Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home admin

Author Archives

Împlinirea hotãrârilor lui Dumnezeu

1 – Tot ce a hotãrât Dumnezeu se va împlini totdeauna negreşit. Şi nu se va împlini niciodatã decât ceea ce a hotãrât Dumnezeu – iar nu ce au hotãrât cei rãi.
Dar toatã rãspunderea celor rãi care fac planuri contra lui Hristos şi a lor Lui, rãmâne vinovatã şi veşnicã. Pentru cã ei nu au avut numai mintea şi conştiinţa care sã-i împiedice a sãvârşi nelegiuirea, ci au avut şi voinţa liberã sã nu o facã, dacã ar fi vrut sã nu o facã. Dar au vrut – şi de aceea au fãcut-o.
Este drept sã rãspundã pentru asta.

2 – Dumnezeu întoarce orice lucru spre binele alor Lui. Chiar şi rãul urzit contra lor de cei rãi. Cei rãi nu ştiu asta. De aceea rãspunderea şi vina lor rãmâne întreagã pentru rãu.
Fiindcã ei rãul au vrut sã-l facã. (mai mult…)

Adunare de comemorare Ivești, jud. Glalați

Duminică 13 ianuarie a.c., începând cu ora 14,oo, la Biserica Sf. Arhidiacon Ştefan din Iveşti, sat Blăjeri, jud. Galaţi aşteptăm cu drag fraţi şi surori pentru a cinsti memoria şi a-i comemora pe înaintaşii din comuna noastră.

Slăvit să fie Domnul!

Adunarea Oastei Domnului din Iveşti – Galaţi.

 

Cât de puțin în vremea sa a fost prețuit și înțeles Ioan Botezãtorul!

Cât de puțin în vremea sa a fost prețuit și înțeles Ioan Botezãtorul! Acest mare sol și mare trimes al lui Dumnezeu! Cât de puțin au fost înțeleși și prețuiți marii trimeși ai lui Dumnezeu în neamul și în vremea lor, pânã astãzi de cãtre oamenii cei la care duceau solia lor aleasã și mare! Așa a fost totdeauna dar nu va fi așa pe totdeauna.

Vestind Adevãrul veșnic într-o formã nouã potrivit vremii noi pe care o trãiesc oamenii, trimișii Domnului nu vor fi niciodatã, nici înțeleși și nici primiți de semenii lor, care trãiesc mereu privind spre trecut. Oamenilor le place mereu ceea ce este vechi, ceea ce este cãlduț, adicã ceea ce este comod. Iar trimeșii lui Dumnezeu osândesc chiar asta. (mai mult…)

Sf. Ioan Botezătorul și misiunea sa

PR. PROF. DR. VASILE MIHOC

Dacă profeţii vechi au vestit cu toţii că Mesia va veni, Ioan Botezătorul, ultimul şi cel mai mare dintre profeţii precreştini, este cel care vesteşte că Mesia a venit. Dacă profeţii de dinainte şi toţi drepţii Vechiului Testament „au murit întru credinţă, fără să apuce făgăduinţele, ci văzându-le de departe şi iubindu-le cu dor” (Evrei 11,13), Sf. Ioan Botezătorul vede de aproape făgăduinţa împlinită prin venirea lui Hristos. Misiunea sa este tocmai aceasta: de a vesti că Hristos a venit. El Îl arată lumii şi zice: „Iată Mielul lui Dumnezeu!” (In 1,29.36). De aceea şi numeşte Sfântul Marcu activitatea Sfântului Ioan Botezătorul „începutul Evangheliei lui Iisus Hristos”. Căci, într-adevăr, prin propovăduirea şi prin întreaga lucrare a Înaintemergătorului s-a făcut începutul veştii celei bune că a venit în lume Mesia, Cel cu dor aşteptat de drepţii din vechime. (mai mult…)

Sfântul Ioan Botezãtorul, a rãmas mereu la mãrturisirea sa

5 – Sfântul Ioan Botezãtorul, ca toți marii oameni ai lui Dumnezeu, a rãmas mereu la mãrturisirea sa – pe care a ținut sã și-o sfârșeascã cu credincioșie.
Și așa și-a și sfârșit-o.
De aceea a fost lãudat de Dumnezeu.
Cãci numai acela care rãmâne statornic își duce mãrturisirea sa pânã la sfârșit.
Toți cei nestatornici își pierd mãrturia și n-o mai gãsesc niciodatã.
De aceea nu mai au crezare apoi la nimeni.

6 – Ioan n-a spus de la început un lucru, și mai târziu altul.
N-a spus odatã într-un fel – iar altãdatã în alt fel, cãci mãrturisirea adevãratã este ca și credința: numai una.
Voi sunteți martori, a zis el – cã am spus: nu eu – ci El,
Și voi sunteți martori cã eu tot așa zic și acum, pânã la moarte.
O, ce mãrturie vrednicã
Și ce martor vrednic este acesta în fața cerului, în fața pãmântului și în fața veșniciei.
Doamne, așa sã fie și a noastrã! (mai mult…)

Despre Sfântul Ioan Botezătorul şi despre Botezul Domnului

Proorocul Ilie, când s-a suit pe munte să descopere pe preoţii cei mincinoşi ai lui Baal, a turnat peste jertfă de trei ori apă şi apoi s-a rugat pentru focul din cer, care s-a pogorât şi a aprins jertfa. Această jertfă a închipuit şi închipuie Taina cea mare a Sfântului Botez. Apa şi focul fac şi astăzi Botezul cel adevărat: apa îl spală pe om, şi focul Duhului Sfânt îl aprinde pentru Hristos.

