Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Moise Velescu

Moise Velescu

ÎNDEMNUL DE DINCOLO DE MORMÂNT

Vorbirea fratelui Moise Velescu
de la adunarea de comemorare a fratelui Popa Petru, Săucani – 21 iunie 1992

 

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Slăvit să fie Domnul!

Cucernici părinţi, dragii noştri din familia fratelui Petru şi iubiţi fraţi şi surori!

Mulţumim din toată inima Domnului Dumnezeu că am putut să ne achităm – într-o măsură mică, sigur – de obligaţia pe care o avem mereu şi mereu… şi o vom avea mereu faţă de cei care ne-au lăsat urmele (sigur, după cele ale Mântuitorului) pe care să putem merge negreşit spre Patria Cerească şi spre odihna despre care s-a cântat de la început aci, la parastasul fratelui Petru. Pentru că finalul întregii noastre oboseli şi vieţi trecătoare de aici ar trebui să fie odihna, ca după o zi de muncă, aşa cum am cântat cântarea fratelui Traian… cu Rut. (mai mult…)

Salvarea mea, salvarea ta, salvarea Bisericii şi a neamului nostru, precum şi a lumii întregi este Iisus Hristos cel Răstignit

La data de 1 ianuarie 1923, a sunat mobilizarea. Sub steagul Oastea s‑au înrolat până la sfârşitul anului 1926 peste cinci mii de suflete. La data de 1 ianuarie 1927, prin cartea „Intraţi în Oastea Domnului», s-a declarat în scris război contra diavolului.

Pe faţă, în văzul lumii întregi şi în auzul tuturor, Părintele Iosif apare în public cu această „declaraţie de război“ contra diavolului, contra celui mai mare duşman al neamului omenesc şi al viitorului acestui neam. Sunt puţini în lume cei care au avut inspiraţia, lumina şi acest sfânt curaj să facă o astfel de declaraţie împotriva celui mai cumplit vrăjmaş şi tiran al omenirii. (mai mult…)

Vino la Iisus

Vino la Iisus chiar dacă
trebuie să treci prin foc,
până n-ai ajuns la Domnul
nu te linişti deloc;
nu te linişti, nu te linişti,
până n-ai ajuns la Domnul
nu te linişti deloc.

Vino la Iisus chiar dacă
te desparţi de toţi cei dragi,
face, pentru mântuire,
orişice necaz să tragi;
orişice necaz, orişice necaz,
face, pentru mântuire,
orişice necaz să tragi. (mai mult…)

De nu se va naşte cineva de sus

Amin, amin zic ţie, Nicodime – a zis Iisus – de nu se va naşte cineva de sus, nu va vedea Împărăţia lui Dumnezeu. Zise către El Nicodim: Cum poate omul să se nască fiind bătrân? Au doară a doua oară să intre în pântecele maicii sale să se nască? Răspuns-a Iisus: Amin, amin grăiesc ţie, de nu se va naşte cineva din apă şi din Duh, nu va putea să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Nu te mira că zic ţie că trebuie să vă naşteţi de sus. (mai mult…)

ÎNDRUMĂTOR CU VIE FAPTĂ

Îndrumător cu vie faptă,
plug sfânt, adânc şi credincios,
cu brazdă unică şi dreaptă
spre ţelul demn şi luminos.

Aceasta este Oastea Sa
şi harul Său lucrează-n ea,
viaţa ei este Hristos,
El, Ţelul ei cel luminos. (mai mult…)

ANUL 1923 – Anul naşterii Oastei Domnului

Să facem o intrare creştinească în anul cel nou cu hotărâre şi întovărăşire de luptă împotriva sudălmilor şi beţiilor

Felul cum trecem noi creştinii de azi dintr-un an într-altul nu e cel bun şi creştinesc. Căci ce facem noi de Anul cel Nou? Încă din preseara Anului Nou ne strângem la băutură şi ţinem să bem toată noaptea, ca nu cumva Anul Nou să ne afle aşa cum ne-a lăsat bunul Dumnezeu, cu mintea trează şi limpede; cu orice preţ şi cu orice cheltuială, ţinem de datina năroadă şi păgână: să ne afle Anul Nou beţi şi să ne îmbătăm în Anul Nou. (mai mult…)

Însemnări ale Părintelui Iosif – ANUL 1922

«Lumina Satelor»

Dăm mai jos două însemnări ale Părintelui Iosif, spre a putea înţelege cele ce urmează:

 

În căutarea unui post

În situaţia grea de preot văduv la ţară, îmi căutam, prin anii 1920-1921, un post la oraş.

