Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Pr. Constantin Onu

Pr. Constantin Onu

PERICOLUL AMĂGIRII DE SINE

Cea mai mare parte a răului, care chinuie astăzi viața noastră, se datorează denaturării tradiției noastre bisericești, fapt ce a dus la o denaturare a ethosului Neamului nostru. Urmarea a fost că modul nostru de viață contemporan a devenit expresia unui ethos străin, deseori potrivnic propriei noastre tradiții bisericești.

Toți suntem păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu! Singurul care a pășit pe pământ fără de păcat a fost și este Dumnezeu Cel Întrupat. (mai mult…)

ȘI IATĂ, STEAUA A VENIT ȘI A STAT. UNDE…?

În ghidul de iconografie bizantină, urmând îndeaproape relatările Evangheliilor canonice ale sfinților Apostoli Matei și Luca, Nașterea Mîntuitorului Hristos este reprezentată și printr-o rază mare de lumină dumnezeiască, ce coboară din bolta cerului, pînă ce ajunge pe capul Pruncului Hristos. Pe la mijlocul ei, raza formează o cruce.

Creștinismul este religia sărbătorii. Oriunde nu se pregătește Nașterea lui Hristos Dumnezeu, după duhul și rînduiala pe care El ni le-a lăsat, nu este sărbătoare plinită și primită. Astăzi, pericolul pierderii identității creștine trebuie să aibă prioritate, o prioritate în ascultarea de Dumnezeu și nu de oameni.Fără un mare eroism, sărbătoarea nu poate fi sărbătoare, devine încă o dată ceva de rutină, protocolar, ”domnule/frate, am făcut-o și anul acesta: am tăiat porcul, am cumpărat brad și l-am împodobit cu artificii, am invitat nașii și prietenii să ne bucurăm după obiceiul străbun”. (mai mult…)

Vă provoc să vă lăudați în Domnul…

Slăvit să fie Domnul !

Dumnezeu Iisus Hristos S-a făcu Om pentru a deveni Doctorul / Vindecatorul nostru de această ” boală ” a îngrijorărilor nostre mentale.
Faptul că mintea noastră face ce vrea.
Macină gânduri. Este acuzatoare la adresa altora .
Nu se vede pe sine.
Nu mă lasă să mă văd ce făptură minunată sunt dar nici ce păcate am.
Aceasta înseamnă că mintea mea este ÎNTUNECATĂ.
Aceasta este boala fundamentală. Dar atenție: Nu Dumnezeu ne-a făcut așa, ci noi prin Păcatul Strămoșesc.
Lumina minții noastre s-a stins când noi am ascultat, prin Adam și Eva și acum prin deciziile noastre nefericite, de Vicleanul Diavol.
Dumnezeu care Este Lumină, locuia în om. În mintea omului, în inima omului Dintâi.
Lumina, luminarea minții noastre se reface numai prin cuvintele : Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, miluiește-mă pe mine păcătoasa / păcătosul !

Spor la rugaciune !
Vă provoc chiar să vă lăudati în Domnul cu acest demers duhovnicesc.

Prăznuirea Sfântului Ierarh Nicolae , Arhiepiscopul Mirelor Lichiei versus Sfântul Apostol Petru !

Înțelepciunea este o comoară nesecată . Această bogăție a harului dumnezeiesc a dobândit-o Solomon întrucât , tânăr fiind nu a cerut de la Dumnezeu nimic altceva decât înțelepciune.

Vă îndemn fraților și surorilor în Hristos Domnul să cerem și noi de la Dumnezeu înțelepciunea darului rugăciunii : ” Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu , pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale , miluiește-mă pe mine păcătosul / păcătoasa ! ”

În acest mod vom fi și noi bogați în harul Duhului Sfânt și precum Sfântul Nicolae Arhiepiscopul Mirelor Lichiei , a cărei prăznuire o facem acum , vom putea dărui și noi ceea ce am dobândit , adică duhul și starea rugăciunii mult folositoare și mântuitoare .

Așa vom putea fi și noi Piatra Credinței pentru care mai marele apostolilor Petru a făcut aceea mărturisire revelatoare : ” Tu ești Hristosul , Fiul lui Dumnezeu Celui Viu ! ” ( Evanghelia după Sfântul Apostol Matei capitolul 16 , versetul 16 )

Sfântul nostru prăznuit Nicolae , a fost nevoit , ca prin Duhul Sfânt să ” închidă ” gura ereticului Arie , pălmuindu-l.

