Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Aneta Toloacă

Aneta Toloacă

Sora Aneta Toloacă, din Lăloaia, Comănești, jud. Bacău

Sora Aneta s-a născut pe 5.11.1921 și a trecut la Domnul în dimineața zilei de 4.12.2010.

Încă din anii copilăriei a avut ocazia să-L cunoască pe Domnul, fiindcă s-a născut într-o familie de buni credincioși, Profira și Stănică Toleacă. Fiindcă avea o voce frumoasă, încă din tinerețe a pus în slujba Domnului acest talent, cântând ca o privighetoare duioasele cântări ale Oastei.

Frumoase și pline de bucurii sufletești i-au fost copilăria și tinerețea alături de frații ostași , în frunte cu părintele Bogoride, fr. David Bălăuță, la adunările care aveau loc la biserica din Lăloaia, în sătul natal. Mergând pe la multe adunări din țară, avut ocazia să cunoască și pe unii frați  importanți din vremea dintâi: pe frotele Nicolae Marini,  pe fratele Eftimiu Florea și pe alții.

Crucea grea dusă de-a lungul anilor i-a slăbit organismul, iar suferința i-a fost nedespărțită cincisprezece ani. Ultimii trei ani i-a fost să-i trăiască imobilizată la pat, dar și-a dus crucea suferinșei fără cârtire.

Dumnezeu să te odihnească în pace în Împărăția Sa, scumpă mamă și soră Aneta!

Familia și Adunarea Oastei Domnului din Lăloaia

mărturie culeasă de Andrei Micuțiu
din foaia Iisus Biruitorul, Nr.  5(773) 24-30 ianuarie 2011