Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Pr. Constantin Onu

Pr. Constantin Onu

Vă provoc să vă lăudați în Domnul…

Slăvit să fie Domnul !

Dumnezeu Iisus Hristos S-a făcu Om pentru a deveni Doctorul / Vindecatorul nostru de această ” boală ” a îngrijorărilor nostre mentale.
Faptul că mintea noastră face ce vrea.
Macină gânduri. Este acuzatoare la adresa altora .
Nu se vede pe sine.
Nu mă lasă să mă văd ce făptură minunată sunt dar nici ce păcate am.
Aceasta înseamnă că mintea mea este ÎNTUNECATĂ.
Aceasta este boala fundamentală. Dar atenție: Nu Dumnezeu ne-a făcut așa, ci noi prin Păcatul Strămoșesc.
Lumina minții noastre s-a stins când noi am ascultat, prin Adam și Eva și acum prin deciziile noastre nefericite, de Vicleanul Diavol.
Dumnezeu care Este Lumină, locuia în om. În mintea omului, în inima omului Dintâi.
Lumina, luminarea minții noastre se reface numai prin cuvintele : Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, miluiește-mă pe mine păcătoasa / păcătosul !

Spor la rugaciune !
Vă provoc chiar să vă lăudati în Domnul cu acest demers duhovnicesc.

Prăznuirea Sfântului Ierarh Nicolae , Arhiepiscopul Mirelor Lichiei versus Sfântul Apostol Petru !

Înțelepciunea este o comoară nesecată . Această bogăție a harului dumnezeiesc a dobândit-o Solomon întrucât , tânăr fiind nu a cerut de la Dumnezeu nimic altceva decât înțelepciune.

Vă îndemn fraților și surorilor în Hristos Domnul să cerem și noi de la Dumnezeu înțelepciunea darului rugăciunii : ” Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu , pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale , miluiește-mă pe mine păcătosul / păcătoasa ! ”

În acest mod vom fi și noi bogați în harul Duhului Sfânt și precum Sfântul Nicolae Arhiepiscopul Mirelor Lichiei , a cărei prăznuire o facem acum , vom putea dărui și noi ceea ce am dobândit , adică duhul și starea rugăciunii mult folositoare și mântuitoare .

Așa vom putea fi și noi Piatra Credinței pentru care mai marele apostolilor Petru a făcut aceea mărturisire revelatoare : ” Tu ești Hristosul , Fiul lui Dumnezeu Celui Viu ! ” ( Evanghelia după Sfântul Apostol Matei capitolul 16 , versetul 16 )

Sfântul nostru prăznuit Nicolae , a fost nevoit , ca prin Duhul Sfânt să ” închidă ” gura ereticului Arie , pălmuindu-l.

Iată o formă extremă de a evidenția Piatra Credinței.

Noi să fim fermi duhovniceste cu noi înșine și vă fi suficientă această ” duritate „.

La mulți și binecuvântati ani tuturor creștinilor ce poartă numele marelui ierarh sfânt Nicolae !

Mulți ani trăiască !

Părintele Onu Constantin
05 Decembrie 2018
Prăznuirea Sfântului Cuvios Sava cel Sfințit și a Sfântul Mucenic Anastasie.

Da! Vom mărturisi …

Da! Vom mărturisi, în data de 07 Octombrie 2018, sacralizarea și demnitatea vieții de familie ale celor care dăinuiesc pe aceste meleaguri, de la începuturi, de când ne-a împroprietărit aici Bunul Dumnezeu.
De ce trebuie să ne mobilizăm pentru acest eveniment? (mai mult…)

Iisus este acasă !

Acest cuvânt din Evanghelia după Marcu , cap.1, 1, mă îndeamnă să-L vizitez pe El , întru ale Sale .
Câte nu am să-i spun !
Dar oare El așteaptă aceasta ca pe o curiozitate ?
Versetul 8 spune : ” Și îndată cunoscând Iisus cu Duhul Său că așa cugetau ei în sinea lor , le-a zis : De ce cugetați acestea în inimile voastre ? ”
Iată pe ” Dumnezeul vieții mele” ( Psalmul 41, 8) !
Iată pe Cel despre care spun și eu dar confirmă cartea sfântă Psaltirea 138 , 2 : ” Tu ai cunoscut şederea mea şi scularea mea; Tu ai priceput gândurile mele de departe.” (mai mult…)

Cine este omul Iisus ?