Iată o formă extremă de a evidenția Piatra Credinței.

Noi să fim fermi duhovniceste cu noi înșine și vă fi suficientă această ” duritate „.

La mulți și binecuvântati ani tuturor creștinilor ce poartă numele marelui ierarh sfânt Nicolae !

Mulți ani trăiască !

Părintele Onu Constantin
05 Decembrie 2018
Prăznuirea Sfântului Cuvios Sava cel Sfințit și a Sfântul Mucenic Anastasie.

Da! Vom mărturisi …

Da! Vom mărturisi, în data de 07 Octombrie 2018, sacralizarea și demnitatea vieții de familie ale celor care dăinuiesc pe aceste meleaguri, de la începuturi, de când ne-a împroprietărit aici Bunul Dumnezeu.
De ce trebuie să ne mobilizăm pentru acest eveniment? (mai mult…)

Iisus este acasă !

Acest cuvânt din Evanghelia după Marcu , cap.1, 1, mă îndeamnă să-L vizitez pe El , întru ale Sale .
Câte nu am să-i spun !
Dar oare El așteaptă aceasta ca pe o curiozitate ?
Versetul 8 spune : ” Și îndată cunoscând Iisus cu Duhul Său că așa cugetau ei în sinea lor , le-a zis : De ce cugetați acestea în inimile voastre ? ”
Iată pe ” Dumnezeul vieții mele” ( Psalmul 41, 8) !
Iată pe Cel despre care spun și eu dar confirmă cartea sfântă Psaltirea 138 , 2 : ” Tu ai cunoscut şederea mea şi scularea mea; Tu ai priceput gândurile mele de departe.” (mai mult…)

Cine este omul Iisus ?

Mântuitorul Iisus Hristos este consemnat în Sfânta Evanghelie după Ioan cap.3 ,12 afirmând : „Dacă pe cele pământești vi le-am spus și nu credeți, cum veți crede de vi le voi spune pe cele cerești ? ”
El constată cantonarea noastră într-o gândire limitată, care exprimă starea omului căzut din har în păcat , dar și îndărătnic și sfidător la cele ce i se dovedesc despre recuperarea și regăsirea lui pe „Cărarea către Împărăție „.
Omul Iisus este Dumnezeu Cuvântul / Logosul Întrupat . (mai mult…)

Vă îndemn deci ” să vă împăcați ” cu Dumnezeu!

Sfântul Apostol Pavel , se adresează creștinilor din Efes , dar și nouă tuturor , spunând în capitolul 2 , că Hristos :
1.Iar pe voi v-a făcut vii, cei ce eraţi morţi prin greşealele şi prin păcatele voastre,
2.În care aţi umblat mai înainte, potrivit veacului lumii acesteia, potrivit stăpânitorului puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării, (mai mult…)

DE DRAGUL ÎMPĂRĂȚIEI CERURILOR

În Sfânta Evanghelie după Matei , cap.19, 12 , versiunea Bartolomeu Valeriu Anania , se află afirmația din titlul acestui material.
A face ceva bun în viața aceasta , ” de dragul Împărăției cerurilor ” este de-a dreptul extraordinar.
Tot în același capitol amintit mai sus , versetul 17 , din gura Mântuitorului auzim cuvintele : ” Dacă vrei să intri în Viață ( veșnică) , păzește poruncile ” .
Să te comporți pe lumea aceasta cu multă luare aminte numai și numai ” de dragul Împărăției cerurilor ” înseamnă multă dorință și cu siguranță și multă dragoste de ” acel loc ” și de aceia care ” sunt acolo” (mai mult…)

CALEA sfântă către INIMA noastră

În Catisma I-a pe care am parcurs-o aseară , cu ajutorul lui Dumnezeu dar și cu rugăciunile Maicii Preacurate, am găsit cuvântul INIMĂ de 6 ori plus încă de 2 ori în rugăciunile de dinainte și după cei 8 psalmi.
INIMA , aflu eu acum că este un loc al ființei noastre în care și din care nu mai avem noi, cei de astăzi, aceeași trecere sau prezență ca Adam cel dinainte de păcat sau ca sihaștrii de astăzi și dintotdeauna. (mai mult…)

WhatsApp chat