Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Al. Lascarov-Moldoveanu

Al. Lascarov-Moldoveanu

CÂTEVA MĂRTURII… (XI)

O scrisoare a lui Al. Lascarov-Moldovanu – senator,

către arhim. I. Scriban

 

În unul din articolele pe care le-ai scris în «Oastea Domnului», ne chemi şi pe noi, cărturarii Oastei, la luptă împotriva celor care o atacă.

Socotind că chemarea mă priveşte şi pe mine, îngăduie-mi, preaiubite păstor, să-ţi arăt aici, în faţa tuturora, cuvintele pentru care nu voi ieşi niciodată să mă iau la luptă cu cei care ne asupresc pe nedrept.

Mai întâi, fiindcă Oastea Domnului are, în sfinţia ta, un apărător priceput, cald, energic şi curajos. Ce-aş putea adăuga eu, cu slabele mele puteri, pe lângă toate cele spuse, cu mare autoritate teologică şi civilă, de sfinţia ta? Şi, mai ales, când polemica se face cu preoţi de-ai Bisericii noastre! (mai mult…)

CÂTEVA MĂRTURII… (II)

Ce datorez eu Oastei Domnului

 

Acum, când am fost învredniciţi de Dumnezeu să prăznuim zece ani de la întemeierea tovărăşiei noastre ortodoxe, «Oastea Domnului», se cuvine, drept mulţumire Comandantului Suprem al ei, Domnului nostru Iisus Hristos, să arăt şi eu ce datorez acestei frăţii creştine de când am intrat în ea.

 

  1. Pentru întâia dată am simţit, cu adevărat, ce însemnează comunitatea creştină activă.

Când am văzut cât de mult şi adevărat se iubesc şi se stimează fraţii ostaşi, între ei şi cu alţii, cum năzuiesc mereu să coboare în viaţa lor învăţătura lui Hristos, cum cercetează de regulat Sfânta Slujbă şi toate regulile sfintei noastre Biserici, cum se ajută între sine şi pe alţii din afară de tovărăşie, cum se roagă şi cum vorbesc în adunările lor, cum propovăduiesc cu credinţă şi cu lacrimi pe Mântuitorul nostru – văzând, zic, toate acestea, am simţit mai cu putere şi mai adânc, ce frumoasă este dragostea creştină, izvorul tuturor bunătăţilor vieţii sufleteşti a oamenilor, şi cât de tari pot fi creştinii când stau laolaltă, legaţi prin asemenea sfântă legătură. (mai mult…)

SĂRBĂTORILE DRAGOSTEI OSTĂŞEŞTI (IV)

Alexandru Lascarov-Moldovanu

Cuvântarea fratelui Al. Lascarov-Moldovanu – Bucureşti

 

Aceste mari adunări ale noastre sunt pentru întărirea reciprocă între fraţi. Luând de aici provizii sufleteşti, mergem mai tari şi mai plini de încredere spre locurile noastre.

Am fost atacaţi cu îndoieli şi bârfiri. Aceste atacuri sunt fireşti. Mântuitorul ne-a spus: „Pentru Mine veţi găsi împotrivire“. Iar, pe de altă parte, noi ştim că Lucrarea noastră a tulburat tihna multora care trândăvesc în creştinătatea lor.

Roadele, pe care le-am cules în anul ce-a trecut, ne dau dreptul să vorbim fără temere.

Ieşită din însăşi viaţa Bisericii noastre ortodoxe, Oastea Domnului are aceleaşi ţinte şi aceleaşi mijloace pe care le are Biserica. (mai mult…)