Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Hristos – Dumnezeul nostru

Hristos – Dumnezeul nostru

El a venit ca martor…

„El a venit ca martor, ca să
mărturisească despre Lumină,
pentru ca toţi să creadă prin el.“

Ioan Botezătorul n-a fost numai un propovăduitor al voii lui Dumnezeu, ci a fost un martor!

Un martor al lui Dumnezeu înaintea oamenilor, adeverind drep­tatea şi bunătatea Lui.

În Ziua Judecăţii el va fi martorul lui Dumnezeu împotriva oamenilor care n-au primit această mărturie trimisă prin el.

La fel au fost şi vor fi sfinţii apostoli, martori ai Martorului Celui Credincios şi Adevărat, adică ai lui Iisus Hristos (Apoc. 3, 14). (mai mult…)

Fost-a om trimis de Dumnezeu…

„A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan.“

Orice neam de oameni şi orice epocă din viaţa omenirii şi-au avut oamenii mari, oamenii trimişi de Dumnezeu, care să le aducă soliile alese,
să le aducă binefacerile mari şi să le arate căile adevărate.

Dar, în împrejurări cu totul deosebite, Dumnezeu a trimis omeni­rii oameni unici, cu solii unice.
Ioan Botezătorul a fost trimis cu o solie unică.

Vorbind într-un fel deosebit decât toţi ceilalţi înaintaşi ai săi prooroci, Ioan Botezătorul a produs în poporul în care urma să Se arate Hristos o mişcare unică. Pregătind astfel calea şi arătarea Domnului Iisus Hristos într-o atmosferă pregătită şi gata să-I audă Evanghelia Sa.

De aceea şi numărul celor care L-au urmat de la început pe Mântuitorul şi interesul cu care Îl ascultau era atât de mare.

Trimis cu singura misiune să pregătească inimile oamenilor pentru aşteptarea şi ascultarea soliei lui Hristos, Ioan şi-a făcut cu prisosinţă datoria, murind ca un slujitor vrednic, după împlinirea frumoasă a frumoasei sale însărcinări.

Binecuvântat să fie (mai mult…)

Lumina luminează în întuneric

„Lumina luminează în întuneric,
şi întunericul n-a biruit-o.”

 

Hristos luminează şi astăzi mereu în întuneric.

Nu s-a risipit întunericul încă, deşi stăpânitorul întunericului a fost biruit (Efes. 6, 12).

Din mijlocul marelui întuneric, în centrul puterii lui, S-a înălţat luminos Iisus-Dumnezeu.

Întunericul, deşi a luptat de la început cu toată puterea împotriva luminii, n-a putut-o birui. Cu toate împotrivirile vrăjmaşului Său, Hristos a ajuns vestit şi cunoscut până la marginile pământului. Cu toate împotrivirile şi uneltirile întunericului, Hristos continuă să Se găsească mereu în mijlocul frământărilor sociale.

Adorat sau hulit, Hristos continuă să fie problema numărul unu a Omenirii şi astăzi. (mai mult…)

În El era viața, lumina oamenilor

„În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.”

 

Cel dintâi lucru pe care l-a făcut Dumnezeu în haosul dinaintea creaţiunii a fost lumina.

Cu lumina a început Începutul tuturor.

Căci în lumină stă viaţa şi prin ea şi există.

Când lumina încetează sau dispare de undeva, dispare şi viaţa de acolo.

Ceea ce mai rămâne, ceea ce nu dispare o dată cu lumina de undeva, aceea nu este viaţă, ci veştejire mai rea decât moartea.

Când lumina va fi luată, ceea ce va mai rămâne pe pământ în urma ei nu va mai fi decât blestem şi moarte. (mai mult…)

Nimic , fără El

„Toate lucrurile au fost făcute
prin El; și nimic din ce a fost făcut,

n-a fost făcut fără El.” ( Ioan 1, 3 )

De la început Domnul Dumnezeu a făcut toate lucrurile cu Hristos,
adică împreună cu El
și în fiecare L-a pus pe Hristos, Domnul nostru și Fiul Său.

Fiecare ființă și lucru, fiecare adevăr și realitate au în ele pe Hristos: prezența Lui, adeverirea că izvorăsc din El.

Din El ne tragem obârșia cu toții, împreună cu tot ce avem
( F. Ap. 17, 28).

Tot ce este curat, bun, uman, cinstit, frumos și vrednic de primit, în fiecare operă și suflet, – este partea din Hristos pusă de Dumnezeu acolo.

Nimic n-a fost făcut fără El, cum nu este un fruct fără sămânță. (mai mult…)

El era la început la Dumnezeu

„El era la început la Dumnezeu” (Ioan 1, 2)

Fiind Unul cu Tatăl, Domnul nostru Iisus Hristos a fost totdeauna Una cu Dumnezeu în Ființa și lucrarea Sa.

N-a fost un timp când să fie altfel.

