Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Anunţuri

Anunţuri

Doamne, unde îmi e iubirea mea de altădată!…

O, câte aş avea de spus aici! Câte aş avea de mărturisit!…dar simt că mă îneacă plânsul…

Într-o luni noapte, sfâşiată de durere, mă rugam aşa:

…Doamne, unde îmi e iubirea mea de altădată ce mă făcea să alerg spre locul rugăciunii odată cu fraţii mei?!…ca atunci când ei îngenunchează şi eu să mă proştern…când ei ridică mâinile şi eu să le înalţ…când ei lăcrimează şi eu să-mi fac ochii izvoare…Cum aş putea să mai stau alături de ei?…Cum aş putea să îi mai privesc în ochi?!…Cum să le mai şoptesc iubirea, dacă la ceasul iubirii prin rugă, eu eram aşa departe…O, Doamne, iartă-mă! Şi fraţii să îmi ierte iubirea mea slabă… 
O, Doamne, ce am făcut cu darul Tău! Ce am făcut cu iubirea ce îmi clocotea în suflet? Ce vânt a stins-o? Ce grindină a rănit-o?…Vino, Doamne, în cămăruţa mea! Vino cu Iubirea Ta şi toarn-o din nou în suflet, val după val…  (mai mult…)

Două adunări anuale – la Ogești și la Poienii de Sus, jud. Bihor

  • La Ogești, jud. Bihor

Cu binecuvântarea părintelui-paroh Cosmin Luncan, sâmbătă seara, 17 noiembrie, 2018, va avea loc, la biserica ortodoxă, după săvârșirea slujbei Vecerniei, cu începere de la orele 18:00, Adunarea anuală a Oastei Domnului din localitatea Ogești, jud. Bihor.

Invităm preoți, frați și surori să ne însoțească la părtășia noastră duhovnicească, spre a ne bucura împreună de Darul și Harul cel ceresc al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Adunarea Oastei Domnului din Ogești

  • La Poienii de Sus, jud. Bihor

Cu binecuvântarea părintelui-paroh Teodor Bercea, duminică, 18 noiembrie, 2018, va avea loc, la biserica ortodoxă, după săvârșirea Sfintei Liturghii,  Adunarea anuală a Oastei Domnului din localitatea Poienii de Sus, jud. Bihor.

Așteptăm preoți, frați și surori să ne însoțească la bucuria noastră duhovnicească, spre slava Mântuitorului nostru Iisus Hristos și spre a noastră mântuire.

Adunarea Oastei Domnului din Poienii de Sus și Jos

Concurs de creație literară și plastică – ediția a II -a

Una din cele mai frumoase sărbători de peste an este Nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Crăciunul este o sărbătoare a bucuriei: fulgi de nea, nămeţi de zăpadă, clinchet de clopoţei, colinde , un Prunc Sfânt născut într-o iesle şi un moş bătrân, bătrân…

Temă concurs: ” Primiți cu colinda? ”

Organizatori: ”Spre Ţara Luminii” – atelier literar al Oastei Domnului ; http://atelierliterar.oasteadomnului.ro

Condiţii de participare: Concursul se adresează tuturor celor interesați, indiferent de vârstă.

Concursul având ca temă sărbătoarea Nașterii Domnului și Colindul, se va desfășura pe trei secțiuni:

1. Creaţie literară: Poezie
2. Creație literară: Proză ( text de maximum două pagini – o povestire, un dialog, o filă de jurnal sau chiar texte pentru felicitări, etc.)
3. Creaţie plastică: desen / pictură / felicitări ( la această secțiune pentru fiecare lucrare înscrisă în concurs se vor trimite două fotografii care vor arăta faza de început a creației și creația finală)

Perioadă desfăşurare: 01.11.2018 – 31.11.2018
Perioadă jurizare: 01.12.2018 – 15.12.2018

Pentru a participa, trimiteţi Poezie / Proză / desen / pictură / felicitări , inspirate de subiectul propus, la adresa de e-mail: oasteadomnului.ro@gmail.com, pe WhatsApp, la numărul 0735823003 sau în mesaj privat pe paginile Facebook: https://www.facebook.com/groups/1565024306846594/
https://www.facebook.com/oasteadom/
IMPORTANT: Nu este o limită pentru creații, puteți trimite una sau mai multe, premiul însă va fi unul singur.

JURIZARE, VOT ȘI PREMII:

Membrii juriului vor vota lucrările înscrise, separat pe fiecare secțiune, fără a cunoaște numele autorului. Se vor acorda note de la 1 la 10 pentru fiecare lucrare în parte.

„Premiul publicului” va fi acordat în urma votului on-line pe
https://www.facebook.com/oasteadom/

Votul publicului va începe și se va desfășura în aceeași perioadă ca și jurizarea, respectiv 01-15 decembrie.
Juriul va fi format din cel puțin 5 membrii. Membrii juriului vor fi, autori de poezii sau proză, profesori de limba română, preoți, etc.

Juriul va desemna creațiile câștigătoare, ținând cont de următoarele criterii de evaluare:
– Încadrarea în tema concursului
– Creativitate și originalitate
– Claritate și corectitudine în exprimare

La secțiunea poezii vor fi acordate Premiile I, II și III
La secțiunea proză / texte pentru felicitări vor fi acordate Premiile I, II și III
La secțiunea desen / pictură / felicitări vor fi acordate Premiile I, II și III,

Toate premiile vor consta în CD-uri audio la alegere, 4, 3 respectiv 2 CD-uri din:
http://carteadeaur.ro/4-cd-audio

Cei care nu doresc CD-uri pot opta pentru cărți, în limita prețului a 4, 3 respectiv 2 CD-uri

Mult succes tuturor participanților la cea de-a doua ediție a concursului ”Spre Ţara Luminii” – atelier literar al Oastei Domnului.

