Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Editor

Author Archives

Adunare anuală a Oastei Domnului din Moldova Nouă, județul Caras Severin

Slăvit să fie Domnul!

Duminică, 23 iunie 2019, după Sfânta Liturghie, începând cu orele 14:00, va avea loc Adunare anuală a Oastei Domnului din Moldova Nouă, județul Caras Severin, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului

Invităm, cu toată dragostea, preoți, frați și surori din toată țara să ne bucurăm întru Domnul la agapa noastră duhovnicească.

Sfatul frățesc din Caraș Severin

Adunare anuală a Oastei Domnului din Borlova, județul Caras Severin

Slăvit să fie Domnul!

Duminică, 9 iunie 2019, după Sfânta Liturghie, începând cu orele 14:00, va avea loc Adunare anuală a Oastei Domnului din Borlova, județul Caras Severin, la  Biserica Înălţarea Domnului

Invităm, cu toată dragostea, preoți, frați și surori din toată țara să ne bucurăm întru Domnul la agapa noastră duhovnicească.

Sfatul frățesc din Caraș Severin

Adunare anuală a Oastei Domnului din Vălișoara, județul Caraș Severin

Slăvit să fie Domnul!

Duminică, 26 mai 2019, după Sfânta Liturghie, începând cu orele 14:00, va avea loc Adunare anuală a Oastei Domnului din Vălișoara, județul Caras Severin, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului

Invităm, cu toată dragostea, preoți, frați și surori din toată țara să ne bucurăm întru Domnul la agapa noastră duhovnicească.

Sfatul frățesc din Caraș Severin

SĂRBĂTORE A OASTEI LA SIBIU, DE POGORÂREA DUHULUI SFÂNT

Pogorârea Duhului Sfânt prilejuieşte şi anul acesta împlinirea bucuriei ostaşilor Domnului de a poposi la Sibiu în adunare „de Sărbătoare”, întâlnire ce se va desfăşura cu binecuvântarea Înaltpreasfinţiei Sale, Dr. La­u­renţiu Streza, Mitropolitul Ardealului.

În dimineaţa zilei de sâmbătă, 15 iunie, se va săvârşi Sfânta Liturghie în Capela Casei Oastei, ce are hramul «Pogo­rârea Duhului Sfânt», începând cu orele 6:30. (mai mult…)

Studiu biblic lunar – Bistriţa

Luni, 20 mai, te aşteptăm şi pe tine să descoperim împreună cu părintele Claudiu Melean mărgăritare biblice, la studiul biblic lunar pe Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iacov.

Comemorarea a șase ani de la trecerea la Domnul a fratelui Gheorghe BIRTA

Cu binecuvântarea preoților Traian și Dragoș Debuceanu, în ziua de duminică, 2 iunie 2019, va avea loc, după participarea la Sf. Liturghie, la biserica ortodoxă din Chișoda (Timișoara), str. Nicolae Firu, nr. 35, începând cu orele 14:00, Adunarea de comemorare a șase ani de la trecerea la Domnul a fratelui Gheorghe BIRTA.

Invităm și așteptăm cu drag, părinți, frați și surori din toată țara la acest popas comemorativ.

fr. Chelici Goran

SĂ DORIM SĂ FIM

1. Lucrarea sfântă a Evangheliei şi a dragostei Domnului Iisus este ca o grădină, ca cea mai frumoasă şi mai iubită grădină pe care Marele Grădinar Sfânt, Mântuitorul nostru, o îngrijeşte cu atâta drag. Cred că nu există în nici o parte a lumii o altă lucrare cu roade atât de gustoase şi de dulci; o altă lucrare în care Dumnezeu să fi investit atâta iubire, atâta durere, atâta jertfă, atâtea lacrimi.
De aceea şi este în ea atâta har.

2. Să ne desfătăm în ea binecuvântând pe Dumne-zeu şi să ascultăm din toată inima când El ne vrea cu gelozie pentru Sine, într o predare tot mai deplină, pentru a Se uni cu noi tot mai desăvârşit pentru acele stări din care să putem face o slujbă vrednică de El.

3. Să dorim să fim! Dar să dorim din toată inima, iar pentru aceasta să muncim tot timpul, adunând în mintea noastră cât mai mult putem Cuvântul lui Dumnezeu, care este comoara cunoştinţei, a simţirii, a puterii, a inspiraţiei. Şi din cuvintele oamenilor lui Dum-nezeu, care şi au tras seva inspiraţiei lor din izvoarele Bibliei. (mai mult…)

BUNUL-SIMŢ

1. Bunul-simţ, măsura înţeleaptă, judecata echilibrată şi atentă ne sunt necesare tuturor şi fiecare avem nevoie să fim înzestraţi cu ele, – aşa cum ai nevoie de o busolă, spre a te orienta bine în orice situaţie. Aşa cum o vietate are nevoie de antenele cu care îşi presimte drumul. Sau o pasăre călătoare, de instinctul orientării sale în zbor.

