Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Poezie

Poezie

ZI DE TOAMNĂ DUREROASĂ… (I)

Zi de toamnă dureroasă, zi de stare mohorâtă,
înapoi mă duce gândul iar spre viaţa amărâtă…
Şi te văd torcând, măicuţă, în căsuţa noastră goală,
când udată ţi-e de lacrimi feleguţa cea din poală.

Prin frăgarii din fereastră, vântul cerne stropi de bură,
iar în soba rece nu e nici un vreasc să dea căldură,
tata-i cine ştie unde, dus la muncă prin noroaie,
chinuindu-se-n povoară, el şi boii uzi de ploaie…
Casa-i umedă şi tristă şi-i atâta jale-n aer,
când tu torci şezând tăcută, mai mult lacrimi decât caier,
căci atâta depărtare şi durere te apasă
după fiul tău departe şi de mult plecat de-acasă.

Zi de primăvară dulce, zi de primăvară sfântă,
la bisericuţa noastră toate clopotele cântă
şi aşa te văd, măicuţă, suind dealul cuvioasă,
ca durerea ta din suflet s-o alini în Sfânta Casă. (mai mult…)

CU CINE ŞEZI?

Cu cine şezi alături – întreabă-te oricând,
că cel de lângă tine nu ştii ce are-n gând:
el poate fi un frate ori poate-un ucigaş;
– în mia de prieteni, să nu uiţi de-un vrăjmaş.

Cu cine mergi pe cale alăturea ades,
cu cel ce te respinge ori cel ce te-a ales?
Oricât ţi-ar fi cu toate hotarul vieţii plin
– în mia de petreceri, să nu uiţi de-un suspin. (mai mult…)

CE-I FOLOSEŞTE UNUI OM?

Ce-i foloseşte unui om să aibă lumea-ntreagă,
când sufletul în iad pe veci şi-l duce şi şi-l leagă?
Tot mai spre lume lăcomind cu patimă nebună,
pe ne-aşteptate-l duce-n iad a focului furtună…

Ce-i foloseşte-atunci c-a fost tiran şi hoţ, şi rege,
când toţi de-a valma ard în iad? – satana nu-i alege.
La ce folos au înşelat şi-au chinuit o lume,
când astea conştiinţa lor în veci au s-o sugrume?

Ce-i foloseşte chiar şi azi desfrâul şi-mbuibarea,
când îl pândeşte pe cel rău, din orice loc, pierzarea,
când strigă banul său furat şi stors prin nedreptate
şi conştiinţa-i arde-n el, mustrându-l pentru toate? (mai mult…)

ÎNTR-O ZI

Într-o zi apropiată va veni un ceas
când vei face-n calea vieţii ultimul popas
şi-apoi pragul scurt al morţii ai să-l treci grăbit,
pentru veci în locul care ţi l-ai pregătit.

Este-o viaţă după asta, – fii încredinţat,
de atâta timp Cuvântul te-a înştiinţat;
nici un adevăr din lume nu-i atât de greu
ca acel al mântuirii, spus de Dumnezeu. (mai mult…)

16 noiembrie – CE NUME SCUMP

Ce Nume Scump ai Tu, Iisuse,
Iubitul sufletului meu,
mireasma lui dumnezeiască
îmi umple sufletul mereu!
Comori pe lume nu mă-ncântă,
nu mă vrăjesc şi nu m-atrag,
comoara mea pe veşnicie
eşti numai Tu, Iisuse Drag. (mai mult…)

DIN TOT CE-AI SPUS

Din tot ce-ai spus, Iisuse, eu mi-am făcut un crez
pe care temelia vieţii mi-o aşez,
ca nici un val puternic şi nici un vânt mişel
să nu-mi mai poată smulge viaţa de pe el.

       Ajută-mă, ajută-mă, Iisus,
       ca legământul pus
       pe-al Tău Cuvânt, pe-al Tău Cuvânt curat,
       să-l ţin cu-adevărat.

Din tot ce-am spus, Iisuse, şi eu în faţa Ta
doresc să-mi fac veşmântul cel nou ce-l voi purta
şi-oriunde-ar fi pe lume să stau ori să lucrez,
frumos şi sfânt, şi vrednic să-l port şi să-l păstrez.

