Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Hristos – Comoara Psalmilor

Hristos – Comoara Psalmilor

21 Martie – Nu te uita cu jind la cei răi!

21 martie – Psalmul 37, vers 1

Îţi trebuie o mare putere de înfrânare atunci când vezi pe oamenii lumii acesteia bucurându-se de toate binefacerile şi darurile lui Dumnezeu şi totuşi trăind tocmai contrar voii Sale.

Când îi vezi că au un câştig mare şi uşor, când îi vezi că au haine scumpe, case mari, trai îmbelşugat, mijloace comode, distracţii după pofte, bani după plac, când au tot ce le pofteşte inima şi le cere stomacul, îţi trebuie o mare putere de înfrânare să nu-i priveşti cu jind, să nu-i invidiezi, să nu râvneşti situaţia lor, să nu judeci purtarea lor, să nu doreşti fericirea lor, să nu cârteşti împotriva unor astfel de rânduieli!… (mai mult…)

20 Martie – La umbra aripilor Tale

20 martie – Psalmul 36, vers 7

O, Preadulcele nostru Ocrotitor Ceresc şi Adăpostul sufletelor noastre, Iisuse, Mântuitorule iubit,

ce loc plăcut şi dulce este pentru noi umbra cea odihnitoare şi binefăcătoare a aripilor Tale pline de linişte şi de pace! (mai mult…)

19 Martie – Bunătatea Ta, Doamne

19 martie – Psalmul 36, vers 5

Când păcatele, mereu mai multe şi mai grele, strigă împotriva pământului,

cerând dreapta şi cumplita judecată şi pedeapsă împotriva tuturor acelor care păcătuiesc fără să se mai întoarcă

şi totuşi mânia dreaptă a lui Dumnezeu încă nu vine pedepsitor,

este numai pentru că bunătatea Ta, Doamne, este tot atât de mare cât răbdarea Ta.

 

Când dragostea Ta, Doamne Dumnezeule, stăruie atât de îndelung de fiecare din noi,

aşteptând îndreptarea care, din partea atâtora dintre noi nu mai vine niciodată —

şi totuşi nu-Ţi pierzi nădejdea, ci Te reîntorci mereu cu înnoită milă,

este numai pentru că bunătatea Ta este nemărginit de mare.

Când, tăgăduit de nebunia noastră,

insultat de prostie

sau jignit de răutatea oamenilor cărora neîncetat le arăţi bunătate, grijă şi dragoste,

totuşi nu încetezi să ne iubeşti, (mai mult…)

18 Martie – Nelegiurea celui rău grăieşte…

18 martie – Psalmul 36, vers 1

Orice păcat este grăitor şi strigător. Grăitor printre oameni şi strigător către cer. Vorbeşte şi împotriva lui Dumnezeu şi împotriva oamenilor, căci orice păcat este o atingere şi o vătămare nu numai a voii lui Dumnezeu, ci şi a dreptului cuiva dintre cei apropiaţi, dintre semenii noştri.   O înjurătură nu este numai o murdărie aruncată spre Faţa lui Dumnezeu sau spre a fiinţelor şi lucrurilor Sfinţeniei Lui, ci este şi o insultă vătămătoare pentru o mamă, pentru un nume, pentru o ureche şi pentru o iubire sfântă — sau pentru mai multe. O minciună este nu numai o lovitură dată Adevărului, ci este şi o păgubire sau insultă adusă vreunui om în vreun fel. O lăcomie, tot aşa. O desfrânare, tot aşa. O tâlhărie, o violenţă, o înşelăciune, tot aşa. Cu cât se înmulţesc aceste păcate cu atâta strigătele lor la cer (mai mult…)

17 Martie – Urzesc înşelătorii

17 martie – Psalmul 35, vers 20 

Una din cele mai mari fărădelegi pe care un suflet de om, înşelat de diavolul, le poate săvârşi spre cea mai mare osândă a lui, este urzirea de înşelătorii împotriva oamenilor liniştiţi. Punerea la cale de curse şi de laţuri împotriva oamenilor nevinovaţi. Provocarea şi pârârea celor credincioşi. A oamenilor paşnici şi nepericuloşi pentru nici o stăpânire şi pentru nici un om. Încălcarea drepturilor acestora, asuprirea şi prigonirea lor, numai pentru motivul că ei Îl iubesc pe Dumnezeu şi caută să-L laude şi să-L slujească, este o nelegiuire vrednică de osânda veşnică. Prigonirea lor numai pentru că doresc să slăvească Numele şi Jertfa Mântuitorului şi Binefăcătorului lor, Domnul Iisus Hristos, este una din cele mai nedrepte încălcări ale dreptului uman şi una dintre cele mai mari şi mai sălbatice fărădelegi.

