Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Hristos – Pâinea noastră zilnică

Hristos – Pâinea noastră zilnică

CE FRUMOS EŞTI, PREAIUBITULE…

Cântarea Cântărilor 1, 16

Aceste cuvinte dulci le spui şi tu dragului tău Iisus. Dar ţi le spune şi El ţie, fiindcă în dragoste totul este frumos şi când spui, şi când asculţi.

Suflete drag… Tu ai fost zămislit de dragoste.

O rază a Soarelui din Cer – şi un mugur al pământului, în unirea unei clipe de dragoste, te-au zămislit şi te-au făcut o floare.

Acelaşi Soare, Hristos, acum te îmbrăţişează cu dragostea Crucii Lui…

Te sărută cu cuvintele gurii Lui, care sunt mai bune decât orice vin.

Adică decât tot ce este inspiraţie omenească, desfătare pământească, îmbătare lumească…

Şi vrea să te înveşmânteze în miresmele Lui cereşti, de la viaţă spre viaţă (II Cor. 2, 16). (mai mult…)

TRAGE-MĂ DUPĂ TINE

Cântarea Cântărilor 1, 4

Pentru ca Hristos să te poată trage după El, trebuie ca şi tu să te lepezi de tot ce este lumesc şi firesc în tine, să te înnoieşti în fiinţa ta prin naşterea din nou, să dobândeşti auzul cel nou.

Altfel nu vei desluşi nimic.

Leapădă-ţi înţelegerea veche… o altă înţelegere să ai pentru cele ce ţi se vor dezvălui. Altfel totul ţi se va părea nebunie (I Cor. 1, 23). Şi cine nu înţelege aşa mai bine să nu înţeleagă nimic.

Leapădă-ţi inima cea de carne… şi ia-ţi-o pe cea de duh. Căci lucrurile de care te apropii sunt numai ale Duhului.

De aici încolo nu mai suntem pe pământ.

Am păşit în primul cer.

Oricine poate înţelege şi primi, acela să se bucure.

Cine nu poate încă, să tacă. Şi să se roage să poată. Fiindcă în cer nu se intră decât pe poarta aceasta (Apoc. 21, 27; II Petru 1, 5-11).

Aceasta este Poarta Sărutului dumnezeiesc. (mai mult…)

18 noiembrie -TRAGE-MĂ DUPĂ TINE

Cântarea Cântărilor 1, 4

Pentru ca Hristos să te poată trage după El, trebuie ca şi tu să te lepezi de tot ce este lumesc şi firesc în tine, să te înnoieşti în fiinţa ta prin naşterea din nou, să dobândeşti auzul cel nou.

Altfel nu vei desluşi nimic.

Leapădă-ţi înţelegerea veche… o altă înţelegere să ai pentru cele ce ţi se vor dezvălui. Altfel totul ţi se va părea nebunie (I Cor. 1, 23). Şi cine nu înţelege aşa mai bine să nu înţeleagă nimic.

Leapădă-ţi inima cea de carne… şi ia-ţi-o pe cea de duh. Căci lucrurile de care te apropii sunt numai ale Duhului. (mai mult…)

SĂRUTĂRILE GURII LUI

Cântarea Cântărilor 1, 2

Stările cele mai înalte pentru un suflet credincios sunt cele din dulcea lui intimitate cu Iisus, Mirele şi Preaiubitul său ceresc.

Dumnezeu, fiind iubire – după cum este scris (I Ioan 4, 8) – doreşte atât de mult să stea mereu cu noi în acele stări de dulce părtăşie pe care numai dragostea fierbinte şi curată le poate da şi le poate primi!

Cuvintele dulci, cântările inspirate, rugăciunile fierbinţi şi stările de har pe care un suflet ales şi scump le trăieşte atunci cu Iisus sunt cele mai cereşti pe care un om le poate trăi cu Dumnezeul său pe lumea asta.

