Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Hristos – Dumnezeul nostru

Hristos – Dumnezeul nostru

Fii fericit preaiubit frate Ioan

Între cei mulţi şi binecuvântaţi care au mers dupã Iisus, avem şi noi doi. Înaintaşii noştri…
Ei, cei dintâi dintre noi, au fost şi chemaţi Acasã ei cei dintâi.
Ei au mers şi cel mai frumos şi au ajuns şi cei mai dintâi, dintre noi, Acasã la Domnul.
Ei care L-au cunoscut mai curând, şi Iosif şi Ioan, ei L-au vestit mai puternic şi mai dulce pe Iisus Cel Rãstignit şi Biruitor în Lucrarea Sa, ei s-au luat cei dintâi dupã Iisus şi au ajuns cei mai curând la El.
De acum ei sunt la El şi vor rãmâne în fericirea Lui veşnicã, fiindcã nici pe pãmânt n-au avut alt gând şi n-au cãutat altceva decât pe Iisus.

Fii fericit preaiubit pãrinte Iosif, fii fericit frate Ioan, şi fiţi fericiţi toţi preaiubiţii noştri cei duşi la Iisus, lângã Domnul pe care L-aţi slujit şi iubit mai presus de orice pe pãmânt. Veţi fi rãsplãtiţi la El de toate suferinţele pe care le-aţi îndurat pe pãmânt… De toatã nedreptatea şi rãul care vi s-au fãcut… (mai mult…)

Ioan a mãrturisit despre El…

Dragul meu frate, cerceteazã-te bine tu de ce fel eşti: un mãrturisitor viu şi statornic, sau un predicator, al lui Hristos. Dacã eşti un fiu al Lui, mãrturiseşte despre Hristos şi pentru Hristos cu toatã puterea vieţii tale. Şi cu tot preţul morţii tale. Cãci numai aceasta va fi dovada cã tu eşti un trimis al lui Dumnezeu şi cã Îl cunoşti pe Iisus!

Ioan a mãrturisit despre El când a strigat: El este Acela despre care ziceam eu: Cel ce vine dupã mine, este înaintea mea, pentru cã era înainte de mine.
Acela care este cu adevãrat un trimes al lui Dumnezeu nu va mai mãrturisi niciodatã altceva cu atâta râvnã şi stãruinţã ca pe Hristos (1 Cor. 2, 2). (mai mult…)

Şi noi toţi am primit…

Şi noi toţi am primit din plinãtatea Lui şi har dupã har.

Binecuvântat sã fie Numele Domnului Iisus Hristos la cunoaşterea cãruia vã chemãm şi la bogãţiile cãruia vã rugãm sã veniţi, – iatã noi înşine suntem martori ai Lui: şi noi am primit din plinãtatea Lui har dupã har!
Am fost morţi în pãcatele şi fãrãdelegile noastre, iar El ne-a înviat şi ne-a dãruit lumina care ne face viaţa luminatã şi luminoasã (Efes. 2, 1-6).
Eram fãrã Dumnezeu şi fãrã nãdejde în lume, strãini de Împãrãţia lui Dumnezeu, robi ai pãcatului, mergând la veşnicã osândã şi nici mãcar nu ştiam aceasta, – iar Hristos ne-a salvat sufletele pe singurul temei al credinţei în puterea Jertfei Sale. Şi în harul adus de Slãvita Sa Înviere. (mai mult…)

Cei doi care au mers dupã Iisus

Unul din cei doi, care auziserã cuvintele lui Ioan şi merseserã dupã Iisus, era Andrei, fratele lui Simon Petru.

Fericiţi cei care merg dupã Hristos pe pãmânt, cãci în curând pe urmele Lui vor ajunge unde locuieşte El, adicã în fericirea şi lumina Lui veşnicã.
Fericiţi cei doi care stau împreunã, dacã merg împreunã, cu Hristos.
Fericiţi sunt cei doi care însoţindu-se pe pãmânt merg împreunã şi dupã Hristos.
Nu-i bucurie mai mare când cei doi soţi merg împreunã dupã Domnul.
Cum nici durere mai mare nu-i ca atunci când unul merge dupã pãcate. Sau amândoi.

Dragul meu, roagã-te mereu pentru soţul tãu ca şi el, sau ea, sã vinã împreunã cu tine pe urmele lui Hristos, sau tu cu el.
Iar dacã totuşi, pânã la sfârşit, celãlalt nu vrea, cu toate cã tu ţi-ai fãcut toatã datoria de a-l chema şi de a stãrui de el, atunci tu nu vei mai avea ce sã-i mai faci. Însã vei avea sufletul dezvinovãţit. (mai mult…)

Cuvântul S-a fãcut Trup…

Şi Cuvântul S-a fãcut Trup şi a locuit printre noi plin de har şi de adevãr. (şi noi am privit slava Lui, slavã ca a Singurului Nãscut din Tatãl).

