Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Traian Dorz

Traian Dorz

AM FOST ÎN MII DE LOCURI DRAGI

Am fost în mii de locuri dragi
şi mulţi mi-au zis: Aici ţi-e bine!
Dar n-am răspuns, ci Te-am urmat,
căci nicăieri nu-i ca la Tine.

Am auzit cuvinte mari
şi mulţi mi-au zis: Ce scumpe-s, ia-le!
Dar am tăcut şi le-am lăsat,
nu-s altele ca ale Tale.

Am ascultat cântări de-argint
şi mulţi mi-au zis: Sunt raiul, iată!
Dar n-am gustat, o, cum să pot,
când le-am simţit pe-a Tale-odată! (mai mult…)

Iată cum poţi lupta cu Scriptura împotriva lui Hristos…

NU ZICE SCRIPTURA?

Nu zice Scriptura că Hristos are să vină din sămânţa lui David şi din satul Betleem, unde era David?

Argumentele din Sfânta Scriptură le caută de cele mai multe ori tocmai acei care nu apără Adevărul, ci susţin păreri false contra lui.
Având mândrie sau interes să apere o părere îngâm-fată şi rătăcită, o învăţătură străină şi felurită,
toţi acei războinici lăudăroşi cărora li se pare că ştiu totul mai bine decât oricine
sar imediat cu sabia Scripturii, pe care însă o mânuiesc necinstit – şi astfel se străpung singuri.

Da, Scriptura zice adevărul în tot ce scrie ea.
Atât cuvintele, în litera lor, cât şi înţelesul Duhului Scripturii sunt Adevăr şi ele se descoperă ca Adevăr,
dar se descoperă nu numai acelora care au cugetul sincer şi duhul smerit. (mai mult…)

ORBUL

O întâmplare adevărată descrisă de fratele Traian Dorz

Am să vă povestesc o întâmplare adevărată, spusă de un frate care a văzut cu ochii lui aceasta.

„Eram întâmplător – spune fratele – în ziua aceea de Crăciunul trecut într‑un oraş mare şi treceam pe lângă uşa unei mari şi lăudate adunări, pline de predicatori vestiţi, care avea un cor mare, o orchestră mare cum nu prea sunt altele. În faţa adunării aceleia erau parcate zeci de maşini personale cu care veniseră cei ce cântau şi predicau acum în adunarea aceea foarte lăudată şi mare. Eu aşteptam pe cineva care trebuia să iasă şi, pentru a nu încurca ieşirea, trecusem de cealaltă parte a străzii şi mă uitam, că trebuia să iasă şi trebuia să-l văd pe cel care va ieşi. (mai mult…)

Nu o „pocăinţă” din Paşti în Crăciun

Între cele şapte Taine ale Bisericii noastre este şi Taina Pocăinţei. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că această Taină trebuie să se petreacă o singură dată şi pentru totdeauna în viaţa noastră. Nu o „pocăinţă” din Paşti în Crăciun – şi apoi iar să ne întoarcem la felul de vieţuire; sau nici măcar să nu fi întrerupt felul de vieţuire păcătos şi lumesc, şi vinovat pe care l-am avut înainte.

Pocăinţa-i ceea ce se petrece o singură dată. Cum se petrece Botezul, cum se petrece Nunta în viaţa noastră, tot aşa trebuie să fie şi cu pocăinţa. Această Taină a Pocăinţei este convertirea noastră prin naşterea din nou, este clipa altoirii noastre în Dumnezeu.

Cine încă nu s-a altoit, nu s-a pocăit încă cu adevărat, acela nu a făcut încă o pocăinţă sinceră. Poate că s-a mărturisit de sute de ori, la sute şi sute de sărbători; dar, dacă nu s-a făcut Taina Pocăinţei adevărate, taina convertirii, a transformării, a naşterii din nou, a schimbării în viaţa lui, – asta n-a fost pocăinţă. Adevărata pocăinţă este atunci cânt ne naştem din nou şi începem o viaţă nouă cu Dumnezeu. (mai mult…)

Alege viaţa, alege credinţa, alege-L pe Hristos, dragul meu…

UNII ZICEAU: ESTE HRISTOSUL

Unii ziceau: „Acesta este Hristosul”. Alţii ziceau: „Cum, din Galilea are să vină Hristosul?”

Domnul Hristos a împărţit totdeauna şi a despărţit lumea şi omenirea în două.
Hristos îi împarte şi-i desparte mereu în timp şi în întindere pe toţi oamenii în una sau alta dintre cele două părţi. Unii care cred şi zic: Este Hristosul,
iar alţii, care tăgăduiesc şi nu cred, spunând: Nu este!
Unii, care cred Cuvântul Sfintelor Scripturi şi caută cu smerenie şi ascultare să-l împlinească cu fapta,
iar alţii, care spun: Acestea sunt nişte scorniri popeşti, fără nici o valoare.
Unii spun: Hristos este Dumnezeu şi I se închină cu credinţă şi cu evlavie,
iar alţii spun: Nu, Hristos n-a fost nici măcar persoană istorică, n-a fost şi nu este decât un mit şi o amăgire!

