Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Catehism

Catehism

În fiecare Sfântă Liturghie trăim un miracol foarte adânc.

Pe Sfântul Disc găsim împreună Sfântul Agneț și miridele. Sfântul Agneț îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos și va fi pus spre centru. În partea dreaptă a Sfântului Agneț, preotul pune o miridă în formă triunghiulară pentru Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Preotul pune în partea stângă a Agnețului miridele pentru cele nouă cete de Sfinți: Sfinți Îngeri, Sfinți Proroci, Sfinții Apostoli, Sfinții Ierarhi, Sfinții Mucenici, Sfinții Cuvioși, Sfinții Doctori fără de arginți, Sfinții drepți Părinți Ioachim și Ana și toți Sfinții, împreună cu Sfântul a cărui Liturghie se săvârșește. În partea de jos sub Sfântului Agneț, vor fi așezate trei miride: pentru episcopul locului, pentru conducătorii și armata țării, cititorii Sfântului Locaș. Mai jos de ele se scot miride pentru cei vii și morți. De-a dreapta și de-a stânga a Sfântului Agneț constituie Biserica Biruitoare din ceruri. Iar miridele de sub Sfântul Agneț, pentru credincioșii vii și morți, constituie Biserica Luptătoare de pe pămănt. În Proscomidie se scoate în evidență unitatea Bisericii cerești și a celei pământești în Hristos.

Toți Sfinții împreună cu moșii și strămoșii noștri sunt împreună cu noi în fiecare Sfântă Liturghie iar în mijloc se află El, unicul Păstor.

Victor Toader Pop

1 septembrie – începutul anului bisericesc

Spre deosebire de anul civil, care incepe la 1 ianuarie, prima zi din anul bisericesc este 1 septembrie, pentru ca, dupa traditia mostenita din Legea Veche, aceasta a fost prima zi a creatiei si ziua in care Mantuitorul nostru Iisus Hristos si-a inceput activitatea Sa pe pamant. Parintele prof. dr. Mihai Aurel, director al Seminarului Teologic Liceal Ortodox “Nifon Mitropolitul” din Bucuresti, ne-a spus ca ‘dupa traditia mostenita din Legea Veche, in aceasta zi, care era si inceputul anului civil la evrei, s-a inceput creatia lumii si tot in aceasta zi si-ar fi inceput Mantuitorul activitatea Sa publica atunci cand a citit in Sinagoga cuvintele proorocului Isaia cap. 61, v. 1-2, care profeteau despre Sine, cuvinte reluate si la Luca 4, dupa cum gasim si in sinaxarul zilei din Mineiul lunii Septembrie’. (mai mult…)

RÂNDUIALA MĂRTURISIRII

BINECUVÎNTAT ESTE DUMNEZEUL NOSTRU…. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru… Împărate ceresc… Sfinte Dumnezeule… Preasfîntă Treime… Tatăl nostru… Că a Ta este Împărăţia… Doamne miluieşte (de 12 ori).

Slavă… Şi acum… Veniţi să ne închinăm… Psalmul 50. Miluieşte-ne pe noi, Doamne… Slavă… Doamne, miluieşte-ne pe noi… Şi acum… Uşa milostivirii… Doamne miluieşte (40 ori).
Domnului să ne rugăm.

Dumnezeule, Mîntuitorul nostru, care ai dăruit prin proorocul Tău Natan lui David iertarea păcatelor lui şi ai primit rugăciunea lui Manase pentru pocăinţa lui. Însuţi şi pe robii Tăi (numele), care se căiesc de păcatele pe care le-au făcut, primeşte-i după obişnuită iubirea Ta de oameni, trecîndu-le lor toate cîte au făcut ei. Cel ce ierţi nedreptăţile şi treci peste fărădelegi. Pentru că Tu ai zis, Doamne: „Cu vrerea nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu”, şi de şaptezeci de ori cîte şapte să iertăm păcatele. Căci, precum măreţia Ta este neasemănată, aşa şi mila Ta este nemăsurată. Pentru că de vei căuta la fărădelegi, cine va putea suferi? (mai mult…)

Botezul şi Cununia trebuie precedate de cateheză

Deja de aproape 20 de ani, mari misionari ruşi precum Daniil Sysoev, Andrei Kuraev, Piotr Meşcerinov, Ghennadii Fast, Arsenii Sokolov ş.a. vorbesc despre necesitatea catehezei înainte de Botez, Cununie, Spovedanie şi Împărtăşire, iar unii dintre aceşti teologi optează chiar pentru reintroducerea instituţiei catehumenatului, aşa cum era ea şi în trecutul Bisericii.