Cuvântul care din puterile nevãzute ale Sale fãcuse cândva tot ce se vede, aşa cã tot ce se vede a fost compus din lucruri care nu se vãd, (iatã adevãrul despre structura materiei, arãtatã de Cuvântul Evangheliei mai înainte cu mii de ani decât concluziile ştiinţei de azi) (Evrei 1, 13), –
– Cuvântul care a creat materia dându-i şi imprimându-i Mişcarea dupã hotarele Voii Sale, în tot necuprinsul Universului material,
– Cuvântul acesta nematerial, dupã planul Sãu, şi dupã promisiunile fãcute oamenilor, înainte cu multe milenii,
– la vremea potrivitã S-a materializat El Însuşi, pentru împlinirea mântuirii noastre.
Pierdutã din vina noastrã… (mai mult…)

Născuți… nu din firea omenească…

Nãscuți nu din sînge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.

Existã naștere fireascã și existã naștere din Duh.
Existã oameni firești și existã oameni duhovnicești.
Existã trãire fireascã și tot așa existã trãire duhovniceascã,
– dupã cum existã cele douã lumi pentru care se nasc și trãiesc cele douã feluri de oameni.
Lumea fireascã o vedem și o putem avea prin umblarea dupã lucrurile ei. Dar lumea duhovniceascã o putem cunoaște numai prin credințã, și o putem moșteni numai prin dobândirea firii duhovnicești cu care putem împlini condițiile prin care o moștenim! (mai mult…)

Dar celor ce L-au primit…

Hristos Dumnezeul nostruDar tuturor celor ce L-au primit, adicã celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul sã se facã copii ai lui Dumnezeu.

Toate fãgãduinţele minunate ale lui Dumnezeu sunt fãcute, pe temeiul credinţei, numai celor ce L-au primit şi Îl urmeazã cu adevãrat pe Hristos Domnul şi Mântuitorul nostru.

Deşi Dumnezeu voieşte ca toţi oamenii sã fie mântuiþi şi nimenea sã nu piarã, totuşi de toatã dragostea Lui cereascã şi de toate fãgãduinţele tainelor Sale cereşti, se vor împãrtãşi cu adevãrat numai cei care auzind Cuvântul Sãu, Îl ascultã, întorcându-se la El, cu credinţã. Şi primind prin taina pocãinţei şi prin naşterea din nou, pe Domnul Iisus Viu şi trãitor în inima lor, apoi se luptã sã împlineascã pânã la moarte voia lui Dumnezeu! (mai mult…)

Dar lumea nu L-a cunoscut

„El era în lume şi lumea a fost făcută
prin El, dar lumea nu L-a cunoscut.”

Lumea, adică mulţimea cea mare a oamenilor cu un nivel scăzut de pricepere duhovnicească,
gloata, ale cărei preocupări se reduc numai la trebuinţele inferioare a fiinţei sale,
grămada cea mare a oamenilor, care nu se uită niciodată în sus, arareori în jur, ci todeauna în jos, –
nu L-au cunoscut.
Pentru că acei care erau puşi în fruntea lor, adică ochii – îndrumătorii – ei înşişi era orbi. Şi neputându-L ei vedea, cum să-i poată îndruma spre cunoaşterea Lui pe ceilalţi?

Nu L-a cunoscut lumea pe Hristos nici atunci şi nici astăzi lumea nu-L cunoaşte. Tot din această tristă cauză. (mai mult…)

Adevărata Lumină

Lumina aceasta era adevărata Lumină,
care, venind în lume, luminează pe orice om.”

Sunt multe lumini care nu sunt adevărate.
Toţi păstorii duhovniceşti, toţi vestitorii Evangheliei, toţi creştinii, fiii Bisericii Creştine, ar trebui sa fie adevărate lumini (Mat. 5, 14).
Dar vai, cât de puţini sunt – prin trăirea lor – adevărate lumini! Şi cât de mulţi sunt nişte lumini mincinoase.
Crezul nostru, cultul nostru, religia noastră ar trebui să fie lumina adevărată a vieţii noastre. –
Dar câte din crezurile oamenilor, din învăţăturile şi religiile lor sunt nişte lumini amăgitoare şi mincinoase!
Părinţii, educatorii, scriitorii şi conducătorii unui popor ar trebui să-i fie lumini adevărate, din Hristos şi către Hristos.
Dar câţi oare din aceştia sunt îndrumători buni şi purtătorii adevăratei lumini pentru cei la care au fost trimişi şi dintre care s-au ridicat! Ca să ajute să se ridice şi mulţimea spre tot mai multă lumină, şi libertate, şi mulţumire! (mai mult…)

Să mărturisească despre Lumină

„Nu era el Lumina,
ci el a venit ca să mărturisească
despre Lumină.“

În marele proces care se dezbate acum pe pământ, când marele mincinos tăgăduieşte pe Hristos şi luptă pentru răspândirea neadevărului cu privire la Hristos şi la Evanghelia Sa, negând existenţa Lui, opera Lui, viaţa şi Persoana Lui sau Dumnezei­rea Lui, Învierea, Înălţarea Lui la cer şi Venirea Lui, – în acest mare proces care se desfăşoară din ce în ce mai crâncen cu cât se apropie Sfârşitul, inevitabilul sfârşit, noi suntem – şi nu putem să nu fim – martori, ori pentru Hristos, ori împotriva Lui!

Ori în slujba lui Dumnezeu, ori în slujba mamonei.

Drept spune El că nu există cale de mijloc. Nu există neutra­litate. Ori eşti pentru Hristos, ori pentru Satana. (mai mult…)