Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Traian Dorz

Traian Dorz

E DUMINICĂ…

E Duminică – şi-i astăzi ziua Sfintelor Florii,
ziua ce-aducea alt’dată primăveri de bucurii.

Când venea atuncea Domnul pe-al cetăţii noastre prag,
mii de suflete curate Îl întâmpinau cu drag.

– Astăzi, plini de nerăbdare ca să-L urce pe-alt Calvar,
numai Iuda şi călăii Îl mai vreau să vină iar. (mai mult…)

21 Aprilie – O cântare înțeleaptă

21 aprilie Psalmul 47, v. 7

În tot ce credinta şi dragostea noastră Îi aduc lui Dumnezeu, trebuie să fie înțelepciune. Înțelepciunea care vine de sus (Iac. 3, 17). Această înțelepciune trebuie să călăuzească pe omul lui Dumnezeu în toate ale sale. Ea trebuie să îndrume izbucnirile credinței şi iubirii față de Dumnezeu şi între semenii noştri. Tot ceea ce nu este îndrumat de chibzuința înțelepciunii, de bunul ei simt, de evlavia şi măsura ei, este nepotrivit şi chiar vinovat înaintea lui Dumnezeu. Iar semenilor noştri le poate cauza de multe ori nu numai sminteli, ci mari nenorociri și suferinte. Credinţa fără întelepciunea chibzuintei este dezordine. Dragostea fără înțelepciune este desfrâu. Cântarea fără înțelepciune este uşurătate. Vorbirea fără înțelepciune este flecăreală şi nebunie… De aceea un credincios fără înțelepciune poate să facă numai rău Lucrării lui Dumnezeu. Dumnezeu să ferească Lucrarea şi Biserica Sa de oameni de înțelepciune în purtările şi în cuvintele lor! Aceştia le-au făcut totdeauna rău.

(mai mult…)

20 aprilie – Toate popoarele

20 aprilie Psalmul 47, v. 1

Alcătuitorul psalmilor a fost înzestrat de către Dumnezeu cu marele dar al cântării şi armoniei. Cântăreţul plăcut al lui Israel (2 Sam. 23, 1) a fost însă şi omul după inima lui Dumnezeu (1 Sam. 13, 14 ). Cântările lui David au izvorât din marea lui credinţă şi dragoste de Dumnezeu. Frumuseţea şi dulceaţa cântărilor şi rugăciunilor lui se datoreşte tocmai acestora. Dar, pe lângă marele har şi talent al cântării şi al rugăciunii, psalmii mai au un foarte adânc conţinut profetic. Nu numai cele scrise cu privire la venirea Mântuitorului, la Patimile şi la invierea Lui, la înălţarea şi la Slava Sa veşnică, ci şi multe din stările şi Întâmplările împlinite mai târziu, în istoria omenirii sunt conţinute în cuprinsul psalmilor minunaţi.

În afară de acestea mai sunt încă multe profeţii care nu s-au împlinit, dar urmează să se împlinească cu siguranţă. Printre aceste profeţii este şi cea conţinută în fruntea aces-tui psalm. Aceasta este

(mai mult…)

„Iisus a găsit un asin …”

„Iisus a găsit un asin tânăr şi a încălecat pe el, după cum este scris.”
( Ioan 12, 14)

Cel de care Dumnezeu se foloseşte pentru cele mai mari lucruri ale Sale este adeseori o biată fiinţă dintre cele mai puţin însemnate.

Aceasta o face Dumnezeu şi pentru a se vedea limpede că nu omul, ci că Dumnezeu este Acela Care împlineşte lucrul minunat ce se face, spre a se vedea că omul este numai o neînsemnată unealtă de care Dumnezeul cel Atotputernic Se foloseşte pentru împlinirea planului Său şi pentru ca nu cumva privirile să se oprească asupra uneltei văzute şi nu asupra Stăpânului Nevăzut.

Pentru intrarea în Ierusalim, Domnul Iisus a găsit un asin tânăr pe care nu încălecase încă nici un om (Mc 11, 2).
Ce minunat înţeles are tot ce face şi tot ce ne cere Hristos!

În slujba Lui dumnezeiască, Hristos a căutat mereu suflete tinere, fiindcă El are mereu nevoie numai de suflete predate Lui, neîncălecate încă de robii omeneşti, de suflete neîntinate de stricăciunea omenească… de suflete tinere, care să nu fi fost înhămate la nici una din ideile şi sistemele vinovate sau nebune ale păcatului… de tineri hotărâţi, care să nu se fi făcut robi oamenilor şi nici purtători ai întinăciunii lor. (mai mult…)

O DOAMNE, RĂSPLĂTEŞTE MÂINII

O Doamne, răsplăteşte mâinii ce şterge lacrimile-amare
c-o veşnică şi fericită, şi dulce milă iubitoare.

