Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Colinde

Colinde

Astăzi vin

Astăzi vin să-mi plec genunchii înaintea ieslei Tale,
Copilaş din altă lume, obosit de frig şi cale.

Şi-mi plec inima şi faţa, Copilaş din zare-albastră,
şi mă-nchin cu umilinţă, Călător prin lumea noastră.

Nu am smirnă ca şi magii, nici tămâie şi nici aur,
lacrimile pocăinţei îmi sunt singurul tezaur.

Ţi le-aduc acum ’nainte cu sfială şi ruşine,
Copilaş venit din Ceruri să porţi Crucea pentru mine.

Lângă Ieslea minunată, ediţia a VII-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2017

La căsuţa unde

La căsuţa unde-i neaua până-n tindă,
vine Fiul Dulce, singur, şi colindă:

Lerui, Doamne, ler, Eu cu drag din cer
vin pe orice ger lângă cel stingher
                                  – lerui, Doamne, ler…

Lângă geamul unde lampa nu s-aprinde,
vine Fiul Dulce, singur, să colinde:

Lângă uşa unde nimeni nu s-opreşte,
vine Fiul Dulce, singur, şi grăieşte:

Lângă vatra rece unde nu-i o rază,
vine Fiul Dulce, singur, şi S-aşază.

Lângă dorul singur fără sărbătoare
vine Fiul Dulce – har şi-mbrăţişare.

Lângă Ieslea minunată, ediţia a VII-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2017

Viflaime, Viflaime

Viflaime, Viflaime, cum de n-ai primit în tine
pe Fecioara Maria, să nască pe Mesia?

N-ai ştiut tu, Viflaime, cu câtă dragoste vine
cea mai sfântă-ntre fecioare, a Domnului Născătoare?

N-ai primit tu, Viflaime, în casele tale bune,
să-I dai un pic de sălaş Celui mai Sfânt Copilaş!

Pat moale pe fân uscat numai vitele I-au dat,
lumină I-a dăruit Steaua de la Răsărit.

Peştera întunecoasă a fost a Domnului casă
la venirea Sa în lume, din vina ta, Viflaime.

Lângă Ieslea minunată, ediţia a VII-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2017

O, ce Veste Minunata!

O, ce Veste Minunată de la Vifleem s-arată,
cerul strălucea, îngerul venea pe-o rază curată.

Când Iosif şi cu Maria au sfârşit călătoria,
într-un mic sălaş din acel oraş S-a născut Mesia.

Păstorii, cum auziră, spre sălaşul sfânt porniră,
unde au aflat Pruncul luminat şi Îl preamăriră.

În coliba păstorească vrut-a Tatăl să Se nască
Fiul Său Cel Sfânt, nouă pe pământ, să ne mântuiască.

E Iisus, Păstorul Mare, turmă ca El nimeni n-are,
noi Îl lăudăm şi ne închinăm cu credinţă tare.

Lângă Ieslea minunată, ediţia a VII-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2017

Nouă azi ne-a răsărit

Nouă azi ne-a răsărit, Domnul Iisus Hristos,
Mesia Cel mult dorit, Domnul Iisus Hristos.

Din Fecioară S-a născut, Domnul Iisus Hristos,
Dumnezeu om S-a făcut, Domnul Iisus Hristos.

În scutece S-a-nfăşat, Domnul Iisus Hristos,
Şi în iesle S-a culcat, Domnul Iisus Hristos. (mai mult…)

Doamne, a-Tale cuvinte

Doamne, a-Tale cuvinte, care s-au scris mai ’nainte,
s-au plinit precum şi scrie Moise la Cartea întâie.
O, minune!

De la Răsărit răsare o Stea cu lumină mare,
razele îşi răspândeşte, pe trei crai povăţuieşte.
O, minune!

Steaua magilor vesteşte, Betleemul îi primeşte,
şi din proorocie rară pe Mesia Îl aflară.
O, minune!

Langa Ieslea minunata, ediţia a VII-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2017

De-as fi fost

De-aş fi fost în Noaptea Sfântă
un mieluţ cu gând supus,
aş fi stat s-aud cum cântă,
cum oştirile-Ţi cuvântă
Ţie, Dragul meu Iisus. (bis)

Aş fi rupt trei albăstrele
ca în iesle să le-nfig,
Doamne, să Te joci cu ele,
ca să uiţi că vii din stele,
ca să uiţi de vânt şi frig… (bis)

Aş fi stat peste ţepuşe,
de răcoare să Te cruţ,
Ţi-aş fi pus pe picioruşe
şi pe păru-n ineluşe
tâmpla caldă de mieluţ. (bis)

Langa Ieslea minunata, ediţia a VII-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2017

Lângă geamu-nsingurat

Lângă geamu-nsingurat – lin însingurat,
se opreşte gând curat – lin un gând curat.

De la gând şi pân-la geam – lin şi pân-la geam,
înfloreşte-un vis de ram – lin un vis de ram.

De la geam şi pân-la gând – lin şi pân-la gând,
trandafir cu drag plângând – lin cu drag plângând. (mai mult…)

Cântarea îngeraşilor

Cântarea îngeraşilor se-nalţă numai Ţie,
Iisuse Scump, Tu eşti şi-a lor şi-a noastră bucurie.

Şi îngerii şi noi slăvim iubirea Ta cea mare,
şi ei şi noi Te preamărim cu-a dragostei cântare.

Şi ei şi noi Te lăudăm, Iisuse-n veci pe Tine,
şi jos şi Sus să-Ţi înălţăm cântări tot mai divine.

Şi ei şi noi, purtând mereu a Ta asemănare,
să-L preamărim pe Dumnezeu cu-o sfântă ascultare!

Cum ei în Cer, noi pe pământ Te preamărim pe Tine,
de Slava Numelui Tău Sfânt să fie toate pline!…

Langa Ieslea minunata, ediţia a VII-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2017