Spre bucuria ortodocşilor conştienţi, în data de 2 februarie 2011, Soborul Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse a hotărât efectuarea obligatorie a catehezei înainte de Botez şi Cununie în tot cuprinsul Patriarhiei Moscovei şi demararea discuţiilor privind reintroducerea instituţiei catehumenatului. Până la elaborarea unor programe oficiale de catehizare, responsabilitatea pentru elaborarea şi implementarea metodelor şi ghidurilor de catehizare revine ierarhilor şi departamentelor misionare de pe lângă centrele eparhiale. Puţine eparhii au elaborat şi implementat vreun plan concret de catehizare, dar e salutabil faptul că unii preoţi, fără să aştepte „directive de sus”, ci probabil fiind însufleţiţi de exemplele Sfinţilor Părinţi sau ale misionarilor contemporani, au înţeles necesitatea catehezei şi s-au pus pe treabă.  (mai mult…)

Însemnătatea şi rolul Sfinţilor Părinţi de la Niceea, precum şi lauda lor – descrierea semnificatiei liturgice a praznicului Sfintilor Parinti de la Sinodul I Ecumenic

La acest praznic, textele de slujbă pun în evidentă însemnătatea Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I ecumenic:

„Adunând toată ştiinţa sufletului, şi împreună cu dumnezeiescul Duh cercetând, Sfinţii Părinţi au săpat în scris, cu litere dumnezeieşti, fericitul şi sfântul Simbol; întru care ne învaţă în chip foarte lămurit, că Cuvântul este deopotrivă fără de început cu Tatăl şi cu totul adevărat de aceeaşi fiinţă, urmând slăviţii, preafericiţii şi cu adevărat de Dumnezeu cugetătorii Părinţi, în chip strălucit, învăţăturile Apostolilor”.

Punând în lucrare întreaga lor învăţătură omenească şi fiind asistaţi de Duhul Sfânt, Părinţii au reuşit să aşeze în scris, fundamentele de credinţă ale Bisericii:

„Au învăţat pe toţi, să mărturisească în chip lămurit că Fiul lui Dumnezeu este deofiinţă cu Tatăl, împreună veşnic şi mai înainte de toţi vecii, înfăţişând aceasta hotărât şi cu evlavie în Simbolul Credinţei”. (mai mult…)

DE CE SUNTEM ORTODOCŞI ? ( III )

Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae Extras din revista „TEOLOGIE ŞI VIAŢĂ” Nr. 4-8, 1991

Sfântul Chirii spune în comentariul la Evanghelia lui Ioan, versetul 10, 28: Eu dau viaţă veşnică oilor Mele şi nu vor pieri în veac şi nimeni nu le va răpi din mâna Mea: „Prin faptul că nu le dă viaţa prin fire şi că El o dăruieşte aceasta din Sine însuşi şi nu primind-o de la altul. Iar prin viaţa veşnică nu înţelegem o lungă durată temporală de care se vor împărtăşi toţi după înviere, buni şi răi, ci vieţuirea în fiecare. Putem înţelege prin viaţa veşnică şi binecuvântarea tainică prin care Hristos ne sădeşte viaţa Lui prin împărtăşirea dată credin­cioşilor de trupul Său, după spusa: Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu, are viaţă veşnică (Ioan 6,55)”. (mai mult…)

DE CE SUNTEM ORTODOCŞI ? ( II )

Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae Extras din revista „TEOLOGIE ŞI VIAŢĂ” Nr. 4-8, 1991

2.Dar prin ultimele descrieri ale spiritualităţii noastre creştine am trecut de la reliefarea importanţei Ortodoxiei pentru neamul nostru la prezentarea valorii ei în ea însăşi.

