Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Adi.Editor

Author Archives

MĂRIRE ÎNDELUNG-RĂBDĂRII TALE

Mărire Îndelung-răbdării Tale,
Iisus, Cerescul Miel Ispăşitor,
Tu ne-ai scăpat de-a’ noastre mari greşale
dând preţul jertfei noastre-a tuturor.

Mărire Ţie, mărire Ţie,
       Iisus, Cerescul Miel Ispăşitor!

Mărire Îndelung-răbdării Tale
Îţi vom cânta pe veci, mărturisind
că din adânc de moarte şi de jale
ne-ai izbăvit, cu Sânge Sfânt plătind.

Mărire Îndelung-răbdării Tale
şi Jertfei Tale-aduse pentru noi,
din ea ne umplem sufletele goale,
prin ea, primim Viaţa de Apoi.

Mărire Îndelung-răbdării Tale,
Mărire Dragostei ce Te-a trimis,
Mărirea Ta e-a slavei noastre cale
şi-n Crucea Ta ni-e Cerul nou deschis.

TRAIAN DORZ din ”Cântări Nemuritoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

NOI ŞTIM ACUM

Noi ştim acum că Domnul atâta ne-a iubit,
că pentru noi, pe Cruce, în chinuri a murit,

că Tatăl Sfânt din ceruri, prin Jertfa-I, ne-a iertat
şi viaţa fără moarte prin harul Său ne-a dat…

Şi ţi-e de-ajuns atâta, de vrei ca să-nţelegi
şi viaţa fără moarte prin Jertfa Lui s-alegi.

Primeşte-o azi şi crede în Jertfa lui Iisus
şi vei primi răsplata vieţii fără-apus.

Ferice-n veci de-aceia ce-ascultă şi primesc,
ei au făgăduinţa Edenului Ceresc…

TRAIAN DORZ din ”Cântări Uitate”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

E DUMINICĂ…

E Duminică – şi-i astăzi ziua Sfintelor Florii,
ziua ce-aducea alt’dată primăveri de bucurii.

Când venea atuncea Domnul pe-al cetăţii noastre prag,
mii de suflete curate Îl întâmpinau cu drag.

– Astăzi, plini de nerăbdare ca să-L urce pe-alt Calvar,
numai Iuda şi călăii Îl mai vreau să vină iar. (mai mult…)

O DOAMNE, RĂSPLĂTEŞTE MÂINII

O Doamne, răsplăteşte mâinii ce şterge lacrimile-amare
c-o veşnică şi fericită, şi dulce milă iubitoare.

Şi răsplăteşte bunătăţii ce răcoreşte buza arsă
şi leagă rana tăinuită, şi-olei în lampa stinsă varsă.

Şi răsplăteşte gurii care vesteşte dragostea divină,
să-Ţi poată-afla despovărarea zdrobita inimă străină. (mai mult…)

FLĂMÂND CA NU DE PÂINE

Flămând ca nu de pâine,
setos ca nu de apă,
Te caut, căci al meu suflet
cu Tine doar s-adapă.

M-aplec la rugăciune,
dar în a ei suspine
Te caut şi nu mă satur
să m-alipesc de Tine.

M-apropii de-a Ta Carte,
dar gândul ce-mi tânjeşte,
din Cartea Ta, pe Tine
Te caută şi doreşte. (mai mult…)

LA POARTA TA…

La poarta ta bat azi îndurerate
a dragostei duioase stăruinţi
cu lacrima tăcerii-nduioşate
din vremea primei noastre cunoştinţi.

Adu-ţi aminte, o, adu-ţi aminte
de-ntâiul har, de dragostea dintâi,
de fericirea fără de cuvinte
ce te ţinea mereu să mai rămâi…

Când uşa ta Mi-era mereu deschisă,
când rugăciunea ta veghea pe prag,
când ochii tăi, purtând lumina-nscrisă,
înseninau cântările de drag. (mai mult…)

UN CREDINCIOS NU POATE MINTE

Un credincios nu poate minte,
dacă rămâne credincios;
sau, dacă poate, el se rupe,
pentru minciună, de Hristos.

Un tată ce-şi iubeşte fiii
nu-i poate despărţi de Cer;
sau, dacă poate, nu e tată,
ci-i un călău şi-un temnicer.

O mamă nu-şi ucide fiul
nici dac-ar fi să moară ea;
sau, dacă-l poate, nu e mamă,
ci este fiara cea mai rea.

Un bun păstor nu-şi lasă turma
la lupi, privind nepăsător;
sau, dac-o lasă, e-un netrebnic
şi-un ucigaş, dar nu-i păstor.

Un frate-n veci nu-şi lasă fraţii
cu care l-a unit Hristos;
ori, dacă-i lasă, n-a fost frate,
ci-un vânzător şi-un mincinos.

Acel ce piere doar el singur
va fi de-o vină pedepsit;
un frate şi-un păstor, şi-o mamă
au însă vina înmiit.

TRAIAN DORZ din ”Cântări de Sus”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

APROAPE CA O SEARĂ…

Aproape ca o seară,
grăbită ca un ceas,
cumplită ca o fiară
– ţi-e moartea la un pas.

Subţire ca o aţă,
uşoară ca un nor
se scurge-a ta viaţă,
sărmane călător.

O, stai şi te-ngrozeşte
de tot ce ai în drum,
ce noapte te pândeşte
de Dincolo de-Acum.

Trezeşte-te şi-L cere
pe Domnu-n ajutor,
cu ultima-ţi putere,
sărmane călător.

Doar Jertfa Crucii Sale,
doar Scumpul Sânge-al Său
e-un preţ iertării tale
şi sufletului tău.

Primeşte-L şi-L urmează
cu-ntregul vieţii dor,
căci ziua ta-nserează,
sărmane călător…

TRAIAN DORZ din ”Cântări de Sus”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

DACĂ NU-I ACUMA VREMEA

Dacă nu-i acuma vremea să-ţi speli sufletul plângând
şi să-ţi mântui veşnicia, atunci când e, spune când?
Dacă nu vii azi la Domnul, unde-ai să te poţi ascunde
mâine de a Lui osândă, spune, unde, unde, unde?

Dacă nu-i aşa-ndreptarea, să se vadă c-ai alt drum,
alte vorbe şi-alte fapte – atunci cum e, spune cum?
De nu pe Hristos Îl cauţi, să Se-ndure El de tine,
cine crezi c-o să se-ndure, spune cine, cine, cine?

De nu Domnului dai slavă şi nu cauţi să fii al Lui,
cui dai sufletul din tine, spune cui, o, spune cui?
– O, cât se mai poate, vino, ai această grijă numa’
şi cât te mai cheamă Tatăl, vin’ acuma, vin’ acuma!

TRAIAN DORZ din ”Cântări de Sus”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

DE NU POŢI FACE-O BUCURIE

De nu poţi face-o bucurie
cât întristarea ce-ai făcut,
atât de-adâncă şi de-ntinsă
– păcatul tău e netrecut.

De nu despăgubeşti asemeni
pe-acel ce l-ai nedreptăţit,
cu preţ cât cel pierdut de mare
– păcatul tău e neplătit.

De nu-ţi mărturiseşti păcatul
atâta cât ai şi stricat
şi nu ţi-l laşi pe totdeauna
– păcatul tău e neiertat. (mai mult…)