Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Editor

Author Archives

Intră în vorbă cu sfinţii

Cât despre convorbirile duhovniceşti, ai Evanghelia, Noul Testament şi oricând vrei poţi deschide şi citi unul, două capitole şi discută nu cu oameni care au neputinţe, ci cu Hristos. Ai vieţile sfinţilor, prinde-te în vorbă cu sfinţii, cu Maica Domnului, cu îngerii, cu profeţii, cu apostolii şi cu toţi sfinţii…

Aţi văzut deci că nu sunteţi nici tineri şi nici sănătoşi. Aveţi neapărat nevoie de linişte şi de calm. Nu fiţi atenţi la cuvintele cele exterioare ale ipocriţilor şi a sfinţilor falşi şi ale femeilor din generaţia de azi, căci omul este taină. Patimile noastre să ne fie învăţăminte.

Fericitul Filotei Zervakos,
Sfaturi, minuni, rugaciuni, Edturile Sophia si Cartea Ortodoxa, Bucuresti, 2005

Ce plăcută şi ce dulce este cântarea de la Oastea Domnului!

Nimeni nu mai poate uita cântările de aur care ne-au legănat în primii noştri ani de umblare pe calea credinţei.
Cântările de aur ale oastei ne-au mângâiatde atâtea ori!!!
Se întâmpla adesa ca în foşnetul frunzelor să recunoaştem vreuna din melodiile recent învăţate .
Alteori, întorcându-ne de la vreo nunta ostăşească, ni se părea că auzeam în glasul roţilor de tren una din melodiile nou-învăţate. Şi atunci murmuram şi noi psalmii de dor de fraţi , de Domnul, de Cer!
Cântările de aur ale oastei au pus punţi între noi si Cer, între noi şi domnul Iisus.
şi chiar şi între noi fraţii când , datorită ispitelor, nu ne puteam privi…
Prin cântările de aur am învăţat să il iubim pe Domnul şi să ne iubim unii pe alţii.
O! De câte ori am cântat şi am plans de fericire!!!
O! De câte ori am plâns şi apoi am simţit nevoia să cântăm!!!
Cântările de aur sunt venite din Cer şi te înalţă într-Acolo!
Să avem inimi de aur pentru a cânta aceste cântări de aur!
Să cântăm mereu : şi în bucurie, şi în tristeţe, şi în rugăciune şi în cel mai zguduitor plâns de pocăinţă!
Să învăţăm cântările de aur, cântările care au rămas peste decenii ! Să le cântăm ca îngerii şi să fim siguri că şi ei cântă cu noi…iar , mai apoi, prin mila bunului Iisus, să dorim să ajungem Acolo la El, unde vom cânta şi noi împreună cu îngerii cântări de aur în cinstea Mielului Preasfânt!!!
Amin!

Miriam

16 noiembrie – CE NUME SCUMP

Ce Nume Scump ai Tu, Iisuse,
Iubitul sufletului meu,
mireasma lui dumnezeiască
îmi umple sufletul mereu!
Comori pe lume nu mă-ncântă,
nu mă vrăjesc şi nu m-atrag,
comoara mea pe veşnicie
eşti numai Tu, Iisuse Drag. (mai mult…)

CE NUME SCUMP

Ce Nume Scump ai Tu, Iisuse,
Iubitul sufletului meu,
mireasma lui dumnezeiască
îmi umple sufletul mereu!
Comori pe lume nu mă-ncântă,
nu mă vrăjesc şi nu m-atrag,
comoara mea pe veşnicie
eşti numai Tu, Iisuse Drag. (mai mult…)

SĂ FACEM OM…

Geneza 1, 26

Apoi Dumnezeu a zis: Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră… Şi Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său…

Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om din ţărâna pământului.

Numele OM – ADAM înseamnă în limba de atunci amândouă aceste însuşiri: şi „după chipul lui Dumnezeu“, şi „din ţărâna pământului“, pentru ca omul, fiind înzestrat cu voinţă liberă, să-şi aleagă singur cum să se facă pe sine: ori după chipul lui Dumnezeu, ori ca ţărâna pământului din care a fost luat. (mai mult…)

ADUNAŢI-VĂ PENTRU DOMNUL! (II)

din cuvântarea Arhimandritului Scriban la adunarea Oştii Domnului, [din] 17 iunie 1934, în Bucureşti

Dar sunteţi luptători, fraţilor şi surorilor, şi, dacă am apucat a spune aşa, acum sunt dator să vă arăt cum sunteţi luptători.

Nu staţi împotriva nimănui? Nu aveţi în faţa voastră nici un vrăjmaş?

Ba aveţi, iubiţilor, şi încă cum!

a) Oare voi, când aţi venit aici, nu v-aţi desprins dintre alţii, care n-au urmat drumul vostru? Atâţia alţii au rămas în curţile voastre, în uli­ţele voastre, în mahalalele voastre. Ce fac aceia? De ce n-au venit cu voi?

Pentru că au alte gânduri decât ale voastre. Unii poate au plecat mai nainte aiurea, alţi au să plece mai pe urmă.

