Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Poezie

Poezie

IISUSE, CULME MINUNATĂ

Iisuse, Culme Minunată
de unde văd pe Dumnezeu,
ce viaţă binecuvântată
adus-ai sufletului meu!…
E-atâta bunătate-n Tine,
Stăpâne-atât de Sfânt şi Bun,
cât cu-al meu glas, printre suspine,
în veci eu n-am să pot să spun…

Atâta milă şi iubire,
Iisuse,-n Tine am aflat,
cât n-o să poată niciodată
să spun-un păcătos iertat.
Atâta dragoste şi pace
eu aflu-n Tine zi de zi,
mai mult decât putut-am crede
sau mi-am putut închipui. (mai mult…)

ACEL CE PURURI ARE GRIJĂ…

Acel ce pururi are grijă de orişicine-i în necaz
îţi numără şi ţie paşii şi lacrimile pe obraz.

Să nu-ţi pierzi la necaz credinţa
şi nici nădejdea când ţi-e greu,
nici dragostea când eşti la bine,
– că-n ele-L pierzi pe Dumnezeu.

El ştie cât să-ţi lase lupta de greutăţi şi de-ndoieli,
la timp îţi va trimite harul prin care sufletul să-ţi speli. (mai mult…)

ABIA MAI VĂD

Abia mai văd cărarea pe urma Ta să merg,
mereu mai des de lacrimi stau ochii să mi-i şterg,
mereu mai des genunchii şi fruntea stau să-mi plec
prin strâmtele suişuri pe unde încă trec;
Iisuse Bun, Iisus Iubit, pe unde încă trec, mai trec.

Abia mai sui povara acestei dragi solii,
cu armele şi Steagul atâtor bătălii,
dar ochii-mi ţin mai ţintă  la Ţelul strălucit
spre care mai o treaptă am încă de suit;
Iisuse Bun, Iisus Iubit, am încă, încă de suit.

Abia aştept clipita în care-am să sosesc,
să-mi ia din mâini solia Stăpânul meu Ceresc;
şi sabia, şi harfa să I le-nchin frumos
şi-apoi să-mi simt pe lacrimi sărutul Lui duios;
Iisuse Bun, Iisus Iubit, sărutul Tău duios, duios.

TRAIAN DORZ din ”Cântări Eterne”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

Hotărâţi şi statornici

Nu fi un steag arătator de vânt,
şi nu primi uşor orice cuvânt.
Rămâi statornic până la sfârşit
în ceea ce Domnul ştii c-a poruncit.

Nu fi ca plopul ce tremură la orice adiere,
când vrea ispita inima şi cugetul ţi-l cere.
Ori când vreun vântişor de prigonire bate,
tu ţine spada de-ncercare şi răzbate. (mai mult…)

TU GEMI, DAR IATĂ-N LUME

Tu gemi? – dar iată-n lume câţi sufăr şi mai rău;
pe lâng-al lor, priveşte-ţi nimic necazul tău.

Tu plângi? – dar mergi la alţii şi vezi ce-ndură ei,
şi îţi va fi ruşine c-ai plâns fără temei.

Eşti trist? – dar ia aminte al altora amar
şi-ţi vei vedea povara, pe lâng-a lor, un har.

Cârteşti? – dar mai degrabă nu tremuri ce-ar putea
să vină peste tine din chiar cârtirea ta?

Ci nalţă mulţumire spre ceruri ne-ncetat
că nu ţi-a dat mai grabnic precum ai meritat.

Şi laudă-L pe Domnul  de toate-a Lui lucrări,
c-atuncea vezi în toate doar binecuvântări.

TRAIAN DORZ din ”Cântări de Sus”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

DE SOARE AM NEVOIE

De soare am nevoie, ori pot şi fără el,
dar fără de nădejde nu pot în nici un fel.

De apă am nevoie, ori pot şi fără ea,
dar fără de iubire, în veci nu voi putea.

De pâine am nevoie, ori pot şi mai flămând,
dar de-Adevăr mi-e foame mereu în primul rând.

De aer am nevoie, ca-n viaţă să rămâi,
dar de Hristos am pururi nevoie mai întâi.

Să am chiar lumea-ntreagă, din toate, ce folos,
când sunt pe veşnicie departe de Hristos?

