Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Când venim la biserică sau la adunare, ne însoţesc cel puţin doi îngeri: unul de-a dreapta şi unul de-a stânga.

Când venim la biserică sau la adunare, ne însoţesc cel puţin doi îngeri: unul de-a dreapta şi unul de-a stânga.

Când venim la biserică sau la adunare, ne însoţesc cel puţin doi îngeri: unul de-a dreapta şi unul de-a stânga.

din vorbirea fratelui Traian Dorz
la nunta de la Liebling – 24 iulie 1982

Spune poetul nostru Alexandru Macedonski, într-unul dintre rondelurile sale, două versete foarte frumoase, inspirate din Evanghelie:

 „În cer s-ajunge dintr-un salt

 sau nu s-ajunge-n veci de veci”…

Acest salt ceresc şi mântuitor dorim noi din toată inima şi ne rugăm noi lui Dumnezeu din toată inima să îi ajute să-l facă fiecare dintre cei ce n-au gustat încă această bucurie. Aşa Îl rugăm din toată inima pe Domnul Dumnezeul nostru, Care este prezent şi acum între noi cu atâta putere şi bucurie şi Care este prezent în mijlocul nostru prin îngerii Săi. Nici nu vă puteţi închipui ce mulţime de îngeri este acum în mijlocul nostru!

Pe fiecare ne-a însoţit cel puţin doi îngeri până aici în locul acesta. Gândul pe care l-aţi avut de a veni vi l-a inspirat Dumnezeu printr-un înger. Gândul de a sta aici, răbdarea de a asculta vi le inspiră şi vi le dăruiesc aceşti îngeri ai lui Dumnezeu.

Una dintre vechile noastre scrieri spune că, de fiecare dată când venim la biserică sau la adunare, ne însoţesc cel puţin doi îngeri: unul de-a dreapta şi unul de-a stânga. Tot ce auzim noi aici este inspirat de Duhul Sfânt pentru fiecare dintre noi. Măcar un cuvânt sau două ne era adresat fiecăruia dintre noi. Îngerul care stă de-a dreapta va scrie tot ce am făcut din tot ce am auzit; şi îngerul cel de-a stânga va zice: „Amin”. Dacă nu ascultăm, îngerul cel din stânga va scrie tot ce am păcătuit împotriva cuvântului auzit, iar cel de-a dreapta va spune: „Amin”.

 Iar în Ziua Judecăţii, la care ne vom înfăţişa cu toţii înaintea lui Dumnezeu, fiecare dintre cei doi îngeri vor spune despre fiecare dintre noi, despre ce am făcut sau despre ce n-am făcut. Şi Judecata Domnului va fi dreaptă, căci aceşti doi îngeri au cunoscut toate gândurile noastre şi au văzut toate faptele noastre; şi ei vor spune adevărul. Pe baza acelui adevăr, Dumnezeu ne judecă apoi pe fiecare dintre noi. Şi va da viaţă veşnică tuturor celor care L-au ascultat; şi va plăti cu osândă veşnică tuturor celor ce n-au ascultat, deşi au ştiut, deşi au auzit, deşi au primit îndemnul sfânt.

Să spunem din toată inima: „Doamne Iisuse, vino, vreau să fiu şi eu un copil al Tău. Dezrobeşte-mă de stăpânirea tuturor păcatelor. Eliberează-mă de păcatele de care sunt apăsat, iartă-mă, sfinţeşte-mă, primeşte-mă, scrie-mă în Car­tea Ta Sfântă şi în Oastea Ta cerească, pentru ca să ajung şi eu viaţa veşnică”.

Iar după aceea, rugaţi-L pe Domnul să puteţi duce până la capăt mântuirea, cu hotărârea frumoasă şi sfântă pe care aţi luat-o în momentul cel binecuvântat.

Numai până la moarte se cere să fim credincioşi. Iar moartea e aşa de aproape de fiecare dintre noi! Tinereţea, sănătatea nu-i o garanţie că nu poţi muri de tânăr. Nimic nu este o garanţie, decât încrederea în Dumnezeu.

Dorim din toată inima ca tot Cuvântul lui Dumnezeu cel auzit în seara aceasta să fie spre viaţă, spre fericire, spre bunătate, spre pace, spre bucurie. Pentru că nu există o mai mare nenorocire decât pierderea acestui Cuvânt Sfânt al lui Dumnezeu.

Ne rugăm din toată inima în acest moment pentru fericirea scumpilor noştri miri. Îi mulţumim Domnului pentru ei şi ne rugăm şi pentru părinţii lor, şi pentru urmaşii lor. Ne rugăm pentru toţi cei care au luat parte în această seară.

Ne rugăm pentru tineretul frumos care laudă pe Domnul cu poeziile lui, cu cântările lui, cu rugăciunile lui.

Ne rugăm pentru această Lucrare care este ca un aluat pus de Dumnezeu în frământătura credinţei noastre, a Bisericii noastre, a poporului nostru. Ne rugăm pentru ca toţi cei care fac parte din ea, ca nişte fermenţi sănătoşi într-un aluat bun, să dospească frumos pentru o viaţă curată, sfântă, evlavioasă, folositoare semenilor, cinstită, harnică, demnă, ca să-i influenţeze pe toţi cei din jurul lor, angrenându-i ca, împreună cu tot poporul nostru, să facem acel salt minunat de la starea de păcat, la starea de neprihănire; de la starea de întuneric, la starea de lumină; de la starea de robie a păcatului, la starea de slobozenie în Hristos. Ca toată Biserica noastră să nu fie numai o Biserică cu cruce, dar fără Hristos, ci o Biserică în care să trăiască Hristos cu adevărat, de la cel dintâi până la cel din urmă suflet.

Căci aceasta va fi dovada cu adevărat că noi suntem un popor vrednic şi nişte oameni binecuvântaţi.

Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.

Slăvit să fie Domnul!

Strângeţi fărâmiturile / Traian Dorz. – Sibiu: Oastea Domnului, 2011 – vol. 2

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

WhatsApp chat