Tot ce-ai spus Tu, Iisuse, şi tot ce Ţi-am spus eu
doresc la fel să fie, plăcut lui Dumnezeu,
c-atunci când Tu te bucuri cum eu Te-aş adora,
la fel şi eu de Tine în veci m-aş bucura.

TRAIAN DORZ din ”Cântări Eterne”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

CÂND PRESIMŢIRI VOIOASE

Când presimţiri voioase de la Hristos îţi vin,
deschide-te şi strânge întregul lor senin;
slăveşte-L, muţumeşte-I şi-aşteaptă bucuros
să se-mplinească toate spre slava lui Hristos.

Când presimţiri amare te-nvăluie temut,
te roagă şi aleargă sub dulcele Lui scut;
de Dumnezeu te strânge cu tot sufletul tău
şi-acolo stai şi-aşteaptă să treacă ceasul rău.

Dar şi în bucurie, şi-n teamă, nu uita:
nu-ţi pierde nici nădejdea, nici rugăciunea ta,
ci-n toate totdeauna statornic fii mereu,
te strânge şi te roagă, şi crede-n Dumnezeu.

Cu Dumnezeu, necazul ţi-e scurt şi ţi-e uşor,
iar bucuria-i dulce, cu nesecat izvor,
furtuna se sfârşeşte mereu în blând senin
şi rodul bun din toate îl strângi cu braţul plin.

Te-ncrede deci în Domnul în orice stare eşti
prin tot ce-o să te-aştepte şi-n tot ce-ai să-ntâlneşti;
deasupra tuturora e Dumnezeul tău
şi-n tot ce El îţi face nimica nu-i spre rău.

TRAIAN DORZ din ”Cântări Eterne”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

SĂ-I CÂNTĂM ŞI SĂ-I CÂNTĂM…

Să-I cântăm şi să-I cântăm
Domnului Iisus,
veşnic slavă-I datorăm
Celui Care-L adorăm
mai frumos şi mai presus
– Domnului Iisus.

Să-I cântăm, să-I cântăm,
laude să-I dăm
cât mai mult şi mai frumos
Domnului Hristos!

Să-I cântăm Lui ne-ncetat,
dragi fraţi şi surori,
El e-al nostru Minunat
Domn şi Mire, şi-Mpărat,
să-I cântăm de mii de ori,
dragi fraţi şi surori…

Să-I cântăm preafericiţi
Domnului Iisus,
în credinţă neclintiţi,
în nădejde întăriţi
şi-n iubire înfrăţiţi,
Domnului Iisus…

TRAIAN DORZ din ”Cântări Uitate”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

EU NU MĂ LAS DE TINE

Eu nu mă las de Tine, Iisuse-al meu, în veci,
o iarbă dulce creşte pe-a noastre dragi poteci
şi calc mereu mai moale pe urma Ta în Sus
– eu nu mă las de Tine în veci, Preascump Iisus.

Ce munţi erau odată, Iisuse, între noi,
şi cum se prefăcură în şesuri dulci şi moi!
Prin ele-Ţi merg alături prin stări ce-n lume nu-s
şi numai flori şi lacrimi cresc după noi – Iisus. (mai mult…)

NU VĂ-NŞELAŢI CÂNTÂND

Nu vă-nşelaţi cântând făţarnic de dragoste la toţi mereu,
căci nu-i în voi de mult nici urmă din dragostea lui Dumnezeu;
cuvântul numelui ei dulce îl spuneţi şi-l cântaţi minţind,
spre-a-i face ca pe voi, făţarnici, pe-acei ce-n curse vi se prind.

Nu-i înşelaţi măcar pe alţii mereu de dragoste spunând,
când voi nimic din sfânta-i taină n-aveţi în suflet, nici în gând;
cuvântul ei cel sfânt e faptă şi-i lacrimă, şi-i umblet sfânt;
voi, cei cu umblete ascunse, de ce-ntinaţi acest cuvânt? (mai mult…)

WhatsApp chat