Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Ioan Opris

Ioan Opris

Verifică-te singur! Ai tu Duhul lui Hristos în tine?

Sfântul Apostol Pavel, în Galateni, capitolul 4, începând cu versetul 4 (apos­tolul şi din ziua de Paşti, şi din ziua de Crăciun – este acelaşi apostol), zice: „Iar la plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume, născut din femeie, născut sub lege, ca pe cei de sub lege să-i răscumpere”. Şi în continuare spune: „Dacă suntem fii, suntem şi moştenitori împreună cu Dumnezeu”. Şi spune aşa: „Dumnezeu mi-a dat în inimă pe Duhul Fiului Său”. Ne-a dat în inimă. Cine? Dumnezeu ne-a dat în inimă pe Duhul Fiului Său, Care strigă: „Avva!”, adică „Tată”. Iată, dacă tu ai în tine, cum zice Sfântul Pavel iarăşi, în Romani, capitolul 8, versetul 9: „Cine nu are Duhul lui Hristos nu este al Lui”. „Ne-a dat în inimă pe Duhul Fiului Său.” Cine ne-a aşezat? Dumnezeu! Ce ne-a dat? Pe Duhul Fiului Său! Unde ni L-a aşezat? În inimă!

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Scumpilor fraţi (zic aşa pentru că-mi sunteţi scumpi), iubite surori (zic aşa pentru că îmi sunteţi iubite)! Dacă voi sunteţi surori cu Domnul Iisus, cu Fiul lui Dumnezeu, cu Mântuitorul meu personal, cum să nu-mi fiţi iubite? Când cineva îi spune Domnului Iisus: „Afară Te aşteaptă Mama Ta şi fraţii Tăi, surorile Tale…”, El ce a răspuns? Putea să zică: „Da, ştiu! Fecioara Maria (aşa cum îi spunem noi) şi fraţii Mei (adică veri dulci, veri primari, fiindcă El fraţi nu a mai avut) Mă aşteaptă afară”. Dar El nu a răspuns aşa (…), ci a spus: „Tot cel ce face voia Tatălui Meu Care este în ceruri Îmi este mumă soră şi frate”. Ei, deci, de aceea ne sunteţi dragi şi scumpi.

Şi nouă să ne intre bine în cap lucrul acesta, că suntem fraţi şi surori cu Fiul lui Dumnezeu. Nu e tocmai uşor. Nu e tocmai puţin. E mult de tot. Mai mult nici nu se poate.

Şi acum îmi aduc aminte de un cuvânt al bătrânului Apostol Pavel, căruia, măcar că i-au spus bătrân, nu tocmai bătrân a fost când a plecat la cele veşnice tăindu-i-se capul (…) la Roma, fiindcă a cutezat să intre în curtea împărătească, să străbată chiar şi-n familia împărătească şi să vorbească despre Numele cel dulce şi scump de Care el era vrăjit. Şi de Care voia să-i facă pe toţi să fie vrăjiţi. Şi, fratele meu şi tu, soră scumpă, dacă nu vei fi vrăjită de acest Nume, tu nu vei vedea Împărăţia lui Dumnezeu. Spune Sfântul Apostol Pavel înainte cu puţin, cu foarte puţin timp înainte de plecarea lui de pe acest pământ: „Lupta cea bună m‑am luptat; călătoria am săvârşit; credinţa am păzit. De acum mă aşteaptă cununa cea neveştejită pe care îmi va da-o Domnul, Judecătorul cel drept, nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui”. Deci, fratele meu şi sora mea, şi ţie personal, Judecătorul cel Drept vrea să-ţi dea coroana, cununa cea neveştejită, şi te aşteaptă cu ea. (mai mult…)

„Daţi voie Duhului Sfânt să vă frământe viaţa!”.

Citim în Evanghelia Sfântului Luca, cel care era şi el doctor şi evanghelist, şi apostol. Cel care l-a însoţit pe Cleopa spre Emaus. Şi zice aşa la capitolul 21 cu versetul 34: „«Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură şi cu îngrijorările vieţii acesteia şi astfel ziua aceea să vină peste voi fără veste, ca un laţ. Căci aşa va veni peste toţi cei ce locuiesc pe toată faţa pământului. Vegheaţi, dar, în tot timpul şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate acestea care se vor întâmpla şi să staţi în picioare înaintea Fiului Omului.»

Ziua, Iisus învăţa pe norod în templu, iar noaptea ieşea şi mânea în muntele care se cheamă muntele Măslinilor. Şi tot norodul venea dis-de-dimineaţă la El în templu, ca să-L asculte”.