(mai mult…)

Adu­narea anuală a Oastei Domnului din Braşov

Cu binecuvântarea părinţilor Eugen şi Ciprian Comşulea, du­minică, 11 noiembrie 2018, la biserica «Schim­barea la Faţă», de pe Bulevardul Saturn, nr. 33 (lângă Micşunica), va avea loc Adu­narea anuală a Oastei Domnului din Braşov.

Evenimentul care animă această adunare este deja bi­necunoscut Frăţietăţii: la 7 noiembrie 1976, la Poiana Braşov, s-a ţinut Sfatul Frăţesc al Oastei Domnului, însemnat în calendarul acestei Lucrări ca „A treia zi istorică”.

Programul frăţesc va începe cu Sfânta Liturghie, iar de la orele 14:00 se va desfăşura adunarea anuală propriu-zisă.

Invităm şi aşteptăm cu toată dra­gostea preoţi, fraţi şi surori din toată ţara, la sărbătoarea adunării noastre, spre a ne întări întru Domnul pe calea ascultării de Domnul şi de înaintaşii Lucrăii.

 

Adunarea Oastei Domnului din Braşov

Studiul biblic lunar – la Bistrița

Luni, 29 octombrie, dăm startul la studiul biblic lunar pe Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iacov.

Te aşteptăm şi pe tine să descoperim împreună cu părintele Claudiu Melean mărgăritare biblice …

Apel umanitar – încălțăminte și îmbrăcăminte de exterior pentru toamnă/iarnă.

Slăvit să fie Domnul!

Este nevoie într-un centru de plasament din Sibiu de încălțăminte și îmbrăcăminte de exterior pentru toamnă/iarnă.

Am vrea să ajutăm copiii/tinerii de acolo, dăruindu-le aceste bunuri necesare, nu aruncându-le pe cele deteriorate ale noastre.

Cine poate să facă acest lucru, este rugat să aducă darurile la Adunarea de la Braşov de pe 11 noiembrie 2018, după Sfânta Liturghie. (mai mult…)

Adunarea anuală a Oastei Domnului din Bistriţa

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei Andreicuţ şi a preoţilor parohi Grigore Conea şi Bechiş Tudor-Ioan va avea loc adunarea anuală a Oastei Domnului din Bistriţa, duminică, 4 noiembrie.

Programul va începe cu Sfânta Liturghie, urmând ca, de la ora 14:00 să aibă loc Adunarea Anuală a Oastei Domnului, care se va finaliza cu slujba Vecerniei de la ora 17.

Vă invităm pe toţi, cu mare drag, să învăţăm împreună din Cuvântul lui Dumnezeu, din învăţăturile înaintaşilor şi ale Sfinţilor Părinţi!

Slăvit să fie Domnul!

Adunarea Oastei Domnului din Bistriţa

Adunarea de comemorare a fratelui Leon Andronic

Duminică, 28 octombrie 2018, se va desfăşura adunarea de comemorare a fratelui Leon Andronic, luptător neînfricat al lui Hristos, de la a cărui trecere în veşnicie au trecut 30 de ani. A fost un stegar viteaz şi hotărât care a luat parte la cele mai cunoscute bătălii din câmpul Oastei Domnului, participând la toate cele trei mari momente din Istoria Oastei. A activat neobosit pe fronturile Oastei din toată ţara şi, în mod deosebit, pe Valea Bistriţei şi în oraşul Bacău.

Adunarea va avea loc începând cu ora 16:00, la biserica Invierea Domnului din municipiul Bacău, str. Nordului, cu binecuvântarea preotului paroh Petru Dinu.

Vă aşteptăm cu dragoste frăţească!

 

Adunările din Bacău şi de pe Valea Bistriţei

Fratele nostru Timotei Pânzariu, a fost chemat Acasă!

În  noapte zilei de 10/10/2018, la doar 41 de ani, fratele nostru Timotei a fost chemat Acasă!

Un gând pios și o tristețe fără margini… o rugăciune pentru sufletul unui frate deosebit.
Un gând de mângâiere şi alinare pentru cei ce rămân, soția, cele trei fiice, fiul, părinţii şi surorile…
Să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru că ni la dăruit chiar și pentru un timp atât de scurt, pe Timi, …și poate, poate că vom învăța să prețuim mai mult astfel de oameni, câtă vreme îi avem printre noi.
(mai mult…)

Adunare anuală la Sf. Ilie, Suceava

fr.Nicolae Mihoc

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, în zilele de 20-21 octombrie, a.c., va avea loc Adunarea anuală a Oastei Domnului din localitatea  Sfântu Ilie, jud. Suceava, la Biserica cu hramurile ”Buna Vestire” și ”Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitate, str. Humorului, nr. 28. Cu această ocazie se va ține și comemorarea fratelui Nicolai Mihoc ( 25 dec. 1915 – 27 oct. 1996 ), un vrednic ostaș al Domnului.

Programul duhovnicesc va începe sâmbătă, 20 oct., la orele 17:00, cu slujba Vecerniei, urmată de adunarea Oastei Domnului și va continua a doua zi, duminică 21 oct., începând cu orele 7:00 dimineața, cu Sfânta Liturghie, Parastasul și apoi adunarea Oastei

Invităm la acest popas aniversar părinți, frați și surori de pe tot cuprinsul țării și de dincolo de hotarele ei, dorind să petrecem întru Domnul clipe de frumoasă părtășie frățească și înălțare duhovnicească.

Slăvit să fie Domnul!

Adunarea Oastei Domnului din Sf. Ilie, Suceava

WhatsApp chat