Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Dumnezeu, face aşa minuni prin aleşii Lui

Dumnezeu, face aşa minuni prin aleşii Lui

Dumnezeu, face aşa minuni prin aleşii Lui

Era o soră în satul nostru care a născut un copil ce avea o mână bol­navă, ca paralizată. Putea să-şi mişte o singură mână; cealaltă, cum o aşeza, aşa rămânea. Mare le-a fost durerea părinţilor că copilul lor va fi fără o mână.

Fratele Petre hotărî ca, într-o sea­ră, să se facă adunarea la sora respec­tivă. A fost o adunare minunată, spu­nea sora, care şi ea mi-a povestit cele întâmplate. După plecarea fraţilor, sora avu o vedenie. În casa ei a apărut Maica Domnului şi stătea exact în locul de unde vorbise mai înainte, din Cu­vân­tul Domnului, fratele Petre.

Maica Domnului ţinea în braţe co­pilul surorii, care acum se juca cu a­mân­două mâinile. Nu mai avea mâna bolnavă. Sora zice că se minuna şi nu înţelegea nicicum minunea. S-a deş­tep­tat din vedenie, dar toată fiinţa ei se simţea copleşită încă de vizi­unea strălucitoare ce o avu mai îna­inte. Trăia o bucurie nedescrisă că a ve­nit Maica Domnului în casa ei. În acelaşi timp, avea şi un semn mare de întrebare: oare copilul ei acum chiar are mâna sănătoasă?

Copilul dormea. „Oare să-l tre­zesc, se gândea ea, să văd dacă într-adevăr minu­nea s-a făcut?… Sau să-l las până se va trezi singur?” I-a fost milă să-l trezească chiar atunci. Alese să mai aştepte până se va trezi. Şi când copilul s-a trezit şi i-a desfăcut învelitoarea, rămase cu răsuflarea oprită. Într‑ade­văr, mâna bolnavă îi era ca şi cealaltă. Copilul începu să-şi mişte amândouă mâinile. Sora iz­bucni în plâns şi, cât în genunchi, cât umblând prin casă, dădea slavă lui Dumnezeu, Care face aşa minuni prin aleşii Lui.

Viorel Bar (din «Iisus Biruitorul», nr. 33 / aug. 2011

Frate de aur şi de miere sfântă – Popa Petru de la Săucani / Rus Ovidiu. – Sibiu : Oastea Domnului, 2014

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *