Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home admin

Author Archives

21 Martie – Nu te uita cu jind la cei răi!

21 martie – Psalmul 37, vers 1

Îţi trebuie o mare putere de înfrânare atunci când vezi pe oamenii lumii acesteia bucurându-se de toate binefacerile şi darurile lui Dumnezeu şi totuşi trăind tocmai contrar voii Sale.

Când îi vezi că au un câştig mare şi uşor, când îi vezi că au haine scumpe, case mari, trai îmbelşugat, mijloace comode, distracţii după pofte, bani după plac, când au tot ce le pofteşte inima şi le cere stomacul, îţi trebuie o mare putere de înfrânare să nu-i priveşti cu jind, să nu-i invidiezi, să nu râvneşti situaţia lor, să nu judeci purtarea lor, să nu doreşti fericirea lor, să nu cârteşti împotriva unor astfel de rânduieli!… (mai mult…)

20 Martie – La umbra aripilor Tale

20 martie – Psalmul 36, vers 7

O, Preadulcele nostru Ocrotitor Ceresc şi Adăpostul sufletelor noastre, Iisuse, Mântuitorule iubit,

ce loc plăcut şi dulce este pentru noi umbra cea odihnitoare şi binefăcătoare a aripilor Tale pline de linişte şi de pace! (mai mult…)

19 Martie – Bunătatea Ta, Doamne

19 martie – Psalmul 36, vers 5

Când păcatele, mereu mai multe şi mai grele, strigă împotriva pământului,

cerând dreapta şi cumplita judecată şi pedeapsă împotriva tuturor acelor care păcătuiesc fără să se mai întoarcă

şi totuşi mânia dreaptă a lui Dumnezeu încă nu vine pedepsitor,

este numai pentru că bunătatea Ta, Doamne, este tot atât de mare cât răbdarea Ta.

 

Când dragostea Ta, Doamne Dumnezeule, stăruie atât de îndelung de fiecare din noi,

aşteptând îndreptarea care, din partea atâtora dintre noi nu mai vine niciodată —

şi totuşi nu-Ţi pierzi nădejdea, ci Te reîntorci mereu cu înnoită milă,

este numai pentru că bunătatea Ta este nemărginit de mare.

Când, tăgăduit de nebunia noastră,

insultat de prostie

sau jignit de răutatea oamenilor cărora neîncetat le arăţi bunătate, grijă şi dragoste,

totuşi nu încetezi să ne iubeşti, (mai mult…)

18 Martie – Nelegiurea celui rău grăieşte…

18 martie – Psalmul 36, vers 1

Orice păcat este grăitor şi strigător. Grăitor printre oameni şi strigător către cer. Vorbeşte şi împotriva lui Dumnezeu şi împotriva oamenilor, căci orice păcat este o atingere şi o vătămare nu numai a voii lui Dumnezeu, ci şi a dreptului cuiva dintre cei apropiaţi, dintre semenii noştri.   O înjurătură nu este numai o murdărie aruncată spre Faţa lui Dumnezeu sau spre a fiinţelor şi lucrurilor Sfinţeniei Lui, ci este şi o insultă vătămătoare pentru o mamă, pentru un nume, pentru o ureche şi pentru o iubire sfântă — sau pentru mai multe. O minciună este nu numai o lovitură dată Adevărului, ci este şi o păgubire sau insultă adusă vreunui om în vreun fel. O lăcomie, tot aşa. O desfrânare, tot aşa. O tâlhărie, o violenţă, o înşelăciune, tot aşa. Cu cât se înmulţesc aceste păcate cu atâta strigătele lor la cer (mai mult…)

17 Martie – Urzesc înşelătorii

17 martie – Psalmul 35, vers 20 

Una din cele mai mari fărădelegi pe care un suflet de om, înşelat de diavolul, le poate săvârşi spre cea mai mare osândă a lui, este urzirea de înşelătorii împotriva oamenilor liniştiţi. Punerea la cale de curse şi de laţuri împotriva oamenilor nevinovaţi. Provocarea şi pârârea celor credincioşi. A oamenilor paşnici şi nepericuloşi pentru nici o stăpânire şi pentru nici un om. Încălcarea drepturilor acestora, asuprirea şi prigonirea lor, numai pentru motivul că ei Îl iubesc pe Dumnezeu şi caută să-L laude şi să-L slujească, este o nelegiuire vrednică de osânda veşnică. Prigonirea lor numai pentru că doresc să slăvească Numele şi Jertfa Mântuitorului şi Binefăcătorului lor, Domnul Iisus Hristos, este una din cele mai nedrepte încălcări ale dreptului uman şi una dintre cele mai mari şi mai sălbatice fărădelegi.

În Ziua Judecăţii de Apoi omenirea va fi judecată şi condamnată sau răsplătită mai ales pentru felul în care s-a comportat faţă de credincioşii şi faţă de credinţa Domnului Iisus Hristos. (mai mult…)

16 Martie – Nişte martori mincinoşi

16 martie – Psalmul 35, vers 11

Viaţa şi lucrarea, umblarea şi vorbirea fiecăruia din noi şi zilnic sunt mărturii pe care le depunem neîncetat pentru Hristos sau împotriva Lui. Pentru Adevăr sau împotriva Lui. Pentru cinste, pentru dreptate, pentru lumină, pentru iubire şi pentru bine sau sunt o mărturie contrară acestora.   Adevărul nu este decât unul. Credinţă, numai una. Dreptatea, cinstea, curăţia, adică binele, iarăşi, sunt unice. Dacă noi, nu numai cu cuvântul, ci şi cu fapta şi cu toată trăirea noastră zilnică le întărim pe cele bune, le respectăm şi le apărăm oriunde şi faţă de oricine, atunci suntem nişte martori credincioşi şi adevăraţi ai Domnului nostru Iisus Hristos, ai sfintei Sale învăţături, care este Adevărul şi ai Sfintei Sale Biserici, care este Dragostea Sa. (mai mult…)

Mântuitorul ca ziarist sau misiunea presei creştine – din presa anului 1925

«Ciudat!»… vor exclama mulţi citind acest titlu. «Pe vremea lui Hristos nu existau gazete şi după câte ştim el nu s’a îndeletnicit cu scrisul fără numai o singură dată şi atunci pe nisip».

Nici noi nu avem altă părere. Poate, aceasta este una din puţinele chestiuni în care suntem de acord fără rezervă cu criticii şi tăgăduitorii de meserie, gata oricând să facă obiecţii şi să producă desminţiri.

Şi totuşi Mântuitorul ca ziarist este o imagine plastică, sugestivă şi de o vitală actualitate. (mai mult…)

„Vă rugăm: împăcaţi-vă cu Dumnezeu”

La împăratul Napoleon a venit odată o mamă a unui soldat condamnat de el la moarte, rugân­du‑l pentru iertarea fiului său.

– El este condamnat după dreptate, i-a răspuns sever împăratul.

– Eu am venit să cer nu dreptate, ci milă, zise femeia.

– Fiul dumneavoastră nu merită milă!

– Împărate, continuă îndată mama solda­tului, nu merită oamenii… mila. De aceea eu vă rog pentru milostivire şi iertare.

Aceste cuvinte i-au atins adânc inima lui Napoleon şi vinovatul a fost iertat.

Hristos a murit pentru noi toţi, pe cruce: şi pentru tine, şi pentru mine – şi „a înviat pentru îndreptăţirea noastră”. Şi după învierea Sa, El a zis ucenicilor Săi: „Aşa este scris şi aşa tre­buia să pătimească Hristos şi să învie a treia zi dintre cei morţi. Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim” (Lc 24, 45-46). (mai mult…)

Dependenţi de telefon?


Încă de pe când fratele Moise Velescu şi fratele Aurică Androne erau printre noi au atras atenţia, în mai multe rânduri, prin Sfaturile ţinute la Sibiu sau în alte împrejurări, că în adunările Oastei trebuie să fie o rânduială şi în privinţa telefoanelor mobile. Şi au insistat în repetate rânduri să fie închise pe timpul adunărilor, pentru a evita orice sustragere a atenţiei de la programul adunării. (mai mult…)

WhatsApp chat