Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Lumina Iubitului Fiu

Lumina Iubitului Fiu

ÎMPĂRTĂŞIRILE ADÂNCI ALE INIMILOR

Fiţi fraţi adevăraţi şi prieteni adevăraţi cu fraţii şi prietenii voştri.
Iar dacă v-au încredinţat tainele lor, nu-i vorbiţi ni-ci¬odată de rău şi nu-i cârtiţi. Ci faceţi-vă vrednici de încrederea arătată, păstrând-o curată şi apropiindu-i prin înţelegere tot mai mult în inima voastră.
Numai atunci meritaţi prietenia şi preţuirea lor.
Dacă în lucruri mici nu vă dovediţi vrednici, cum veţi fi în cele mari?

Ce bine îţi face inimii şi gândului când vezi că cei iubiţi ai tăi, cărora doreşti să le împărtăşeşti bucurii de-osebite, te înţeleg!
Ce bine cunoşti şi vezi sufletul care înţelege! Aceluia nu-i nevoie să-i spui mult.
Peste neputinţele cuvintelor, duhurile celor ce se înţeleg găsesc tainic şi uşor căile lor sfinte, înţelegându-se deplin şi repede.
În iubirea adevărată, totul fiind dăruit şi primit fără greutate, fără greşeli şi fără rezerve, părtăşia ajunge de fiecare dată mai deplină,
unitatea mai dulce,
apropierea mai duioasă
şi încrederea mai desăvârşită. (mai mult…)

PĂCATUL, IZVORUL RĂULUI ( II )

Priviţi munţii sau priviţi marea,
priviţi furtuna zbuciumată sau seninul liniştit,
priviţi cerul încărcat cu stele sau câmpul încărcat de minuni;
– numai din puţinul pe care îl putem vedea şi cu-prinde din toate acestea, toată fiinţa noastră se umple de uimire şi de admiraţie,
de respect şi de evlavie faţă de Dumnezeu,
faţă de Acela Care le-a gândit atât de desăvârşit şi le-a creat atât de frumos.

11. După cum calculat face Hristos mişcarea de rotaţie a nopţii şi a zilei, a iernii şi a verii, a soarelui şi a stelelor, cu precizie de miimi de secundă, aşa este şi va fi El în toate.
Toate evenimentele vin exact la timpul rânduit lor de Dumnezeu şi nimic din ce se întâmplă nu este în-tâmplător.
Totul este aşa nu pentru că oamenii vor să fie aşa, ci pentru că Domnul vrea să fie aşa.
Puteţi fi încredinţaţi voi, toţi cei care trăiţi pe pământ, că aşa este. Fie că vreţi, fie că nu vreţi să credeţi acum în existenţa lui Dumnezeu, – fiţi încredinţaţi de acest adevăr, prin lucrările Lui. (mai mult…)

UN SEMĂNAT NEÎNTRERUPT

Lucrarea lui Dumnezeu este un semănat şi un seceriş neîntrerupt.
Ceea ce au semănat alţii, secerăm noi. Iar ceea ce semănăm noi, adesea vor veni alţii să secere.
Unii se trudesc ani de zile să semene, dar adesea nu ajung să culeagă nici un rod pentru Hristos. Propovă-duiesc ani de zile Cuvântul într-un loc, dar nu văd nici un suflet predat şi întors la Dumnezeu.
Iar altul e de-ajuns să treacă o singură dată pe acolo ca să secere cu uşurinţă mulţime de snopi pentru Hris-tos.
Noi toţi suntem împreună-lucrători.

2. Nu te întrista, dragă suflete semănător, dacă după ani îndelungaţi de muncă nu ajungi să seceri nici un snop acolo unde ai trudit!
Poate slujba ta a fost numai să semeni.
Ci bucură-te că în curând Domnul va trimite un secerător al Său care va aduna la Domnul snopi binecuvântaţi din ogorul pe care l-ai semănat tu.
La răsplătire, Domnul tău, ştiind că roadele acelea sunt şi rezultatul ostenelilor tale îndelungi, îţi va da o bună răsplătire (I Cor 3, 8-14).
Tu vei împărţi roada cu fratele tău care a secerat.
Şi amândoi vă veţi bucura în acelaşi timp! (mai mult…)

TOTUL PENTRU HRISTOS

1. Ioan şi Iacov au lăsat mrejele şi pe tatăl lor şi au mers după Iisus Hristos îndată.
Petru şi Andrei au lăsat şi ei corabia şi peştii prinşi.
Matei a lăsat vama şi banii,
samariteanca a lăsat găleata şi ruşinea, şi frica…
Tu ce-ai lăsat pentru Hristos?

