiţi
c-ai ispăşit păcatul prin Jertfa Ta amară
şi c-ai adus viaţa la cei neprihăniţi.

Privind cu ochi-n lacrimi Făptura Ta măreaţă,
ca mii de sori, Iisuse, Te văd mai strălucit,
că-nvii cu Tine-odată Slăvita Dimineaţă
din care fericirea e fără de sfârşit.

Îţi văd şi-n mine Chipul scăldat în foc de soare,
cu nimb de mii de lacrimi de drag încununat
şi strâng în zări de suflet slăvita sărbătoare
a zilei când, Iisuse, şi-n mine-ai înviat.

Ţi-a fost săpat mormântul de-atâţia ani şi-n mine,
cu-atâtea lespezi grele fiind acoperit,
atâtea străji avut-a străinul lângă Tine,
de-atâta întuneric ai fost pecetluit… (mai mult…)

HRISTOS A ÎNVIAT, VENIŢI

Hristos a înviat, veniţi voi, toţi ce n-aveţi mamă,
cu drag v-aşteaptă Sânul Lui şi Glasul Lui vă cheamă.

Veniţi voi, slugi, veniţi, stăpâni, spre El vă faceţi ruga,
că-n faţa Lui nu-i mai ales stăpânul decât sluga.

Veniţi voi, cei nepăsători,  e lumea toată-n plângeri,
gândiţi-vă, El vine iar înconjurat de îngeri.

Voi împăcaţi-vă, duşmani, căci Domnul Păcii-nvie,
cântaţi Celui Fără-de-ani cântări de bucurie…

Iar cei ce L-aţi aflat pe El şi El vi-i Scut sub stele,
răscumpăraţi timpul pierdut, căci zilele sunt rele.

…A înviat Iisus din morţi, a triumfat iubirea,
Îl preamăresc îngerii toţi, Îi cântă toată Firea.

O, lăudaţi Fiul de Sus, cântaţi Mărirea-I sfântă,
– a înviat Iisus, Iisus,  o lume-ntreagă-I cântă…

TRAIAN DORZ din ”Cântări Uitate”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

SLAVĂ VEŞNICĂ-NVIERII

Slavă veşnică-nvierii
Tale, Dumnezeu Slăvit,
locul morţii şi-al durerii,
înviind l-ai nimicit –
Slavă veşnică-nvierii
Tale, Dumnezeu Slăvit!

Din vecie-n veşnicie
fii slăvit, Iisus Hristos,
binecuvântat să fie
al Tău Nume Glorios –
din vecie-n veşnicie
fii slăvit, Iisus Hristos!

Slavă Învierii Tale,
Dumnezeu Mântuitor,
fericite osanale
cânte-Ţi cerurile-n cor –
Slavă Învierii Tale,
Dumnezeu Mântuitor!

Imnuri veşnice-nvierii
Marelui Biruitor,
Tu ne-ai dat al Înfierii
veşnic imn strălucitor –
Imnuri veşnice-nvierii
Marelui Biruitor!

Slavă veşnică, Iisuse,
Sfintei Tale Învieri,
Strălucirii Neapuse
Nesfârşitei Primăveri –
Slavă veşnică, Iisuse,
Sfintei Tale Învieri!

TRAIAN DORZ din ”Cântări Nemuritoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

IISUSE DOAMNE, PENTRU MINE

Iisuse Doamne, pentru mine băuşi al morţii-amar venin,
ca eu, acum, crezând în Tine, iertat să fiu, iertat deplin!

Prin moartea Ta trăiesc, Iisuse, pe veci scăpat de orice chin;
fiindcă Tu mi-ai dus osânda, eu sunt iertat, iertat deplin!

Iubirea Ta şi Adevărul îmi toarnă inimii alin
prin dulcea pace-a-ncredinţării c-am fost iertat, iertat deplin!

Ce dulce şi uşoară-i crucea când azi, de bucurie plin,
trăiesc şi umblu prin credinţa c-am fost iertat, iertat deplin!

Ce dar să-Ţi pot aduce, oare, Acolo Sus, când am să vin,
atât de vrednic şi de mare, c-am fost iertat, iertat deplin!?

O, n-am să-Ţi dau decât un suflet cu mult mai alb ca orice crin;
tot Cerul va slăvi iertarea ce-o poţi Tu da – şi-o dai deplin!

TRAIAN DORZ din ”Cântarea Cântărilor mele”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

PĂŞIND ÎNCET, CU FRUNTEA-NSÂNGERATĂ

Păşind încet, cu fruntea-nsângerată,
Hristos suia păcatul tuturor;
urma, strigând, mulţimea-nfuriată,
cerând amarul Preţ Ispăşitor.

Plângeau cei dragi cu inimi sfâşiate
când El spunea de cruntul Viitor,
ce-amar plăti-va trufaşa cetate
acest profetic Preţ Ispăşitor!

Ajuns în vârf, bătut pe Cruce-n cuie,
El Se ruga iertând păcatul lor,
căci nu e grai în veac şi veac să spuie
ce crunt şi-amar e-un preţ ispăşitor. (mai mult…)