Oastea Domnului

Ce este Oastea Domnului – Cuprins

CUPRINS

Prefaţă
Cuvânt înainte

1. Ce fel de mişcare este Oastea Domnului şi cum s-a pornit?

2. Războiul Oastei Domnului

3. Cum a biruit Iisus pe Satana

4. Jertfa Crucii Mântuitorului

5. Darul şi harul Duhului Sfânt

6. Biserica Domnului nostru Iisus Hristos

7. Rugăciunea cea adevărată

8. Sfânta Scriptură – Biblia

9. Armele pe care le foloseşte diavolul

10. Apostolatul laicilor (mirenilor)

11. La luptă pentru mântuirea noastră şi a altora!

12. Toţi cei care intră în Oaste

13. Câteva reguli

14. Câteva din opreliştile pe care le pune Oastea Domnului

15. Medalia (cruciuliţa) Oastei

16. Adunările Oastei Domnului

17. Oastea Domnului este aflarea şi vestirea lui Iisus Cel Răstignit

18. Programul Oastei

19. Cine este conducătorul Oastei Domnului?

20. De ce ne numim „ostaşi ai Domnului“?

21. „Noutatea“ Oastei Domnului

22. Oastea Domnului şi sectarii

23. Rosturile naţionale ale Oastei Domnului

24. Voluntariatul Oastei Domnului

25. Intraţi în Oastea Domnului!

Lasă un răspuns