Să mă sărute cu sărutările gurii Lui,

căci toate dezmierdările Tale sunt mai bune decât vinul… (mai mult…)

17 noiembrie – SĂRUTĂRILE GURII LUI

Cântarea Cântărilor 1, 2

Stările cele mai înalte pentru un suflet credincios sunt cele din dulcea lui intimitate cu Iisus, Mirele şi Preaiubitul său ceresc.

Dumnezeu, fiind iubire – după cum este scris (I Ioan 4, 8) – doreşte atât de mult să stea mereu cu noi în acele stări de dulce părtăşie pe care numai dragostea fierbinte şi curată le poate da şi le poate primi!

Cuvintele dulci, cântările inspirate, rugăciunile fierbinţi şi stările de har pe care un suflet ales şi scump le trăieşte atunci cu Iisus sunt cele mai cereşti pe care un om le poate trăi cu Dumnezeul său pe lumea asta.

Să mă sărute cu sărutările gurii Lui,

căci toate dezmierdările Tale sunt mai bune decât vinul… (mai mult…)

16 noiembrie – CE NUME SCUMP

Ce Nume Scump ai Tu, Iisuse,
Iubitul sufletului meu,
mireasma lui dumnezeiască
îmi umple sufletul mereu!
Comori pe lume nu mă-ncântă,
nu mă vrăjesc şi nu m-atrag,
comoara mea pe veşnicie
eşti numai Tu, Iisuse Drag. (mai mult…)

CE NUME SCUMP

Ce Nume Scump ai Tu, Iisuse,
Iubitul sufletului meu,
mireasma lui dumnezeiască
îmi umple sufletul mereu!
Comori pe lume nu mă-ncântă,
nu mă vrăjesc şi nu m-atrag,
comoara mea pe veşnicie
eşti numai Tu, Iisuse Drag. (mai mult…)

SĂ FACEM OM…

Geneza 1, 26

Apoi Dumnezeu a zis: Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră… Şi Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său…

Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om din ţărâna pământului.

Numele OM – ADAM înseamnă în limba de atunci amândouă aceste însuşiri: şi „după chipul lui Dumnezeu“, şi „din ţărâna pământului“, pentru ca omul, fiind înzestrat cu voinţă liberă, să-şi aleagă singur cum să se facă pe sine: ori după chipul lui Dumnezeu, ori ca ţărâna pământului din care a fost luat. (mai mult…)

14 noiembrie – ŞI DUMNEZEU A VĂZUT

Geneza 1, 4

Când le-a făcut Bunul Dumnezeu pe toate cele create de El în zilele Facerii, după fiecare lucrare făcută, El a văzut fericit că toate erau bune. Pentru că toate cele ce ieşiseră din Cuvântul Lui împlineau cu ascultare statornică şi frumoasă tot gândul pe care El îl avuse cu ele la crearea lor.

Numai când l-a creat pe om, Cuvântul Sfânt nu mai completează descrierea acestei lucrări cu strigătul fericit: Dumnezeu a văzut că acesta era bun.

De ce numai despre om nu este spus aşa?

Pentru că pe toate celelalte Dumnezeu le-a sfârşit, lor nu le-a mai lăsat să‑şi adauge nimic la fiinţa lor. Le-a lăsat numai ascultarea şi porunca Sa. (mai mult…)

13 noiembrie – DUMNEZEU VA ADUCE

Eclesiastul 12, 14

Slavă veşnică Ţie, Înfricoşat, Sfânt, Puternic şi Iubitor Dumnezeul şi Făcătorul nostru!

Pentru Cuvântul Tău plin de lumină, slavă Ţie!

Pentru aşteptarea Ta îndelungată, slavă Ţie!

Pentru Jertfa răscumpărătoare dată pe Cruce pentru noi, slavă Ţie!

Pentru dragostea cu care ne îmbii mântuirea, slavă Ţie! (mai mult…)

WhatsApp chat