Iubiţilor, primele cuvinte spun aşa: „Luaţi seama la voi înşivă”. Şi, din nefericire, nu vorbim de cei din afară, din lume. Vorbim de fraţii noştri şi de surorile noastre. Că unii, în loc să ia seama la ei înşişi, iau seama la altul: ce face altul, cum se comportă altul, cum vorbeşte altul. Aproape că ar vrea să ştie şi ce gândeşte semenul său; ca să-l vorbească, eventual, de rău. Aici spune: „Luaţi seama la voi înşivă”; nu la vecinul tău, nu la semenul tău, nu la aproapele tău, nu la colegul tău, nu la însoţitorul tău. Ci la tine însuţi ia seama. La tine! „Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se-ngreuieze inimile cu-mbuibare de mâncare…” Să se-ngreuieze inimile… (mai mult…)

Fratele meu, dacă primeşti pâinea ca în somn, de ce e frământată mintea ta mereu …

din prima vorbire a fratelui Ioan Opriş
de la nunta de la Goioasa – 25 septembrie 1976

Fratele meu, dacă primeşti pâinea ca în somn, de ce e frământată mintea ta mereu tot cu „Marta” şi cu grijile acestea pământeşti? De ce, dacă El spune că „preaiubiţilor Lui le dă pâinea ca în somn”? De ce nu te duci cu încredere? De ce nu păşeşti pe punte cu încredere? De ce nu te uiţi din capul punţii dincolo, la ţintă? De ce te uiţi la straja de care trebuie să te ţii sau la puntea de pe care [s-ar putea] să cazi? De ce nu te uiţi cu ochii ţintă, cum zice Sfântul Pavel în Evrei 12, „cu ochii ţintă la Căpetenia desăvârşirii, la Domnul Iisus”? Atunci tu nu dai greş, atunci tu nu oboseşti pe cale, atunci pâinea ţi-o mănânci ca în somn şi e dulce şi bună.

„Lupta cea bună m-am luptat.” Fratele meu, tu te lupţi lupta cea bună? Fratele meu, Sfântul Apostol Pavel spune în Epistola a doua către Timotei: „Fiule Timotei…, tu te luptă şi suferă… ca un bun ostaş al lui Hristos”. Iar tu te luptă! Şi o vorbă (chiar din lume) spune: „Fără luptă nu-i cunună”. Deci tu te luptă. Tu! Nu te gândi la altul. Tu personal, tu te luptă! Cu ochii la ţintă. Cu ochii la Domnul Iisus. Căci fără de luptă nu-i cunună. (mai mult…)

CHIPUL TRIMISULUI CERESC

Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul

Vorbirea fratelui Opriş Ioan (Batiz)
la nunta de la Vălani – 20 mai 1978

Iubiţilor fraţi şi surori şi mult preţuiţi prieteni şi rude ce aţi venit în acest loc! În Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, Sfântul Apostol Pavel spune aşa, în Epistola către Evrei 10, 37: „Încă puţină vreme, foarte puţină, şi Cel ce vine va veni şi nu va zăbovi. Dar cel ce dă înapoi, sufletul Meu nu găseşte plăcere în el”.

În capitolul 13, Sfântul Pavel spune: „Iisus Hristos ieri, astăzi şi în veci”… Deci aceia care s-au legat de El, aceia care s-au predat Domnului, aceia nu s-au înşelat nici în veacul acesta şi cu atât mai puţin în veacurile veşniciei. (mai mult…)

Fratele meu, dacă primeşti pâinea ca în somn, de ce e frământată mintea ta mereu tot cu „Marta” şi cu grijile acestea pământeşti?

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Scumpilor fraţi (zic aşa pentru că-mi sunteţi scumpi), iubite surori (zic aşa pentru că îmi sunteţi iubite)! Dacă voi sunteţi surori cu Domnul Iisus, cu Fiul lui Dumnezeu, cu Mântuitorul meu personal, cum să nu-mi fiţi iubite? Când cineva îi spune Domnului Iisus: „Afară Te aşteaptă Mama Ta şi fraţii Tăi, surorile Tale…”, El ce a răspuns? Putea să zică: „Da, ştiu! Fecioara Maria (aşa cum îi spunem noi) şi fraţii Mei (adică veri dulci, veri primari, fiindcă El fraţi nu a mai avut) Mă aşteaptă afară”. Dar El nu a răspuns aşa (…), ci a spus: „Tot cel ce face voia Tatălui Meu Care este în ceruri Îmi este mumă soră şi frate”. Ei, deci, de aceea ne sunteţi dragi şi scumpi. (mai mult…)

„Toţi care, în viaţă, crucea ca jugul aţi purtat şi Mie Mi-aţi urmat cu credinţă”…

din vorbirea fratelui Ioan Opriş
la o adunare de revelion – 1972

Dragii mei, Dumnezeu a făcut minuni cu toţi omenii şi face cu fiecare… Şi a făcut şi cu mine. Numai de la închisoare, de şase ori m-a scăpat. Şi iată, sunt doisprezece ani de când am venit de la închisoare. Am mai fost hărţuit, dus ici-co­lea şi întrebat câte ceva. Dar încolo nu mi-au avut baiul. Şi când mă gândesc că atâţia oameni ca brazii îşi dorm somnul de veci acolo, unii chiar fără cruce la cap, cum era unul din Şard, din comuna vecină; şi cum era unul, preotul Tomescu din Orăştie, care era preot în Balşa. De când sunt acolo… Eu m-am întors de doisprezece ani… şi ei, înainte cu trei, patru ani de zile, au murit acolo. Unul pe Canal şi altul în altă parte. Şi din ăştia au fost cu miile… Douăzeci şi cinci de mii au rămas numai pe Canal, morţi acolo. (mai mult…)