Întruparea Sa în firea omenească n-a influențat scăzând întru nimic firea Sa dumnezeiască prin care era una cu Dumnezeu și Dumnezeu permanent.

În firea omenească S-a întrupat prin puterea pe care o are de a-Și supune legile cărora, oamenii, prin firea lor sunt supuși.

El, fiind Om și Dumnezeu, îmbină în aceeași lucrare și partea văzută și cea nevăzută a Ființei sale.

Ca Dumnezeu, Își supunea toate lucrările, ca om, Se supunea tuturor lucrărilor. (mai mult…)

La început Cuvântul era…

,,La început era Cuvântul, şi
Cuvântul era cu Dumnezeu, şi
Cuvântul era Dumnezeu.”
– Ioan 1, 1 –

Domnul nostru Iisus Hristos, înainte de începutul din cartea Genezei, ERA…
El era dinainte de Început, pentru că ERA fără Început.
Era cu Dumnezeu, fiindcă era Dumnezeu.

Înainte de tot ceea ce este spirit sau materie,
adică Înainte de ceruri şi de pământ.

Domnul nostru Iisus Hristos, Întrupat la plinirea vremii sub forma firii omeneşti pentru mântuirea creaturilor Sale, ERA…
Înainte de a fi Timpul, când era numai Veşnicia, EL ERA.

Căci Timpul, adică vremurile, a început odata cu creaţiunea văzută şi va sfarşi odata cu ea.
El este dinainte de Timp şi va rămâne dupa el. (mai mult…)

Aruncaţi mreaja!…

„Iisus le-a zis: «Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a corăbiei şi veţi găsi». Au aruncat-o deci şi n-o mai puteau trage de mulţimea peştilor.“ (Ioan 21, 6)

Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, este ca o mare plină. Oriunde ai arunca mreaja credinţei, cu foame duhovnicească, vei găsi din belşug adevăruri cu care să te hrăneşti. Sfânta Scriptură este hrană pentru orice vârstă şi pentru orice gust duhovnicesc.
Pentru cei mici are lapte duhovnicesc şi dulciuri gustoase, adevăruri începătoare (I Pt. 2, 2).
Pentru cei mari este nespus de mare şi cuprinde atâtea adevăruri desăvârşite, atât de înalte şi atât de adânci, încât nu este şi nu va fi niciodată pe pământ o minte omenească să poată spune că le-a cuprins pe toate. (Ev. 6, 1)
Pentru cei înfometaţi are hrană din belşug.
Pentru cei pretenţioşi are (mai mult…)

Vino şi vezi!

„Natanael i-a zis: «Poate ieşi ceva bun din Nazaret?»
«Vino şi vezi!» – i-a răspuns Filip.»“ (Ioan 1, 46)

Bucuria aflării Domnului n-are predici lungi, nici vorbiri meşteşugit alcătuite (1 Cor. 2, 4), – dar are dovada de duh şi de putere…

Argumentul dumnezeieştii simplităţi este strălucit şi convingător, fiindcă este izvorât din adevăr şi din trăire. Glasul aflării lui Iisus este strălucirea ochilor, lumina feţei, puterea simţirii calde şi adânci, iar acela care are minte şi ochi îşi dă seama de valoarea acestor argumente. Şi nu se mai îndoieşte de adevăr!

Cât de scurtă trebuie să fi fost predica de chemare a lui Andrei pentru Petru, fratele său. Cât de scurtă a fost predica lui Filip pentru Natanael, – dar cât de plină de foc şi de putere a fost predica aceasta!

Trei cuvinte au fost de-ajuns pentru a-l hotărî pe Natanael să vină şi să-l însoţească până la Iisus. Această unire a lor în Hristos i-a păstrat apoi şi pe cei doi între olaltă, uniţi până la sfârşit. Hristos i-a dat şi lui Natanael un nume nou: Bartolomeu… (mai mult…)

Te-am văzut mai înainte

„«De unde mă cunoşti?» – I-a zis Natanael. Drept răspuns, Iisus i-a zis: «Te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin.»“

Cu câtă bucurie întâmpină Domnul pe omul nefăţarnic!
Cu câtă bucurie întâmpină Domnul Iisus pe Natanael când vine cu Filip la Dânsul!
Se vede cât de mult îl aşteptase Domnul şi cât îl dorea să vină la El.Filip-si-Natanael-cu-Iisus
Toate bănuielile şi neîncrederea din inima lui Natanael se risipesc pe totdeauna numai la un cuvânt pe care i-l spusese Domnul: „Te-am văzut mai înainte… sub smochin!“
Ce uluitoare descoperire pentru Natanael! Nimeni în afară de Dumnezeu nu a putut şti ce făcuse el sub smochin…
Trebuie să fi fost ceva atât de tainic şi de hotărâtor ceea ce se petrecuse acolo, încât el n-a mai avut nevoie de nici o altă dovadă pentru a se convinge de Dumnezeirea Mântuito-rului, Care nu le putea şti pe acelea dacă nu era Dumnezeu. (mai mult…)