Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Semănaţi Cuvântul Sfânt

Semănaţi Cuvântul Sfânt

Cuvântul lui Dumnezeu (II)

11.Ce despărţiri sfâşietoare vor fi atunci, ce treziri de ochi, ce sfâşiere de inimi, ce urlete de durere!

O, Dumnezeule al Bunătăţii şi al Osândei, mai amână venirea Judecăţii şi mai lungeşte vremea harului, pentru ca Sfântul Cuvânt să mai mântuiască înainte de a osândi.

12. Amână, Doamne, Judecata, dar grăbeşte mântuirea tuturor oamenilor, ca apoi, după gratiile adâncului veşnic, să fie închis numai diavolul singur, înşelătorul şi izvorul blestemat al întregului rău. (mai mult…)

Cuvântul Lui Dumnezeu

 

  1. Cuvântul omului, în sine, este cel mai mare dar ceresc dat pământului, este cel mai ales atribut dumnezeiesc dat omului, este cea mai mare binecuvântare dintre câte ni s-au dat în viaţa asta.
  2. Dar Cuvântul lui Dumnezeu este izvorul necuprins din care se revarsă toate şuvoaiele vieţii divine în toată creaţiunea văzută şi nevăzută, de dinainte de Geneză şi până după Apocalips.
  3. Cuvântul lui Dumnezeu este viaţă, este Lumină, este căldură, este hrană, este aer, este apă, este munte, este mare, este infinit, este nemărginire, este Eternitate, – pentru materie şi spirit.
  4. Cuvântul lui Dumnezeu este El Însuşi răspândit peste tot şi pătrunzând toate; El inspiră, controlează şi ordonă totul. (mai mult…)

CONŞTIINŢA MISIUNII NOASTRE

 

Traian Dorz

Mâncătoria, gelozia şi egoismul sunt lepra şi rugina care îi macină şi-i otrăvesc pe toţi oamenii lumeşti, cât şi toate înjghebările lor, chiar şi ale celor mai înaintaţi şi mai capabili.

1. În marea lucrare duhovnicească a lui Dumnezeu din lume, fiecare om duhovnicesc şi familie duhovnicească îşi are rânduită de Dumnezeu misiunea sa, după cum într-o oaste pământească fiecare ostaş şi fiecare grupă are locul şi rostul său în planul Marelui Comandament General. (mai mult…)

Despre Maica Domnului

”Preasfântã Maicã a Domnului nostru Iisus, – cât de bine se vede cã Tu nu L-ai avut decât pe El, fiindcã pe Cruce El Te-a încredințat Sfântului Ioan, ucenicul cel mai statornic și iubit, spre a-ți fi fiu și sprijinitor în locul Fiului și Dumnezeului Tãu, care mergea la Tatãl.
Rãmânând a nimãnui pe lume, ucenicul iubit Te-a luat la el acasã, ca pe mama fãrã nici un fiu.
Cât de vinovați sînt cei care vorbesc altfel, necunoscând Scripturile ți înjosind pe Dumnezeu.” (Traian Dorz, din ”Mãrgãritarul Ascuns”) (mai mult…)

Unde sunt doi

Dacã unde sunt doi puterea creşte când este vorba de mâini ori de umeri – atunci acelaşi lucru se petrece şi unde sunt mai multe creiere şi mai multe inimi. (mai mult…)

LUCRAREA DUHULUI SFÂNT (II)

11. Pentru noi, aceste trei valori sunt adevărate şi sfinte numai în Hristos. În El le-am găsit fericiţi de prima dată. Şi în El le regăsim ori de câte ori le pierdem şi le căutăm iarăşi.

12. Pe lumea aceasta sunt multe valori adevărate, dar sunt şi multe false. Cele adevărate sunt cele permanente. Cele false sunt cele trecătoare. Adevărata fericire o dau şi o asigură numai cele permanente.

13. Cei ce L-au primit pe Hristos ca Mântuitor al lor vor cunoaşte aceste valori, fiindcă odată cu El ei le‑au primit în viaţa şi în inima lor şi pe acestea, în forma cea mai înaltă şi mai permanentă.