Mântuitorul Iisus Hristos este consemnat în Sfânta Evanghelie după Ioan cap.3 ,12 afirmând : „Dacă pe cele pământești vi le-am spus și nu credeți, cum veți crede de vi le voi spune pe cele cerești ? ”
El constată cantonarea noastră într-o gândire limitată, care exprimă starea omului căzut din har în păcat , dar și îndărătnic și sfidător la cele ce i se dovedesc despre recuperarea și regăsirea lui pe „Cărarea către Împărăție „.
Omul Iisus este Dumnezeu Cuvântul / Logosul Întrupat . (mai mult…)

Vă îndemn deci ” să vă împăcați ” cu Dumnezeu!

Sfântul Apostol Pavel , se adresează creștinilor din Efes , dar și nouă tuturor , spunând în capitolul 2 , că Hristos :
1.Iar pe voi v-a făcut vii, cei ce eraţi morţi prin greşealele şi prin păcatele voastre,
2.În care aţi umblat mai înainte, potrivit veacului lumii acesteia, potrivit stăpânitorului puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării, (mai mult…)

DE DRAGUL ÎMPĂRĂȚIEI CERURILOR

În Sfânta Evanghelie după Matei , cap.19, 12 , versiunea Bartolomeu Valeriu Anania , se află afirmația din titlul acestui material.
A face ceva bun în viața aceasta , ” de dragul Împărăției cerurilor ” este de-a dreptul extraordinar.
Tot în același capitol amintit mai sus , versetul 17 , din gura Mântuitorului auzim cuvintele : ” Dacă vrei să intri în Viață ( veșnică) , păzește poruncile ” .
Să te comporți pe lumea aceasta cu multă luare aminte numai și numai ” de dragul Împărăției cerurilor ” înseamnă multă dorință și cu siguranță și multă dragoste de ” acel loc ” și de aceia care ” sunt acolo” (mai mult…)

CALEA sfântă către INIMA noastră

În Catisma I-a pe care am parcurs-o aseară , cu ajutorul lui Dumnezeu dar și cu rugăciunile Maicii Preacurate, am găsit cuvântul INIMĂ de 6 ori plus încă de 2 ori în rugăciunile de dinainte și după cei 8 psalmi.
INIMA , aflu eu acum că este un loc al ființei noastre în care și din care nu mai avem noi, cei de astăzi, aceeași trecere sau prezență ca Adam cel dinainte de păcat sau ca sihaștrii de astăzi și dintotdeauna. (mai mult…)

POCĂINȚA

Cuvântul rostit de Însuși Domnul nostru Iisus Hristos : ” Pocăiți -vă , că s-a apropiat Împărăția cerurilor ” ( Matei 4 , 17 ) denotă lucrarea ei fundamentală în viața oricărui creștin.
Sfântul Efrem Sirul ne spune așa :
„Pocăința îi jertfeste pe cei ce au păcătuit , însă iarăși le dă viață ; îi omoară, însă iarăși îi scoală din morți.
Cum așa ?
Ascultă : ea îi ia pe păcătoși și îi face drepți . Ieri erau morți , astăzi sunt vii pentru Dumnezeu prin pocăință , ieri erau străini, astăzi sunt ai Lui ; ieri erau nelegiuiți , astăzi sunt Sfinți.”
Să luăm aminte !
Cei ce doresc , ” la facerea din nou a lumii ” ( Matei 19 , 28 ) , să stea de-a Dreapta Fiului lui Dumnezeu , este bine să înceapă a se pocăi , chiar de astăzi , prin nașterea lor din nou prin Duhul Sfânt , care înseamnă înnoirea Tainei Botezului primită în pruncie. (mai mult…)

CHEMAREA NUMELUI DOMNULUI

Chemarea întru ajutor a Mântuitorului Iisus Hristos prin rostirea Sfântului Său Nume, se numește Rugăciunea lui Iisus deoarece Îl rugăm pe El să ne miluiască.
Formulele de rostire sunt în primul rând acestea două pe care le vom enumera aici, la care se pot adăuga după caz și numele Născătoarei de Dumnezeu și ale sfântului zilei sau al sfântului al cărui nume îl purtăm :
1. Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu , miluiește-mă pe mine păcătosul / păcătoasa !
2 . Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă ! (mai mult…)

WhatsApp chat