Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Editor

Author Archives

6 ianuarie 1959 – A fost luat la Domnul fratele Pavel Trandafir

fr. Pavel Trandafir

Fratele Pavel Trandafir s-a născut, printre cei opt copii ai părinţilor săi, Vasile şi Vasilica, în ziua de 14 octombrie 1922, în comuna Griviţa, judeţul Galaţi.

Părinţii săi, fiind oameni mai cu stare, au putut să-l ajute să înveţe carte mai bine decât alţii. Încă de mic a dovedit multă dragoste faţă de istorie şi poezie, iar acestea două i-au dezvoltat sufletul său spre dragoste şi frumos. Dragostea de semeni şi iubirea de frumuseţile lui Dumnezeu.

Ca pe tânărul Timotei din Biblie, bunica şi mama lui Pavel l-au luat cu ele încă de mic la adunările Oastei Domnului, crescându-l astfel în dragostea şi frica Domnului.

În timpul secetei din 1946 se afla prin acele părţi, în misiune, fratele Ioan Marini de la Sibiu. Cu ocazia aceasta a avut loc şi în satul Griviţa o mare adunare a Oastei Domnului. În cuvântarea sa, fratele Marini a vorbit atunci cu multă putere despre întoarcerea lui Zaheu, din Evanghelia de la Luca 19, 1-10. La încheierea vorbirii sale, fratele Marini a făcut atunci o puternică chemare celor prezenţi să se hotărască pentru Domnul. Printre zecile de suflete care au îngenuncheat atunci şi au pus legământ cu Iisus era şi fratele Pavel Trandafir; avea 24 de ani. Predarea lui de atunci a fost cutremurătoare şi deplină, fiindcă, spre deosebire de a altora, el şi-a predat Domnului toată fiinţa sa, din tot sufletul său. (mai mult…)

PE DRUMUL ASCULTĂRII

Părintele Vasile Ouatu

„Acesta este fiul Meu preaiubit în care Mi-am pus toată dragostea Mea.”

Iisus Mântuitorul merge la apele Iordanului  (Mt 3, 17), ca să fie botezat de Ioan. De ce face Iisus aceasta, o spune singur: „că aşa este voia Tatălui ceresc”.

Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Cel fără de păcat, Se pleacă smerit în faţa omului păcătos, numai să împlinească tot ce voia Tatăl. Ah, cât de ascultător, cât de supus este Domnul faţă de Tatăl ceresc şi Cuvânt de mult ne-a iubit El pe noi!… Iubirea Sa divină L-a îndemnat să ia chip omenesc şi să Se întrupeze dintr-o Sfântă Fecioară (Mt 1, 20). Cu aceeaşi iubire şi smerenie S-a coborât în ieslea animalelor (Lc 2, 12) şi a luat drumul Egiptului, fugind dinaintea furiei lui satan şi  tot din iubire vine să se boteze de la Ioan. Iubirea şi ascultarea faţă de tatăl Îl mână să facă totul, umilindu-se mai mult ca oricare dintre oameni! (mai mult…)

ÎN ŞCOALA DUHULUI SFÂNT: DUHUL DOMNULUI ÎN PRAZNICUL BOTEZULUI

Părintele Iosif Trifa

Glasul Domnului peste ape strigă grăind: „Veniţi de luaţi toţi Duhul Înţelepciunii, Duhul temerii de Dumnezeu”

În şcoala cu învăţăturile despre Duhul Sfânt, spuneam că în Biblie sunt trei simboluri principale ale lucrării Duhului Sfânt: vântul, focul şi apa. Cu „şcoala” noastră am ajuns la focul cel ceresc, după care vom trece la simbolul „apei”.

Acum, de praznicul Botezului, vom spune ceva pe scurt despre simbolul „apei” care s-a arătat în acest praznic. (mai mult…)

PRAZNICUL SPĂLĂRII ÎNTINĂCIUNILOR ŞI AL ÎNVĂLIRII ÎN HARUL DE SUS

Părintele Iosif Trifa

Şi S-a pogorât Domnul în apele Iordanului şi a primit de la Ioan botezul, pentru a ne da nouă icoană la Sine chemătoare şi de dulce nădejde dătătoare că: precum Domnul în acea clipă spălatu-S-a de tot ce e pământesc şi omenesc şi îmbrăcatu-S-a în haina darului de sus, despre care a fost vestit prin cuvintele venind din cerul deschis: „Acesta e Fiul Meu cel iubit, întru care bine am voit, pe Acesta să-L ascultaţi!…”, aşa părtaşi ne facem şi noi aceluiaşi har, prin Botezul pe care şi noi toţi îl primim încă în pruncia noastră nevinovată. (mai mult…)

Câteva cuvinte la o aniversare scumpă

  • La 95 de ani de la momentul dumnezeieştii inspiraţii din care s-a născut Oastea Domnului (noaptea Anului Nou 1923), întrebarea și cuvintele fr. Ioan Marini sunt tot atât de actuale şi de necesare.

la 10 ani de la nașterea Oastei Domnului

A CUI E SĂRBĂTOAREA ACEASTA?
Câteva cuvinte la o aniversare scumpă

Se împlinesc 10 ani de când, din mila lui Dumnezeu, un vânt de primăvară duhovnicească suflă cu putere mereu crescândă peste hotarele acestei ţări. (mai mult…)

Smerenia este arta care te trimite la tine, să stai cu tine, smerit în tine.

DESPRE SMERENIE
– dialog cu Parintele Arsenie Papacioc

Ce se întelege prin smerenie si care sunt dezastrele mândriei?

– Smerenia este arta care te trimite la tine, să stai cu tine, smerit în tine. Procesul care a rânduit întreaga stare de lucruri, soarta întregii creatii a lui Dumnezeu si care a fost făcut printr-un act de mare smerenie, înfricosându-se îngerii si toate puterile ceresti, este întruparea Mântuitorului. Sigur, Dumnezeu fiind, vă închipuiti ce pogoră mânt, dincolo de orice putere de întelegere, a făcut, pentru a lua chip de om. (mai mult…)

„Un ban pe care-l câştig îl dau pentru cele sufleteşti”.

– O mult grăitoare scrisoare –

O mult grăitoare scrisoare am primit zilele acestea de la un tânăr ostaş al Domnului, pe care o dăm mai jos. Cerând cărţi de la Librăria Oastei – hrană pentru suflet –, printre altele ne scrie şi următoarele înţelegătoare rânduri:

Prea Cucernice Părinte, sunt băiat de 19 ani şi n-am părinţi, sunt sărac lipit pământului, dar slăvesc pe Dumnezeu că, din partea celor cereşti, sunt bogat. Servesc şi eu pe altul, ca să-mi capăt hrana pământească, hrana trupului, şi un bănuţ pe care-l câştig şi eu îl dau pentru hrana sufletului”.

Creţu P. Petre,
Turdaş – Hunedoara (mai mult…)

WhatsApp chat