2. Ia pildă de la Domnul: El, unde vorbeşte despre păcat, nu-i spune numele păcătosului (In 8, 3);
iar unde vorbeşte despre păcătos cu numele, nu-i spune păcatul anume (Lc 19, 7-8).
Acela care ştie tot ce am făcut nu ne mai spune nimănui…
Acela care ne spune tuturor nu ştie cu adevărat ce am făcut, niciodată. Ci ne bârfeşte, neştiind adevărul.
De obicei se întâmplă aşa: cine spune nu ştie, cine ştie nu spune.

3. Misiunea pentru alţii să nu vă slăbească părtăşia cu Hristos.
Vorbirile, cercetările şi ostenelile pentru alţii să nu vă răpească timpul rugăciunii, al citirii, al meditaţiei şi al adâncirii voastre în părtăşia cu Domnul.
Starea cu alţii să nu vă ocupe timpul stării cu Iisus.
Ceea ce faceţi pentru alţii să nu răpească ceea ce trebuie să faceţi pentru El.
Domnul trebuie să aibă partea Lui din inima voastră, din timpul vostru, din ostenelile voastre, din câştigul vostru, din toate.
Să nu uităm niciodată partea lui Hristos, datoria faţă de El. (mai mult…)

PĂRINŢII NOŞTRI…

Nu vorbiţi niciodată mai ales lucruri pe care nu le cunoaşteţi bine.
Acestea cu atât mai mult atunci când e vorba de mai-marii voştri, pentru că uşor te poate înşela şi ochiul şi urechea ta.
Bănuind şi şoptind despre învăţătorul tău, te poţi face vinovat de un păcat foarte greu.
Şi poţi fi aspru pedepsit (Numeri 12, 1-15; I Tim 5, 19).
Căci este scris: „Pe mai-marele poporului tău să nu-l vorbeşti de rău” (Fapte 23, 5).

1. În urma părinţilor noştri au rămas cele mai frumoase sălaşe de rugăciune, biserici, schituri, paraclise, cruci, mănăstiri…
Aceste dovezi văzute arată marea lor credinţă şi adânca lor închinare…
Iar noi, nevrednicii, nu suntem în stare nici măcar să le păstrăm!

2. Nu-i de-ajuns să vezi,
nu-i de-ajuns să afli numai câteva adevăruri începătoare,
ci trebuie să mergi până la credinţă.
Cele ce se văd trebuie să te ducă spre cele ce nu se văd.
Legea trebuie să te conducă spre Har,
Proorocii trebuie să te conducă până la Hristos.
El este ţinta. Şi El trebuie să fie! (mai mult…)

ÎNSETAREA ŞI APA VIEŢII

Să ştiţi însă că nu ajunge numai mărturisirea păcatului, ci trebuie şi părăsirea lui.
Şi despăgubirea aproapelui de vătămarea adusă lui prin păcat. Despăgubire atât semenilor noştri, cât şi lui Dumnezeu.
Dacă pocăinţa ta va fi sinceră şi dacă vrei să afli cu adevărat iertarea, pacea şi mântuirea,
atunci nu vei sta pe gânduri,
nici nu vei face lucrul acesta cu viclenie sau pe jumătate.

1. Alexandru Macedon a spus: Universul este plin de atâtea miliarde de planete uriaşe, iar eu n-am putut cuceri şi păstra nici măcar una din acestea, cea mai mică. Ce nemernic sunt!
Nişte bieţi nemernici sunt toţi lăudăroşii lumii.