Minunată a fost ivirea lui Ioan Botezătorul în lume! Un om a început o predică, o viaţă nouă. Nimeni nu cunoştea anume pe acest om şi nu ştia de unde vine. N-avea nici în îmbrăcămintea, nici în înfăţişarea lui ceva atrăgător.

Nu era nici mare învăţat şi totuşi toţi iudeii alergau la dânsul şi se botezau în râul Iordan. Ioan câştiga sufletele cu vestea cea bună că soseşte un Mântuitor; câştiga sufletele cu căldura şi dragostea cu care Îl vestea pe acest Mântuitor şi chema pe oameni la pocăinţă, la o schimbare a vieţii, la o viaţă nouă. (mai mult…)

Aduceri aminte: 4 ianuarie 1949 – s-a stins din viaţă curajosul arhimandrit Scriban din Bucureşti

Curajosul arhimandrit Scriban din Bucureşti …s-a stins din viaţă în ziua de 4 ianuarie 1949, în vârstă de 70 de ani, după ce toată această viaţă şi-o închinase Domnului, călugărindu-se.

Printre primii cei mai curajoşi apărători ai Oastei Domnului a fost şi arhimandritul Iuliu Scriban din Bucureşti. Acest om sincer şi înţelept era adânc încredinţat de Duhul Sfânt că Părintele Iosif Trifa şi minunata Lucrare duhovnicească începută prin el erau de la Dumnezeu. Şi, fiind con­vins deplin de acest adevăr, n-a mai putut fi clintit de pe temelia acesta de nici o putere. În clipa când a­ceastă Lucrare a început să se afirme puternic ca o nădejde de însănătoşire a Bisericii şi de înviere a neamului, acest om, care era însufleţit numai de aces­te nobile idealuri şi săritor în a apăra tot ce este bun, s-a ataşat total de ideea Oastei şi de iniţiatorul ei. (mai mult…)

Aduceri aminte: 4 ianuarie 1937 – A trecut la Domnul fratele Gheorghe Munteanu din Batiz

fr. Gheorghe Munteanu din Batiz

S-a născut în anul 1895, în satul Batiz şi a fost singurul fiu al părinţilor săi, Gheorghe şi Firuţa.

Fratele Gheorghe Munteanu a fost printre primii ostaşi ai Domnului din Hunedoara, care a devenit în curând judeţul Oastei. Din primele zi­le când i-a căzut în mână foaia «Lumina Satelor» scrisă de Părintele Iosif, inima lui s-a ataşat total faţă de părintele şi de Lucrarea Oastei Domnului.

Mama sa, Firuţa, a fost o femeie evlavioasă şi şi-a crescut pe singurul ei fiu în frica şi ascultarea lui Dumnezeu, aşa că întoarcerea lui la Domnul a fost ca o urmare normală a creşterii primite din copilăria sa. S-a înscris în Oastea Domnului încă din primii ani ai Oastei, printre cei dintâi ostaşi hunedoreni.

Încă din primele zile după hotărârea sa, a început o puternică lucrare pentru răspândirea Cuvântului Sfânt şi întoarcerea la Dumnezeu, atât în satul natal, cât şi în toate satele din jur şi până departe, vestind Lucrarea Oastei Domnului şi chemând sufletele să se întoarcă la Dumnezeu. Chemările lui la Domnul erau pline de pilde şi întâmplări din viaţa sa, toate având un puternic înţeles duhovnicesc şi fiind ascultate cu multă luare aminte şi dragoste de către toţi. În multe din aceste cuvântări vorbea cu recunoştinţă despre mama lui credincioasă, despre grija cu care l-a îndemnat ea către Dumnezeu, despre asprimea cu care îl ferea ea de orice obicei rău şi despre felul duios în care îl învăţa să se roage şi să împlinească voia lui Dumnezeu. (mai mult…)

Cuvântul lui Dumnezeu (II)

11.Ce despărţiri sfâşietoare vor fi atunci, ce treziri de ochi, ce sfâşiere de inimi, ce urlete de durere!

O, Dumnezeule al Bunătăţii şi al Osândei, mai amână venirea Judecăţii şi mai lungeşte vremea harului, pentru ca Sfântul Cuvânt să mai mântuiască înainte de a osândi.

12. Amână, Doamne, Judecata, dar grăbeşte mântuirea tuturor oamenilor, ca apoi, după gratiile adâncului veşnic, să fie închis numai diavolul singur, înşelătorul şi izvorul blestemat al întregului rău. (mai mult…)

Cuvântul Lui Dumnezeu

 

  1. Cuvântul omului, în sine, este cel mai mare dar ceresc dat pământului, este cel mai ales atribut dumnezeiesc dat omului, este cea mai mare binecuvântare dintre câte ni s-au dat în viaţa asta.
  2. Dar Cuvântul lui Dumnezeu este izvorul necuprins din care se revarsă toate şuvoaiele vieţii divine în toată creaţiunea văzută şi nevăzută, de dinainte de Geneză şi până după Apocalips.
  3. Cuvântul lui Dumnezeu este viaţă, este Lumină, este căldură, este hrană, este aer, este apă, este munte, este mare, este infinit, este nemărginire, este Eternitate, – pentru materie şi spirit.
  4. Cuvântul lui Dumnezeu este El Însuşi răspândit peste tot şi pătrunzând toate; El inspiră, controlează şi ordonă totul. (mai mult…)
WhatsApp chat