Şi răsplăteşte bunătăţii ce răcoreşte buza arsă
şi leagă rana tăinuită, şi-olei în lampa stinsă varsă.

Şi răsplăteşte gurii care vesteşte dragostea divină,
să-Ţi poată-afla despovărarea zdrobita inimă străină. (mai mult…)

Învaţă-te să ceri cât mai puţin, dar să mulţumeşti cât mai mult – Filipeni 4, 4-9

Meditaţii la Apostolul din Duminica a VI-a a Postului Mare (a Floriilor) – Filipeni 4, 4-9

Fiul meu şi sufletul meu, învaţă-te să ceri cât mai puţin, dar să mulţumeşti cât mai mult. Învaţă-te să aştepţi oricât şi să nu fii nerăbdător niciodată. Învaţă-te să poţi renunţa liniştit la orice şi să nu cârteşti pentru nimic, nicăieri. Învaţă-te să te mulţumeşti cu mai puţin decât ai, şi atunci vei fi fericit.

Căci fericirea nu stă în a avea mult, ci în puţin. Cu cât te poţi mulţumi cu mai puţin, cu atât vei fi mai fericit. Căci puţin poţi avea totdeauna. Dar mult nu poţi avea niciodată.

Filip. 4, 7: „Pacea lui Dumnezeu“

În felul acesta ajungi la pacea cu toţi semenii tăi. Vei putea să priveşti totdeauna liniştit în ochii fiecărui om pe care îl întâlneşti, fiindcă îi vei avea prieteni pe toţi.
Te vei putea ruga liniştit pentru fiecare, lângă fiecare şi cu fiecare frate ori soră, vecin ori coleg, cunoscut ori necunoscut, fiindcă neavând nici un duşman, nu vei fi împiedicat de nimic faţă de nimeni. (mai mult…)

LUMINA ŞI LIPSA EI

1. Dă lumina Ta, Doamne, ochilor duhovniceşti ai fiecăruia dintre noi,
ca fiecare, avându-şi sănătoşi şi curaţi ochii sufletului său, să poată deosebi rătăcirea de adevăr,
vorba de faptă,
duhul fals de cel curat,
ascultarea – de prefăcătorie
şi cuvintele lui Dumnezeu – din cuvintele oamenilor!

2. Dă lumina Ta, Doamne, şi ochilor mei sufleteşti
şi ajută-mi să pot desluşi totdeauna calea Ta cea curată dintre toate căile ispititoare ale oamenilor.
Să-l pot deosebi pe cel adevărat dintre cei înşelători.
Şi să pot deosebi duhul cel bun din mulţimea duhurilor rele. (mai mult…)

Ai o credinţă adevărată şi ai viaţa veşnică numai atunci când dovedeşti că poţi avea

Cuvântul lui Dumnezeu este sămânţa, harul lui Dumnezeu este ploaia.
Sămânţa, noi trebuie s-o semănăm. Ploaia, Dumnezeu o dă.
Sămânţa depinde de noi, ploaia nu.
Principalul este ca ploaia să afle sămânţa în pământ.
Principalul este ca Duhul să afle Cuvântul în mintea şi în inima oamenilor.
De aceea noi trebuie să propovăduim Cuvântul neîncetat.
Aceasta depinde de noi, după cum semănatul grâului depinde de plugar.
Mărturisirea Evangheliei depinde de noi, revărsarea Duhului însă nu.
Asta depinde de Duhul Sfânt.
Dacă noi ne facem lucrul nostru, şi-l face şi Domnul pe al Lui. (mai mult…)

FLĂMÂND CA NU DE PÂINE

Flămând ca nu de pâine,
setos ca nu de apă,
Te caut, căci al meu suflet
cu Tine doar s-adapă.

M-aplec la rugăciune,
dar în a ei suspine
Te caut şi nu mă satur
să m-alipesc de Tine.

M-apropii de-a Ta Carte,
dar gândul ce-mi tânjeşte,
din Cartea Ta, pe Tine
Te caută şi doreşte. (mai mult…)

RESPECTUL CUVÂNTULUI ( II )

12. Şi Domnul îţi răspunde:
– …Dar până când vrei tu, omule vinovat, să tot strigi şi să tot întrebi? Până când să tot superi şi să tot ispiteşti tu pe Dumnezeu, suflete nerăbdător?
Şi până când, din pricina prea multelor tale strigăte, nu vei mai auzi răspunsul Lui?

13. Şi Domnul zice:
– Ce ai fi făcut tu, dacă Domnul nu i-ar fi mai sufe-rit pe vrăjmaşii Lui când şi tu erai printre ei?
Ce ai fi făcut tu, dacă El poruncea să se smulgă neghina din holda Lui când şi tu erai neghină?
Ce ai fi făcut tu, dacă venea Judecata Lui ieri, când şi tu erai neîntors la El. Şi vinovat de nepocăinţă?
Ce ai fi făcut? (mai mult…)

WhatsApp chat