Prin Ortodoxie ne-am păstrat credinţa creştină de la început, sau adevărata credinţă, primită o dată cu începuturile existenţei noastre ca neam, această credinţă constituind astfel o componentă esenţială a spiritualităţii noastre.

In Faptele Apostolilor, ucenicul Apostolului Pavel spune că în a doua călătorie misionară, deci după anul 50 după Hristos, ajungând împreună în Troa, noaptea i s-a arătat lui Pavel o vedenie: Un bărbat macedonean sta rugându-l şi zicând: Treci în Macedonia şi ne ajută. Şi Luca adaugă îndată: Când a văzut el această vedenie, am căutat să plecăm îndată în Macedonia, înţelegând că Dumnezeu ne cheamă să le vestim Evanghelia… Plecând cu corabia …am ajuns la Filipi, care este cea dintâi cetate a acestei părţi a Macedoniei şi colonie romană. Iar în această cetate am rămas câteva zile. Acolo cea mai fierbinte primitoare a cuvântului lui Pavel a fost Lidia, care a rugat pe Pavel şi pe însoţitorii lui să rămână în casa ei (Fapte 16, 9-15). (mai mult…)

DE CE SUNTEM ORTODOCŞI ?

Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae Extras din revista „TEOLOGIE ŞI VIAŢĂ” Nr. 4-8, 1991

 Este greu a enumera toate motivele pentru care suntem şi ţinem să fim un neam ortodox. Vom încerca să înşirăm doar unele dintre aceste motive.

1. Ortodoxia ne-a menţinut ca un neam unitar şi deosebit, cu un rol important între popoarele din Orient şi Occident. Ea ne-a dat puterea să ne apărăm fiinţa faţă de   îndelungata   ofensivă   otomană, constituind un zid de apărare şi pentru popoarele din Occident, deşi, pe de altă parte, ne-a ajutat să ne apărăm fiinţa şi faţă de unele din popoarele vecine din Occident. Am apărat prin ea poarta Occidentului în faţa avalanşei otomane, dar ne-a fost şi o poartă care ne-a apărat de pofta de stăpânire şi de nimicire a unor popoare din Occident. Ne-am apărat, prin Ortodoxie,   fiinţa   noastră   din   partea   navalei prelungite a otomanilor, dar şi din partea unor popoare din Occident, ajutându-ne să avem şi un rol în apărarea Occidentului. (mai mult…)

Trăsăturile fiilor Împărăţiei

Înaltpreasfințitul Părinte † Andrei
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului
și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului

Am început să batem la porţile “Paradisului cel prea frumos al Scripturilor”, tâlcuind Evanghelia după Matei. De data aceasta ne oprim la prima parte a discursului evanghelic al Predicii de pe Munte, care cuprinde, de fapt, o adevărată „constituţie” a Împărăţiei Cerurilor. Dăm citire textului din capitolul cinci al Evangheliei după Matei: „Văzând mulţimile, Iisus s-a suit în munte şi aşezându-Se, ucenicii Lui au venit la El. Şi deschizându-Şi gura îi învăţa zicând:

Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este Împărăţia Cerurilor.

Feriţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia.

Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul. (mai mult…)

Domnii mei, nu neglijati Scriptura!

DESPRE SMERENIE
– dialog cu Parintele Arsenie Papacioc

– Părinte, dacă prin suferintă ajungem la o adevărată smerenie, trebuie cumva să ne aruncăm singuri în ispită?

– Nici nu se pune bine problema. “Trebuie să mă agăt de o sfoară, să-mi dau drumul jos, să văd cum e cu piciorul rupt”. Avem des necazuri pentru că dumneavoastră trebuie să mai stiti si un lucru: dacă ati sti câtă râvnă pune satana ca să ne întrerupă de la lucrarea noastră duhovnicească, de la orice rugăciune nu ati mai pune asa problema! (mai mult…)

WhatsApp chat