2. Suntem ca nişte păsări migratoare şi noi… Zburând spre Patria Caldă unde trebuie să ajungem pe totdeauna, noi trecem în zbor ori ne târâm, ori vâslim printre multe primejdii ori întunecimi, ori amăgiri, ori ispite.
Ceva înţelept trebuie să avem instinctiv pus în noi, spre a ne şti comporta bine faţă de oricare dintre aces-tea.

3. Acest ceva pus de Dumnezeu în noi, care ne este ca un pipăit duhovnicesc, putem, folosindu l bine, să ni l creştem, să ni l lărgim, să ni l sensibilizăm până la un înalt punct binecuvântat.
Sau putem, neglijându l, să l pierdem până la de tot. (mai mult…)

Arhim. Vasilios Gondikakis – Binecuvântarea și datoria de a fi aghiorit ( I )

Nu vreau să vă obosesc, pentru că am petrecut cu toții această lungă noapte, care în chip firesc s-a scurtat prin harul Doamnei noastre Născătoare de Dumnezeu și prin ajutorul Sfintei Anastasia, șezând noi aici, în biserică. În același timp, consider că de fiecare dată când vrea cineva să spună câteva cuvinte despre Sfântul Munte, simte că sunt de prisos, pentru că singură tăcerea vorbește în locul nostru cel sfânt.

Îmi aduc aminte de un vizitator care a spus cândva: ”Dar ce faceți voi atâta vreme în biserică? Nu pot pricepe cum petreceți în biserică atâtea ore, dormiți sau ce faceți? Eu nu pot să stau fără să fac nimic. Vreau să fac ceva, altfel mă apucă nervii”. Și așa cum punea problema omul ăsta, îi dădeam dreptate. Nu am avut atunci ce să îi spun. După câteva zile, intrând în biserică, am simțit răspunsul. Și mi-am zis: Aghioriții intră în biserică. Își fac cruce. Se închină la icoane. Stau în strană. Și nu fac decât să stea în biserică. Oare ce face copilul în pântecele mamei sale? Nu face absolut nimic, ci doar stă în pântecele mamei sale, și crește în continuu. Și noi ne aflăm în pântecele maicii noastre. Și vedem că relațiile pe care le avem cu Biserica sunt niște relații organice. Poate să stea cineva și mut: uite, pare că nu face nimic. Sau pare că spune în continuu aceleași și aceleași lucruri: ”Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!”. Iar aceste teriremuri  par să fie niște cântece de leagăn. Iar altul nu face decât să aprindă și să stingă candelele. Și totuși, în fapt, prin toate astea se întâmplă ceva foarte mare, ceva cu putere. (mai mult…)

Diavolul este un domnitor care caută ce¬tatea inimii noas¬tre (Efes. 6, 12)…

Diavolul bate şi el la uşa inimii, cerând in­trare acolo. El stă la uşă ca un hoţ şi viclean şi bate cu fel de fel de şoapte şi în­şelăciuni. Diavolul nu hoinăreş­te prin locuri pustii şi case părăsite, cum cred unii oameni, ci dă mereu târcoale, să poată intra în inima oamenilor. Aici este locul unde vrea şi are el plăcere să stea.

Diavolul es­te un domnitor care caută ce­tatea inimii noas­tre (Efes. 6, 12)… Este un ucigător care caută viaţa noastră (Ioan 8, 44), un leu care caută pe cine să înghită (I Petru 5, 8), un semănător de ne­ghină care caută ţarina inimii noas­tre, un amăgitor care ca­ută pe cine să amăgească. El e potrivnicul tuturor credincioşilor şi vrăjma­şul lor; feriţi-vă de el! „Staţi împotriva dia­volului şi el va fugi de la voi!“ (Iacov 4, 7). Respingeţi-i sfaturile şi nu-i deschideţi când se a­propie de voi cu ispitele sale!

Dragă frate, nu uita! La uşa inimii tale bate Domnul şi bate şi diavolul. Stă în voia ta să tragi zăvorul pentru unul sau pentru altul.

Deschide-I Domnului, ca să afli mântuire, iertare, iubire şi pace.

Gânduri creştine / Ioan Marini – Sibiu: Oastea Domnului, 2003