2. Însetezi tu oare după lucruri înalte, după scaune alese, după slujbe mari?
Diavolul ţi le poate da, dacă te închini lui. Dar vai, ce prăbuşire te aşteaptă!
Priveşte la cei dinaintea ta, ca să vezi pe ce urme alergi şi în ce adânc vei putrezi şi vei arde. (mai mult…)

Vouă, celor cu credinţă

Vouă, celor cu credinţă în al Domnului Cuvânt,
Dumnezeu să vă-mplinească tot ce-I cereţi pe pământ;
să vă apere în luptă, să v-ajute-n încercări,
să v-aducă-n viaţa voastră numai binecuvântări.

Vouă, care-aveţi nădejde în tot ce-a promis Hristos,
Dumnezeu să vă-mplinească tot ce-I cereţi spre folos;
năzuinţa să v-o crească, să priviţi mai drept la Ţel,
duhul să vă-nsufleţească mai cu Domnul, mai cu El.

Celor care-aveţi iubirea pentru Dulcele Iisus,
Dumnezeu să vă-mplinească tot ce vreţi – şi nu I-aţi spus;
binefacerile-ascunse, tainicele-mpărtăşiri…
Domnul dragostei vă facă nesfârşite răsplătiri

Traian Dorz, din Cugetãri – „Lumina Iubitului Fiu”

PĂCATUL ŞI ISPĂŞIREA

Oricât de însetat ai fi tu, suflet credincios, nu te adăpa niciodată din apele lumeşti şi din băuturile poftelor fireşti.
Oricâtă trebuinţă omenească ai avea, rabdă mai bine setea şi arşiţa chinuitoare, decât să-ţi „stâmperi” trupul cu otrava păcatului.
N-ai drept să-ţi cumperi mulţumirea trupului cu preţul mântuirii sufletului tău.
Vai de cei ce fac aceasta. Căci nu o câştigă pe una, dar o pierd pe cealaltă.

1. Sunt unele suflete pe care păcatul din alţii şi slăbiciunile din ele însele le împing la fapte de care se ruşinează şi se îngrozesc chiar şi ele în clipa când le fac.
Săvârşesc păcate pe care le osândesc ei înşişi, dar de care n-au tăria să fugă; şi nici tăria să rupă legătura cu cei de care sunt târâţi să le facă. Le este ruşine de păcatul pe care îl fac, dar nu i se pot împotrivi. N-au nici plăcerea de păcat, dar nu au nici voinţa s-o rupă cu el.
O, ce îngrozitoare este mocirla prin care se târăsc astfel de suflete zdrobite!
Şi câtă nevoie au ele de Hristos, Singurul Care le poate salva. (mai mult…)

Să n-ajungi prea târziu

Să n-ajungi prea târziu în har,
să nu-ţi pierzi locul sfânt promis,
căci în zadar, – vai, în zadar
ajungi când uşa s-a închis;
– mulţi vor veni-n zadar
când nu va mai fi har!…
şi uşa s-a închis…

Să n-ajungi prea târziu,
să nu plângi în pustiu,
să nu aştepţi pân’ la apus
– acum vin la Iisus! (mai mult…)

Împlinirea hotãrârilor lui Dumnezeu

1 – Tot ce a hotãrât Dumnezeu se va împlini totdeauna negreşit. Şi nu se va împlini niciodatã decât ceea ce a hotãrât Dumnezeu – iar nu ce au hotãrât cei rãi.
Dar toatã rãspunderea celor rãi care fac planuri contra lui Hristos şi a lor Lui, rãmâne vinovatã şi veşnicã. Pentru cã ei nu au avut numai mintea şi conştiinţa care sã-i împiedice a sãvârşi nelegiuirea, ci au avut şi voinţa liberã sã nu o facã, dacã ar fi vrut sã nu o facã. Dar au vrut – şi de aceea au fãcut-o.
Este drept sã rãspundã pentru asta.

2 – Dumnezeu întoarce orice lucru spre binele alor Lui. Chiar şi rãul urzit contra lor de cei rãi. Cei rãi nu ştiu asta. De aceea rãspunderea şi vina lor rãmâne întreagã pentru rãu.
Fiindcã ei rãul au vrut sã-l facã. (mai mult…)

WhatsApp chat