Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Hristos – Răscumpărătorul nostru

Hristos – Răscumpărătorul nostru

Eşti dator acum să-ţi îndrepţi păcatul, să-ţi repari greşeala, să-ţi revizuieşti hotărârea

Cuvântul lui Dumnezeu spune: Nu este nici o deosebire, căci toţi au păcătuit (Rom. 3, 22-23). Toţi au ales răul în locul binelui, păcatul în locul credinţei, pe Baraba în locul lui Hristos.
Acum singura mântuire stă în revenirea asupra acestei alegeri.
Să ne prăbuşim la pământ în faţa lui Dumnezeu, să ne izbim cu pumnii în piept, şi în cap, şi în gură şi să plângem cu amar păcatul cel mare pe care toţi l-am făcut, lepădându-ne de Iisus şi alegându-l pe Baraba.
Şi, în clipa aceasta mare, să-L alegem de data asta, cu toţii, pe Iisus, salvatorul sufletelor noastre! Să ne lepădăm cu toţii de Satana şi să ne unim cu adevărat şi pe totdeauna, cu toţii, cu Hristos, Domnul şi Împăratul nostru, aşa cum am promis la Sfântul Botez. (mai mult…)

Cea mai dureroasă privelişte: Iisus legat.

Ana L-a trimis legat la marele preot Caiafa. (Ioan 18, 24)

Iată cea mai dureroasă privelişte: Iisus legat.
Iată cea mai nefericită lucrare a oamenilor, pentru propria lor osândire.
Iată cea mai vinovată purtare a lumii faţă de Mântuitorul ei, faţă de singurul ei Mântuitor.
Iisus legat.

Fiul Stăpânului viei venea la moştenirea Sa, pentru a readuce pe lucrătorii nesupuşi la ascultarea cea mai bună, spre a nu fi nimiciţi de dreptatea pe care o încălcaseră. Şi de neascultarea lor împotriva Stăpânului.
Dar Fiul – Care venea să-i împace pe cei împotrivitori cu Tatăl (împotriva Căruia greşiseră aceştia) şi pe Tatăl (Cel nedreptăţit) cu ei – a sfârşit prin a fi legat, şi scos afară din via Lui, şi ucis (Luca 20, 9-15). (mai mult…)

WhatsApp chat