14. Aceste comori primite de noi în cel mai fericit fel şi în forma cea nemuritoare sunt avuţiile pe care nici furii, nici rugina, nici molia nu le poate nimici. (mai mult…)

LUCRAREA DUHULUI SFÂNT (I)

Toţi cei care au primit personal prin credinţă, la naşterea lor din nou, spălarea Sângelui Crucii Mân­tuitorului Hristos şi au fost pecetluiţi cu harul Sfân­tului Duh, ajung să aibă acelaşi fel de a gândi, de a crede şi de a vorbi. Hristos, fiind Unul în toţi, îi face pe toţi la fel.

Dovadă că aceştia toţi sunt călăuziţi de Duhul Sfânt este în primul rând că între ei au încetat pe totdeauna orice păreri şi vorbiri contradictorii şi orice bănuieli rele. O fericită încredere şi iubire au cu toţii între ei – şi în această atmosferă sfântă parcă toate gurile sunt o singură gură şi toate cugetele, un singur cuget, pentru că toate inimile lor sunt o singură inimă în Hristos.

Când o dragoste fierbinte aprinde Dumnezeu în ai Lui, ea arde la fel de frumos în inimile tuturor, iar rândurile şi roadele lor cresc tot mai plăcute înaintea lui Dumnezeu. Atunci ni se pare nespus de mult de la o întâlnire frăţească până la alta. De la o nuntă până la alta. De la o sărbătoare până la alta. (mai mult…)

Ce fac cu Biblia, cu rugăciunea, cu binefacerea?

CE IUTE TREC ANII

1. Anii vieţii noastre se duc ca un sunet – spune Psalmul 90, 9. Într-adevăr, ca un sunet atât de scurt. Când îi avem înainte, ni se pare că sunt atât de lungi şi că vin atât de încet, şi că ţin atât de mult!

2. Când îi avem în urmă, ni se pare că au fost un vis, ni se pare că nici n-au fost. Au trecut şaptezeci de ani – vârsta biblică – şi iată ce am ales din ei.

3. Ce mult ar trebui să gândim înainte cum gândim înapoi! Înainte, când putem să-i folosim bine, nu înapoi, când nu mai putem face nimic.

4. Dar nu anii, ci lunile, zilele, clipele ar trebui să le ştim folosi mai cu grijă, acum, când le avem în mână – nu când nu le mai avem. (mai mult…)

Despre Maica Domnului

”Preasfântã Maicã a Domnului nostru Iisus, – cât de bine se vede cã Tu nu L-ai avut decât pe El, fiindcã pe Cruce El Te-a încredințat Sfântului Ioan, ucenicul cel mai statornic și iubit, spre a-ți fi fiu și sprijinitor în locul Fiului și Dumnezeului Tãu, care mergea la Tatãl.
Rãmânând a nimãnui pe lume, ucenicul iubit Te-a luat la el acasã, ca pe mama fãrã nici un fiu.
Cât de vinovați sînt cei care vorbesc altfel, necunoscând Scripturile ți înjosind pe Dumnezeu.” (Traian Dorz, din ”Mãrgãritarul Ascuns”) (mai mult…)

Cuvântul lui Dumnezeu

1 – Cuvântul omului în sine este cel mai mare dar ceresc dat pãmântului, este cel mai ales atribut Dumnezeiesc dat omului, este cea mai mare binecuvântare dintre câte ni s-au dat în viaţa asta.
2 – Dar Cuvântul lui Dumnezeu este izvorul necuprins din care se revarsã toate şuvoaiele vieţii divine în toatã creaţiunea vãzutã şi nevãzutã de dinainte de Genezã şi pânã dupã Apocalips.
3 – Cuvântul lui Dumnezeu este viaţã, este Luminã, este cãldurã, este hranã, este aer, este apã, este munte, este mare, este infinit, este nemãrginire, este Eternitate, – pentru materie şi spirit.
4 – Cuvântul lui Dumnezeu este El Însuşi rãspândit peste tot şi pãtrunzând toate, El inspirã, controleazã şi ordonã totul.
5 – Nu este nici un loc unde sã nu fie El. Nu este nici o clipã în care sã nu rãsune El. Nu este nici o stare pe care sã nu o controleze Cuvântul lui Dumnezeu. (mai mult…)

  • 1
  • 2
WhatsApp chat