Oricum, n-au venit unde vă aflaţi voi. Ei sunt ai altui duh. Poftele lor îi mână aiurea. Nu i-a tras inima să fie cu voi, fiindcă alte puteri îi mână pe ei. (mai mult…)

Deveniţi copii ai lui Dumnezeu

Nu este nevoie să te vopseşti, nici nu îţi este de folos şi nici la cinematografe sau teatre să mergeţi. Să mergeţi la biserică, la predică, cu oamenii duhovniceşti, ca să vă folosiţi de ei. Să evitaţi multa vorbire, bârfa, glumele, distracţiile şi dansurile căci toate acestea strică sufletul, şi dacă nu încetăm şi nu ne căim vom fi pedepsiţi în viaţa veşnică. Mereu, fiule, să-ţi aminteşti de Dumnezeu şi să-L iubeşti, să împlineşti poruncile Lui, să-I mulţumeşti că te-a lumina şi te-a spovedit. Încercaţi să deveniţi fii ai lui Dumnezeu…

Fericitul Filotei Zervakos,
Sfaturi, minuni, rugaciuni, Edturile Sophia si Cartea Ortodoxa, Bucuresti, 2005

 ,,Dragostea este bucuria de a face altora bucurie.”

”Este atât de plin de pace acel sentiment în care dăruieşti fără a aştepta să primeşti ceva înapoi şi totuşi..atât de rare sunt aceste clipe de pace… 
Dragoste lui Dumnezeu ne este împărtăşită şi ne bucurăm de ea în fiecare clipă…profităm de ea în toate momentele vieţii noastre…cred că nimic nu se poate compara pe lume cu această dragoste…Suntem datori să o împărtăşim la rândul nostru semenilor noştri fără nici un fel de măsură.”

Am citit aceste gânduri înainte de culcare. Mărturisesc că au fost un bun mijloc de introspecţie…

Nu ştiu cum s-a întâmplat cu noi, oamenii, că am fost educaţi de copii să răsplătim, după puteri, orice gest frumos al celorlaţi, cel puţin cu un ,,Mulţumesc frumos!” şi/sau cu un zâmbet. Şi nu e rău, dar…

Dar, în multe situaţii am devenit formali, folosind clişee care dau bine…Nu întotdeauna zâmbetul şi acel ,,Mulţumesc frumos!” arată într-adevăr mulţumire şi bucurie…cum nici dacă cineva nu spune ,,Mulţumesc frumos!” sau nu zâmbeşte, asta nu înseamnă că nu este mulţumitor şi bucuros…  (mai mult…)

Sf. Ioan Gură de Aur – Despre folosul postului

Mulţi creştini, nedând o prea mare importanţă postului, îl ţin fără tragere de inimă sau nu îl ţin deloc. Şi totuşi, trebuie să primim postul cu bucurie, nu cu frică şi părere de rău, căci nu este înfricoşător pentru noi, ci pentru diavoli. În cazul demonizaţilor, mult poate face postul, mai ales când este însoţit de sora sa bună, care este rugăciunea. De aceea, Hristos a spus: Acest neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post (Mat. 17, 21). Aşadar, dat fiind faptul că postul îi alungă departe pe vrăşmaşii mântuirii noastre, trebuie să îl iubim, nu să ne temem de el.

Trebuie mai degrabă să ne temem de mâncarea multă, mai ales atunci când este însoţită de beţie, pentru că ea ne supune patimilor, în vreme ce postul, dimpotrivă, ne scapă de patimi şi ne dăruieşte libertatea duhovnicească. De ce dovadă a binefacerilor postului mai avem nevoie, atunci când ştim că el luptă împotriva diavolului şi ne izbăveşte de robia păcatului? (mai mult…)

TOTUL ÎN HRISTOS

1. Orice suflet care este şi rămâne în Hristos, în Cuvântul şi în Duhul Lui, în învăţătura şi în adunarea Lui, în ascultarea şi trăirea voii Sale, acela are în Domnul absolut tot ce îi este de lipsă, atât trupeşte, cât şi sufleteşte. Atât în viaţa asta, cât şi în cealaltă.

2. Ai nevoie de pâine zilnică? Domnul ţi-o dă totdeauna printr-o muncă cinstită şi printr-o cumpătare înţeleaptă.
Ai nevoie de părinţi, de fraţi, de case? Domnul ţi-i dă pe cei mai buni părinţi, pe cei mai scumpi fraţi, cele mai calde şi primitoare case.

3. Ai nevoie de o soţie credincioasă, de un soţ iu-bitor? Domnul şi adunarea Lui au să-ţi dea şi în privinţa asta – la vremea potrivită şi după credinţa, după rugăci-unea şi după aşteptarea ta – chiar ceea ce îţi este cel mai potrivit pentru tine.
4. Aceasta va fi apoi fiinţa pe care Dumnezeu v-a ales-o dintre toate celelalte pentru a v-o lipi de suflet şi pentru a fi apoi cu ea una şi pe totdeauna un singur trup. Nici o putere din lume şi nici un motiv nu trebuie să vă mai poată despărţi. (mai mult…)

WhatsApp chat