Pentru că tu-ţi duci crucea ta singur, de aceea gemi şi te văicăreşti

din vorbirea fratelui Opriş
la nunta de la Vălani – 4 iulie 1976

Pe cine iubeşte Domnul Iisus? Pe cei ce-L iubesc pe El şi Se lasă găsit de cei ce-L caută cu tot dinadinsul.

În Matei 11, 28 zice: „Veniţi la Mine voi, toţi cei osteniţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu, că este bun, şi sarcina Mea, că este uşoară. Şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima. Şi veţi avea odihnă pentru sufletele voastre”.

E un cuvânt din două sau trei versete, care se aude foarte mult prin adunările noastre. Dar aceste versete trebuie bine ascultate, bine judecate, bine pătrunse, bine pronunţate, bine rumegate… Ele trebuie neapărat înţelese. După ce-l cheamă pe fiecare la Sine, după aceea le spune imediat tuturor: „Luaţi jugul Meu, că este bun, şi sarcina Mea, că este uşoară!…” (mai mult…)

„Iar la plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume…”

din vorbirea fratelui Ioan Opriş
de la nunta de la Goioasa
– 25 septembrie 1976

„Lupta cea bună m-am luptat.” Fratele meu, tu te lupţi lupta cea bună? Fratele meu, Sfântul Apostol Pavel spune în Epistola a doua către Timotei: „Fiule Timotei…, tu te luptă şi suferă… ca un bun ostaş al lui Hristos”. Iar tu te luptă! Şi o vorbă (chiar din lume) spune: „Fără luptă nu-i cunună”. Deci tu te luptă. Tu! Nu te gândi la altul. Tu personal, tu te luptă! Cu ochii la ţintă. Cu ochii la Domnul Iisus. Căci fără de luptă nu-i cunună.

Lucrarea aceasta a lui Dumnezeu prin care ne cunoaştem, ce lucru minunat… ce lucru minunat a făcut pentru noi! Ca, o ţară, de la un capăt la altul, să fie străbătută de fraţi şi de surori care să se iubească, să se îndrăgească, să se caute, să se respecte, să îşi scrie, să se mângâie, să se ajute din toate punctele de vedere. Aceasta e o minune a lui Dumnezeu – şi aşa şi cerem mereu: „…precum în cer, aşa şi pe pământ”. „Fie voia Ta, vie împărăţia Ta precum în cer, aşa şi pe pământ”. Precum acolo e această sfântă armonie, El aşa vrea şi aci, şi pe pământ, [între] aceia care-I zic lui „Tată”. (mai mult…)

Pun pe inima fraţilor dragi şi scumpi, vestitori ai Evangheliei, un cuvânt …

din vorbirea fratelui Ioan Opriş
de la nunta de la Piatra Şoimului – 9 martie 1977

Pun pe inima fraţilor dragi şi scumpi, vestitori ai Evangheliei, un cuvânt pe care-l arătam adineaori la un frate. Şi vi-l citesc, că nu puteţi imediat scoate toţi Biblia din buzunar sau Noul Testament… sau poate unii nu l-aţi luat de acasă, zicând că aici cântaţi şi aici au alţii… Deschidem la [Evanghelia după Luca], la capitolul 14 şi un singur verset vreau să citesc, pentru fraţii lucrători. Mai ales pentru fraţii lucrători. Şi, dacă am spus lucrul acesta, să ştiţi că am spus de la mine. Domnul nu zice că-i numai pentru fraţii lucrători cuvântul acesta, ci că e pentru toată suflarea. Şi zice în capitolul 14 cu versetul 33 aşa: „Tot aşa, oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are nu poate să fie ucenicul Meu”. (mai mult…)

CELE PATRUZECI DE NOPŢI (VII)

Cum am cunoscut pe Părintele Iosif Trifa

Fiind cu serviciu la Librăria Oastei, care se afla aproape de locuinţa părintelui, am avut ocazia să fiu cu Părintele Iosif aproape la toate operaţiile pe care le-a avut în acest timp şi de aceea am cunoscut o bună parte din suferinţele sale trupeşti.

Despre Părintele Iosif se poate spune că a fost un om al durerilor şi al suferinţelor.

Avea răni interne deschise la plămâni, de unde avea aceste „vărsări de sânge“.

La burtă îl supăra rana deschisă prin scoaterea şi mânuirea furtunului din vezica urinară, pentru scurgerea urinei.

În partea inferioară avea o rană deschisă la intestinul gros. (mai mult…)

  • 1
  • 2
WhatsApp chat