Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Arhim. Dumitru Cobzaru

Arhim. Dumitru Cobzaru

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor

Întru tine, părinte, cu osârdie s‑a mântuit cel după chip; că luând crucea ai urmat lui Hristos; şi lucrând ai învăţat să nu se uite la trup, că este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuri­tor. Pentru aceasta şi cu îngerii împreună se bucură, cuvioase părinte Dimitrie, duhul tău.

(troparul sfântului, glasul al 8‑lea)

Troparul sfântului pe care îl prăznuim astăzi şi în general al sfinţilor cuvioşi este de foarte mare folos duhovnicesc, prin el descoperim cine au fost aceşti oameni care s‑au afierosit total lui Dumnezeu.

Am să vă rostesc prima frază, la care aş vrea să medităm împreună în aceste momente. „Întru tine, părinte, cu osârdie s‑a mântuit cel după chip, căci luând crucea, ai urmat lui Hristos”. Aceasta este prima parte a troparului şi după aceea ni se spun toate nevoinţele pe care le‑a făcut monahul respectiv şi pentru care Dumnezeu l‑a slăvit şi în virtutea acestei slăviri, noi ne rugăm şi spunem: „Sfinte părinte Dimitrie, roagă‑te lui Dumnezeu pentru noi!”. (mai mult…)

Despre nevedere și muțenie…!

Doar câteva gânduri duhovniceşti în această seară după o zi luminoasă, în care Biserica noastră strămoşească ne pune înainte o evanghelie ce pune accentul pe propovăduirea Împărăţiei lui Dumnezeu şi a dumnezeirii Fiului lui Dumnezeu, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Propovăduirea Împărăţiei s‑a săvârşit, în primul rând, de Mântuitorul Hristos şi o spune foarte clar sfânta evanghelie de astăzi care ni‑L înfăţişează străbătând prin oraşe şi prin sate, vindecând orice boală şi orice neputinţă în popor, dar şi propovăduind Evanghelia împărăţiei lui Dumnezeu. În acelaşi timp, sfânta evanghelie ne înfăţişează încă trei misionari, şi anume: pe cei doi orbi care s‑au vindecat şi care, din momentul vindecării, au început să‑L propovăduiască pe Mântuitor şi ceea ce s‑a întâmplat cu ei, și pe mutul posedat de diavol, care odată vindecat a început să grăiască şi să‑L pomenească permanent pe Iisus Hristos. (mai mult…)