Dar dacă sunt cu Domnul, nimic de n-aş avea,
am tot ce fericeşte pe veci viaţa mea.

TRAIAN DORZ din ”Cântări de Sus”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

Dreptaru-nvăţăturii sănătoase

Dreptaru-nvăţăturii sănătoase,
Iisus iubit, ni-e Sfântul Tău Cuvânt,
şi-n lupta împlinirii-i credincioase
stă fericirea sufletului sfânt.

Puterea lui veghindu-ne cărarea,
iubirea lui fiindu-ne îndemn,
sfinţirea lui ne va-nsoţi lucrarea
şi harul lui, al frunţii noastre semn.

Credinţa lui, crescându-ne curată
în rodul ei ajuns desăvârşit,
va fi-mplinirea noastră-adevărată
şi slava noastră fără de sfârşit.

Hristos e-a noastră Veşnică Avere,
Hristos, rodirea noastră-n Duhul Sfânt,
Hristos e-a noastră Viaţă şi-Nviere,
Hristos, cerescul nostru Legământ.

Dreptaru-nvăţăturii sănătoase,
ajută-ne, Iisuse, să-l ţinem,
ca la sfârşitul luptei credincioase
Cununa răsplătirii s-o avem!…

de Traian Dorz

Vouă, celor cu credinţă

Vouă, celor cu credinţă în al Domnului Cuvânt,
Dumnezeu să vă-mplinească tot ce-I cereţi pe pământ;
să vă apere în luptă, să v-ajute-n încercări,
să v-aducă-n viaţa voastră numai binecuvântări.

Vouă, care-aveţi nădejde în tot ce-a promis Hristos,
Dumnezeu să vă-mplinească tot ce-I cereţi spre folos;
năzuinţa să v-o crească, să priviţi mai drept la Ţel,
duhul să vă-nsufleţească mai cu Domnul, mai cu El.

Celor care-aveţi iubirea pentru Dulcele Iisus,
Dumnezeu să vă-mplinească tot ce vreţi – şi nu I-aţi spus;
binefacerile-ascunse, tainicele-mpărtăşiri…
Domnul dragostei vă facă nesfârşite răsplătiri

Traian Dorz, din Cugetãri – „Lumina Iubitului Fiu”

DE NU TE BUCURI NICIODATĂ

De nu te bucuri niciodată
de întristarea nimănui,
de nu te lauzi cu averea
la cel ce n-are pâinea lui,
de nu doreşti nimic când asta
l-ar păgubi pe cineva,
de nu faci în ascuns ce-n faţă
n-ai face, alţii de-ar vedea,
de nici şopteşti ce nu spui tare,
de nu-ţi îngădui ce nu-i drept,
de nu te biruie ispita,
– atunci eşti suflet înţelept.

Dar dacă suferi totdeauna
de întristarea orişicui,
de poţi să-ţi frângi în două pâinea
cu cel flămând, în foamea lui,
de poţi s-ajuţi pe orişicine
când greutăţi l-ar apăsa,
de poţi să faci şi-n faţa lumii
oricând ce faci în casa ta,
de poţi să strigi cuvântul tainei,
de-ţi ai tot gândul spre Hristos,
de biruieşti uşor ispita
– atuncea da, eşti credincios.

TRAIAN DORZ din ”Cântări de Sus”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

IISUSE, O, IISUSE…

Iisuse, o, Iisuse, cu umede priviri,
Ţi-nchin acum prinosul înaltelor trăiri.

În slovele-nşirate pe firele de vers
e plânsul şi cântarea, şi dorul meu neşters,

E inima întreagă cu dragostea din ea,
deschisă ca la-ntâia atingere a Ta.

În marea ei de flăcări sunt simţuri şi trăiri
înalte cât frumseţea statornicei iubiri.

În taina-nşiruirii de şoapte şi cântări
suspină şi se roagă aprinsele chemări.

Şi creşte bucuria iubirii fără saţ
ca dulcea aşteptare a ochilor scăldaţi.

Şi Îţi închină-ntreaga-ncăpere unde sânt
păstrate ca Misterul în chivotul preasfânt. (mai mult…)

WhatsApp chat