Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Avuţia Sfântului Moştenitor

Avuţia Sfântului Moştenitor

SINGURA AVUŢIE

1. Singura avuţie desăvârşită dintre toate avuţiile lumii acesteia este numai Iisus Hristos. Nici una dintre toate celelalte avuţii nu se poate nici măcar asemăna cu aceasta.
Singură învăţătura Lui a putut scoate omenirea din barbarie şi animalitate, din sclavagism şi din întuneric.
Singură ea a adus bucuria seninătăţii şi inteligenţa iubirii în ochii care erau mai înainte întunecaţi de prostie şi înroşiţi de ură.

2. Singură învăţătura lui Hristos poate să facă dintr-un canibal un frate şi un binefăcător. Ea a scos la civilizaţie şi la rugăciune pe fiară.
Ea despovărează conştiinţele şi face instinctele să se supună raţiunii sănătoase, osândind tot ce este nebulos şi înnobilând caracterele decăzute.
Ea singură face ca totul să se călăuzească după Adevăr şi să se îmbrăţişeze în Dragoste.
Numai Hristos ne garantează istoria, şi liniştea, şi învierea.
Ferice de oricine Îl primeşte pe El. (mai mult…)

Ce grea e lupta sfântă

Ce grea e lupta sfântă s-o duci pân’ la sfârşit,
pe-atât de mulţi, ispita pe drum i-a prăbuşit,
pe-atât de mulţi, vreo cursă cu zâmbet şi cu jind
i-a-nfăşurat cu flăcări
– şi i-am văzut pierind… (mai mult…)

Fiecare avem o răspundere

6. Ce dureros este când Lucrarea Domnului trece prin locurile pline de primejdii,
prin stările pline de răspundere,
printre vrăjmaşii plini de vicleşuguri
şi chiar cei ce stau la masă nu înţeleg aceasta,
chiar cei mai din frunte parcă sunt nişte străini,
chiar cei mai cu răspundere pentru toate acestea nu pot nici simţi şi nu pot nici ajuta cu nimic,
fiindcă nu înţeleg. (mai mult…)

OBIŞNUIT ŞI NEOBIŞNUIT (III)

15. Să nu-i judecăm pe cei ce poartă cele mai mari sarcini în Lucrarea Domnului – nici să nu-i vorbim de rău.
Ci să ne rugăm pentru ei, gândindu-ne la răspunderea ce-o au înaintea Domnului; să-L chemăm pe Domnul în ajutorul lor ori de câte ori ne aducem aminte de ei.
Domnul va veni totdeauna şi-i va izbăvi cu siguranţă.
Chiar dacă noi îi vom fi îngropat.
Căci dragostea Lui nu-i va uita. Legământul credincioşiei Lui nu se schimbă (Rom 3, 3). (mai mult…)

OBIŞNUIT ŞI NEOBIŞNUIT (II)

8. Acela pe care îl iubeşte Domnul îşi duce adesea viaţa numai în osteneli, în strâmtorări şi în lovituri fără număr.
În primejdii de moarte… în necazuri, în privegheri, în foame şi sete,
în posturi şi lipsuri, în frig şi în apărarea grijii altora (II Cor 11, 23-28).
Dar tocmai prin acestea se arată dragostea sa neobişnuită pe care o aşteaptă o laudă la fel de mare.

9. Câtă lipsă au toţi cei iubiţi ai Domnului de o putere şi de o răbdare neobişnuită,
de o dragoste şi o credinţă neobişnuită,
spre a putea trece biruitori prin toate luptele lor!
Şi spre a-şi împlini slujba atât de slăvită, dar atât de grea pe care o au ei pentru Hristos!
Dumnezeu le dă partea Sa,
dar oare noi le-o dăm pe-a noastră? (mai mult…)

OBIŞNUIT ŞI NEOBIŞNUIT

1. Dintr-o iubire neobişnuită, un suflet iubitor de Hristos va şi face lucruri neobişnuite pentru El.
Dar neobişnuite vor fi nu numai unele fapte ale lui, din când în când, ci neobişnuit va fi întreg felul lui de a se purta.
Tot ce va izvorî zilnic din inima şi din trăirea unui astfel de suflet va fi neobişnuit.

2. Toată trăirea unui suflet scump lui Hristos
va fi cu totul altfel decât trăirea obişnuită a celorlalţi oameni.
Chiar şi felul în care salută sau răspunde la salut este un alt fel decât al altora.
Chiar şi din felul cum deschide sau cum închide o uşă poţi vedea adesea cum este un om neobişnuit.

3. Dar din felul cum umblă şi vorbeşte nu numai cu prietenii, ci mai ales cu străinii şi cu duşmanii săi, se vede cel mai bine omul neobişnuit.
Căci trebuie neapărat să se vadă acel chip neobişnuit, dar ceresc,
izvorât din dragostea şi pilda lui Hristos, al robului Său. (mai mult…)

Creatori şi creaţii

1 – Spune Cuvântul Sfânt aşa: “Sunteţi dumnezei”, toţi! … adicã toţi sunteţi creatori, pentru cã mai mult sau mai puţin voi toţi creaţi, creaţi gânduri şi creaţi cãrţi, creaţi caractere şi creaþi exemple.
Ce mare har este acesta – dar şi ce mare rãspundere.

2 – La început fiecare avem în jurul nostru un pustiu întunecos, avem o inimã necredincioasã sau o casã pustie şi întunecatã de pãcat, sau nişte vecini necredincioşi, sau nişte elevi încã neformaţi, sau propria noastrã viaţã, plinã de haos sau de dezordine, întocmai aşa cum era totul înainte de a veni lumina din care s-a nãscut totul.
În acest haos, noi trebuie sã ne începem munca divinã a creaţiei noastre.

3 – Rãspundem fiecare de ceea ce creãm acolo – dupã voia noastrã, dupã puterea noastrã şi dupã chipul nostru.
Familia ta, pe care o întemeiezi, va fi pânã departe, aşa cum o creezi tu.
Societatea ta şi cultura ta va merge adesea dupã felul pe care i l-ai creat tu.
Şcoala ta, mersul tãu, viaţa ta, literatura ta şi caracterele celor formaţi de tine, prin aceastã muncã şi voinţã a ta, vor purta timp îndelungat – mulţi din aceştia poate pe totdeauna, – pecetea pusã peste ei de creaţia ta. (mai mult…)