Era să mă duc la Cluj într-un post pe care mi-l recomanda pr. profesor universitar I. Lupaş. Dar, venind la Sibiu cu prilejul unui congres, Î.P.S. Sa Mitropolitul Nicolae, înţelegând că vreau să plec de la ţară, m-a chemat la Sibiu în postul de duhovnic la Academia Teologică. În acest post am venit la Sibiu în toamna anului 1921. Pe vremea aceea, eram deja un nume cunoscut şi apreciat din scrisul meu de pe la diferite ziare şi reviste. Aveam tipărită chiar şi o carte de predici, „Spre Canaan“. Această activitate îmi deschidea multe căi să pot ieşi la larg dintr-o parohie de munte. (mai mult…)

România este o comoară îngropată (aşa a zis un străin despre noi)

Şi are multă dreptate. Vedem şi noi că suntem o ţară plină cu toate comorile.

Doar nici o altă ţară din lume nu e binecuvântată de la Dumnezeu cu atâtea daruri ca ţara noastră. Avem tot ce ne trebuie în ţară la noi: bucate, vite, sare, păduri, băi, petrol etc., şi totuşi stările din ţara noastră nu sunt aşa cum ar trebui să fie.

Suntem săraci într-o ţară bogată şi plină de comori. Străinul englez care a zis vorbele de mai sus găseşte pricina acestui lucru în aceea că nu ştim pune în valoare bogăţiile ţării noastre prin muncă şi pricepere. Va fi şi aceasta una din pricini, dar, pe lângă asta, mai avem una.

Ţara noastră are şi comori sufleteşti îngropate. (mai mult…)

Profetul vremilor noastre

Mulţumim din tot sufletul Marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Iisus Hristos (Tit 2, 13) pentru darul minunat al acestei cărţi. Şi mulţumim Sfântului Duh pentru inspiraţia şi ajutorul ce i l-a dat fratelui nostru Moise ca să poată duce până la bun sfârşit lucrarea aceasta.

Despre marele slujitor şi profet al lui Dumnezeu din vremea noastră şi din ţara noastră, care a fost părintele sufletesc al multor sute de mii dintre noi, preotul Iosif Trifa, nu s-a scris decât foarte puţin; şi doar trecură până acum cincizeci de ani… De atunci şi până astăzi, o tăcere vinovată şi o luptă surdă, puse la cale de satana, au căutat să acopere şi să denatureze cu vrăjmăşie solia şi opera uriaşă a acestui mare rob şi apostol al lui Hristos. Dar oştirea de sute de mii de suflete înviate de el prin naşterea de Sus la o viaţă nouă în Hristos, oştire care sporeşte mereu tot mai frumos – nu numai în număr, ci şi în roade şi în putere – este o dovadă şi o mărturie mai grăitoare ca oricare alta. Lucrarea Oastea Domnului, creaţie a acestui mare profet al lui Hristos, este un fenomen poate unic în lumea şi în vremea de astăzi. (mai mult…)

IOV Şi Iovul secolului XX

Iov!

Acest nume are o mulţime de înţelesuri. Numele Iov înseamnă: urmărit, duşman, plângător, îndreptat, pocăit, suflare.

Citirea cărţii lui Iov ajută foarte mult la formarea omului, la înţelegerea rostului suferinţelor în viaţa omului, la înţelegerea în general a suferinţelor la care poate fi supus un om. Şi mai ales asupra adevărului că nici un fir de păr din capul nostru nu cade fără voia lui Dumnezeu. Că nici cel mai neînsemnat amănunt din viaţa noastră nu este lipsit de interes pentru Cel Veşnic Sfânt şi a toate ştiutor.

Fila galbenă (a rev. C. M.), de unde am desprins relatările care urmează, ni-l descrie pe Iov ca pe un om fără prihană, curat la suflet şi temător de Dumnezeu.

El poseda o mare avere, de care se bucura împreună cu nevasta şi copiii lui. (mai mult…)

WhatsApp chat