Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Poezie

Poezie

S-AUD PRIN ÎNTUNERIC

S-aud prin întuneric chemări îndurerate
de pace, de lumină, de pâine flămânzind;
răspunde-le, străjere: Numa-n Hristos sunt toate,
veniţi la El, căci toate le veţi afla venind.

S-aud ale-apăsării suspine-năbuşite,
alin şi libertate, şi adevăr cer toţi;
răspunde-le, străjere: Hristos vi le promite,
şi tu, ce-L ai pe Domnul, arată-li-L cât poţi. (mai mult…)

A CUI MAI EŞTI?

A cui mai eşti tu, dulce cântare-n care toţi
îşi află sân şi lacrimi de mamă şi de soţ
când toţi te uită-n clipa când şi-au ajuns un ţel?
– tu mai rămâi a celui ce plânge singurel!

A cui eşti tu, durere de care fraţii fug,
a cui rămâi tu, cruce, tu, sarcină şi jug
când vine vremea jertfei şi-n lacrimă înoţi?
– tu mai rămâi a celui ce-ndură pentru toţi! (mai mult…)

ÎNCARCĂ-ŢI AMINTIREA

Încarcă-ţi amintirea-n viaţă numai cu tot ce-i mai curat,
atunci tot ce-ţi aduni în urmă va fi frumos cu-adevărat.

Încarcă-ţi-o cu binefaceri în orice fel şi orişicui,
atunci mai dulce-ţi va fi drumul cu cât mai credincios ţi-l sui.

Încarcă-ţi-o cu bunătatea îngăduinţei pentru toţi,
atunci vei umple orice suflet cu câtă bucurie poţi. (mai mult…)

ÎN CARTEA TA…

În Cartea Ta îmi scriu mereu,
în orice timp şi-n orice loc,
eu, numai eu,
– ori slava mea, ori chinul meu,
îmi scriu cu litere de foc.

Îmi scriu ai vieţii mele paşi,
cu dragostea şi ura lor,
eu, numai eu,
– printre prieteni sau vrăjmaşi,
mi-i scriu, şi scrisele nu mor.

Îmi scriu ale privirii zări
spre curăţie sau păcat
eu, numai eu,
– prin rugăciuni sau desfrânări,
îmi scriu cu scris nemaiuitat. (mai mult…)

DIN CÂTE LUCRURI MI-AM DORIT

Din câte lucruri mi-am dorit
cândva în zilele-mi senine,
pe toate mi le-ai împlinit,
Iisus, când Te-am aflat pe Tine.

Din câte griji m-au frământat
în vremile de lipsuri pline,
de toate m-ai despovărat,
Iisus, când Te-am aflat pe Tine.

De câte temeri tremuram
în anii mei de stări haine,
Iisus, nici una nu mai am
de când m-am alipit de Tine. (mai mult…)

SĂ-ŢI FACI PUŢINI PRIETENI

Să-ţi faci puţini prieteni din câtă lume vezi,
mereu să cauţi pe scaunul din urmă să te-aşezi,
mereu să lupţi, ca moartea să poţi s-o chemi cu drag,
al morţii-i cel din urmă, dar cel mai mare prag.

Când ai puţini prieteni, puţini ai vânzători,
din scaunul cel din urmă te scoli arareori,
iar prietenia morţii e cel mai scump avut,
nimic n-ai, după frică, pe lume de pierdut.

Să-ţi faci puţini prieteni, dar fraţi să-ţi faci şi mii,
e-un har când nici la scaunul din urmă nu mai ţii,
e-un har când frica morţii ai biruit, e-un har
când, pân’ la cer, ţi-e moartea doar pragul necesar.

TRAIAN DORZ din ”Cântări de Sus”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

CÂND AI IUBIREA LUI HRISTOS

Când ai iubirea lui Hristos cu-adevărat în tine,
ce fericit şi bucuros grăbeşti spre tot ce-i bine!

Ce fericit întinzi oricui o mână iubitoare,
ce bucuros primeşti şi spui o binecuvântare!

Ce fericit, celui flămând, dai pâinea de la gură,
ce bucuros primind şi dând a dragostei căldură! (mai mult…)

SE DUCE-N TOATĂ LUMEA VÂNTUL

Se duce-n toată lumea vântul,
vestind a Tale-adânci iubiri,
purtând a Tale dulci miresme,
– doar eu să nu merg nicăiri?

Şi soarele pe lumea-ntreagă,
vărsându-şi strălucirea lui,
vorbeşte despre-a Ta lumină,
– doare eu să nu spun nimănui?

Şi ploaia peste tot pământul,
ducând belşug în orice loc,
vesteşte marea-Ţi bunătate,
– doar eu să n-o vestesc deloc? (mai mult…)

BINECUVÂNTATĂ MAICA

Binecuvântată Maica Celui care-L adorăm,
pentru-a ta chemare sfântă, noi te binecuvântăm!

Preacinstită fii tu, Maica Celui ce ne-a mântuit,
nimeni pe pământ, ca tine, pe Iisus nu L-a iubit.

Mulţi au mai crezut în Fiul după ce L-au cunoscut,
dar tu ai crezut nainte, până nici nu L-ai născut.

Mulţi L-au mai slăvit pe Domnul, marile-I minuni văzând,
dar tu L-ai slăvit când încă El era Copil plăpând.

Mulţi L-au mai slujit în urmă, când El ca Stăpân cerea,
dar tu L-ai slujit când încă El neputincios părea.

Mulţi şi-au mai jertfit o parte din viaţă pentru El,
dar tu ţi-ai jertfit-o toată, într-un sfânt şi unic fel.

Mulţi vor fi pe veci în slavă lângă El, Ce-L adorăm,
nimeni însă-aşa ca tine… Noi te binecuvântăm!

TRAIAN DORZ din ”Cântări Nemuritoare”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

SĂ CAUŢI DOAR CE-I CURAT

Să cauţi doar ce-i curat în viaţă,
precum albina-n calea sa
când zboară peste orice floare,
privind mereu ne-ncrezătoare,
şi nu stă decât unde-i pare
curat nectarul care-l ia.

Cum cerbul, cât i-ar fi de sete,
mai suflă peste apa sa,
ca să-i împrăştie toţi norii
izvorului curat ca zorii,
să-i simtă doar curaţi fiorii
seninului de unde bea,

Cum porumbelul alb ce cată
doar verde ramura s-o ia…
– din orice flori, din orice vale,
doar câte sunt curate ia-le;
oricât de dragi privirii tale,
ce nu-s curate, nu lua.

TRAIAN DORZ din ”Cântări de Sus”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

WhatsApp chat