În Ziua Judecăţii de Apoi omenirea va fi judecată şi condamnată sau răsplătită mai ales pentru felul în care s-a comportat faţă de credincioşii şi faţă de credinţa Domnului Iisus Hristos. (mai mult…)

16 Martie – Nişte martori mincinoşi

16 martie – Psalmul 35, vers 11

Viaţa şi lucrarea, umblarea şi vorbirea fiecăruia din noi şi zilnic sunt mărturii pe care le depunem neîncetat pentru Hristos sau împotriva Lui. Pentru Adevăr sau împotriva Lui. Pentru cinste, pentru dreptate, pentru lumină, pentru iubire şi pentru bine sau sunt o mărturie contrară acestora.   Adevărul nu este decât unul. Credinţă, numai una. Dreptatea, cinstea, curăţia, adică binele, iarăşi, sunt unice. Dacă noi, nu numai cu cuvântul, ci şi cu fapta şi cu toată trăirea noastră zilnică le întărim pe cele bune, le respectăm şi le apărăm oriunde şi faţă de oricine, atunci suntem nişte martori credincioşi şi adevăraţi ai Domnului nostru Iisus Hristos, ai sfintei Sale învăţături, care este Adevărul şi ai Sfintei Sale Biserici, care este Dragostea Sa. (mai mult…)

15 Martie – Luptă-te Tu cu potrivnicii mei!

15 martie – Psalmul 35, vers 1

Când un copil stă cu tatăl său ori cu mama lui are mare grijă să se ţină cât mai aproape de ocrotitorul său. Mai ales când trece prin locuri primejdioase sau necunoscute. De câte ori simte sau vede o primejdie sau un vrăjmaş, cu grabă se ascunde cât mai aproape şi se alipeşte cât mai strâns de apărătorul său, de părintele şi izbăvitorul său. Din faţa fiecărui pericol fuge îndată şi se ascunde la adăpostul şi la apărarea părintelui său.   Copilul nici nu încrearcă să se apere sau să lupte singur, ci aleargă la părintele lui şi-l lasă ca acesta să dea faţă cu vrăjmaşul şi să-l apere. Cu teamă şi cu speranţă priveşte copilul de la adăpost la înfruntarea vrăjmaşului său, până când trece primejdia. Copilul face acest lucru din fire, dându-şi seama numai de slăbiciunea lui, de mărimea primejdiei şi de puterea părintelui său.

14 Martie – De multe ori vine nenorocirea…

14 martie – Psalmul 34, vers 19

Într-adevăr, de multe ori şi sub multe forme vine nenorocirea asupra omului credincios şi drept, asupra omului care se sileşte să umble numai în neprihănire şi în credincioşie faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni! De multe ori este nedreptăţit un astfel de om şi de multe ori trebuie să sufere înjosiri, prigoniri şi lovituri grele şi mari în viaţa lui, printre oameni. Şi de la ei.   De multe ori vine asupra unui om nevinovat nenorocirea din pricina legilor nedrepte, a pârâtorilor şi a tiranilor, a hrăpăreţilor lacomi pe pâinea lui, pe casa lui, pe libertatea lui, pe puţinul lui cinstit şi drept. De multe ori vine nenorocirea adusă de diavolul prin accidente, (mai mult…)

13 Martie – Când îţi întorci privirile spre El

13 martie – Psalmul 34, vers 5

O, când mi se-ntoarce privirea spre El, lumină şi zâmbet mi-e faţa
şi inima-mi umple fiorul acel ce nalţă-ntr-o clipă viaţa.
Atunci norii negri de griji şi tristeţi se duc cum se duce-o clipire
şi-n suflet revarsă seninul măreţ cântare, lumină, iubire.

Atunci nu sunt singur şi nu sunt străin, oricât e de mare pustia,
căci gândul îmi cântă iar duhul mi-e plin de harul ce-l dă părtăşia.
Atunci orice frică şi teamă dispar şi-n faţa cumplitei primejdii,
în inimă-mi vine o fără hotar tărie – îndemnul nădejdii.

Atunci încetează al rănilor chin, oricât e de cruntă lovirea,
iar faţa zdrobită mi-o umple deplin blândeţea, iertarea, iubirea.
Atunci pier şi neguri, şi noapte, şi nori de spaime, ‘ndoieli şi ispite,
iar cerul mi-l umple cu sute de sori Lumina Privirii Iubite…

O, când mi se-ntoarce privirea în Sus, uit ura, şi chinul, şi tina
şi simt cum mă-nvăluie-n Tine, Iisus, Lumina, Lumina, Lumina…

12 Martie – În orice vreme

12 martie – Psalmul 34, vers 11

A putea să binecuvintezi pe Dumnezeu în orice vreme

şi a-L putea lăuda în orice loc

şi în orice stare

este dovada unei mari şi adevărate vieţi de credinţă.

Dovada unei adânci şi sănătoase cunoaşteri a Lui…

Căci în mod obişnuit oamenii numai în vremi liniştite, îmbelşugate şi plăcute îşi îndreaptă — şi numai uneori — gândul cu binecuvântare şi mulţumire spre Dumnezeu…

Cuvântează-bine despre El numai când El le dă.

Când îi ajută.

Când îi izbăveşte.

Abia atunci îşi mai aduc oamenii, câteodată şi grăbit, aminte ca buzele lor să binecuvinteze pe Domnul.

De aceea a binecuvânta pe Domnul în orice vreme,

fie vremea de necaz sau de bucurie,

fie de grea încercare sau de mare fericire,

fie de strâmtorare şi singurătate,

fie de libertate şi comuniune —

nu este un lucru uşor

şi nu des se poate întâlni aceasta printre oameni. (mai mult…)

WhatsApp chat