Aceste două tabere există şi astăzi şi vor exista până în Ziua de Apoi, când Hristos Se va arăta în toată cutremurătoarea Lui măreţie, îngrozind tot pământul (Apoc. 1, 7); (mai mult…)

NUMAI SINGURĂ-MPLINIREA

Numai singură-mplinirea are o răsplată,
vorba este numai frunză, oricât e de lată,
gândurile bune, numai, – fără de-mplinire,
n-au, ca florile uscate, nici o răsplătire.

Doamne, dă-i, Doamne, dă-i mereu
sufletului meu, sufletului meu
roadele cereşti, roadele cereşti
ce Tu le doreşti.

Decât să vorbesc o sută, mai bine fac una,
vorba zboară ca şi pleava când o ia furtuna,
însă fapta-i ca şi grâul greu şi galben vara,
când se bucură pământul şi hrăneşte ţara. (mai mult…)

Hristos i-a spus omenirii tot ce a avut să-i spună.

CÂND AU AUZIT ACESTE CUVINTE

Unii din norod, când au auzit aceste cuvinte, ziceau: Acesta este cu adevărat Proorocul.

De acum, ultimul adevăr fiind grăit, Iisus a tăcut. A lăsat să lucreze mai departe Cuvântul şi Adevărul Său.
A lăsat minţile şi inimile care l-au auzit să-L primească sau să-L respingă.
Să-şi aleagă fiecare mântuirea sau osânda din Cuvântul auzit.

Oamenii, mai ales unii, vorbesc necontenit.
Nu-şi preţuiesc cuvântul. De aceea nu-şi preţuiesc nici tăcerea.
Vorbesc mereu. Şi, pentru că nu ştiu să tacă, uită ce au spus şi încep din nou cu altceva.
Ei înşişi, ştiind cât de fără valoare le este cuvântul, nu şi-l respectă, nu şi-l ţin şi nu şi-l preţuiesc ei în primul rând.
Iar ceea ce este prea mult se devalorizează.
Aşa este şi cuvântul omenesc. (mai mult…)

S-AUD PRIN ÎNTUNERIC

S-aud prin întuneric chemări îndurerate
de pace, de lumină, de pâine flămânzind;
răspunde-le, străjere: Numa-n Hristos sunt toate,
veniţi la El, căci toate le veţi afla venind.

S-aud ale-apăsării suspine-năbuşite,
alin şi libertate, şi adevăr cer toţi;
răspunde-le, străjere: Hristos vi le promite,
şi tu, ce-L ai pe Domnul, arată-li-L cât poţi. (mai mult…)

Vreţi să ştiţi dacă o adunare are Duhul Sfânt sau nu?

…DUHUL SFÂNT NU FUSESE DAT ÎNCĂ…

Fiindcă Iisus nu fusese proslăvit.
Semnul că îi este dat cuiva Duhul Sfânt este acesta: dacă Iisus este proslăvit prin el.
Până când cineva nu-L proslăveşte şi până nu-L înalţă pe Hristos, el nu poate să aibă Duhul Sfânt.
Iar cine are Duhul Sfânt, acela nu face altceva decât Îl proslăveşte pe Iisus
nu numai prin cuvintele lui sau prin scrisul său,
nu numai prin cântările şi prin rugăciunile sale.
Ci mai ales prin viaţa zilnică şi prin faptele sale zilnice, smerite şi adânci, făcând ca Lucrarea Domnului să crească şi în număr, şi în unitate, şi în binefaceri unde lucrează el.

Vreţi să ştiţi dacă o adunare are Duhul Sfânt sau nu?
Vreţi să cunoaşteţi dacă o familie, o lucrare, un om au Duhul Sfânt sau nu? (mai mult…)

Pregătindu-se spre întâmpinarea sărbătorii minunate a Naşterii Domnul Iisus.

Acuma suntem în postul Crăciunului, aşteptăm Naşterea Mântuitorului, aşteptăm Naşterea Fiului lui Dumnezeu, Care a venit în lume să-i mântuiască pe cei păcătoşi, Care a venit în lume să ridice păcatele lumii, Care a venit în lume să-Şi dea viaţa pentru toţi oamenii.

Toţi copiii se nasc ca să trăiască…

El S-a născut ca să moară!… Să moară pentru noi toţi. Dacă El n-ar fi murit, noi nu ne-am fi putut ridica niciodată ochii cu nădejde spre mântuirea lui Dumnezeu. El a venit să moară pentru noi toţi, în locul nostru, şi El Şi-a dat Via­ţa ca să avem iertarea şi răscumpărarea păcatelor.

Cel mai mare lucru este iertarea păcatelor.

Suntem în vremea postului… Foarte mulţi s-au mărturisit şi s-au împărtăşit, poate că… Alţii poate că vor face acest lucru, pregătindu-se spre întâmpinarea sărbătorii minunate a Naşterii Domnul Iisus. Dar oare ne-am pus noi întrebarea cu adevărat: în mărturisirea aceasta, în această Taină a Pocăinţei, am pus noi cu adevărat tot sufletul nostru, lacrimile noastre, gândul nostru hotărât de a ne întoarce la Dumnezeu şi a ne mărturisi cu adevărat în faţa lui Dumnezeu, ca să căpătăm iertarea păcatelor? (mai mult…)

WhatsApp chat