Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Câmpeanu (Ogruţ)

Câmpeanu (Ogruţ)

CUNOŞTINŢA ŞI CREDINŢA

Prin credinţă să ne predăm şi noi şi să ne dăm şi noi inima înaintea lui Dumnezeu şi în faţa multor martori. Nu ştiam altceva atunci, decât să ne bucurăm şi să cântăm. Nu ne uitam cine ne vorbea. Şi vorbea atunci Cuvântul lui Dumnezeu. Nu se mai spunea fratelui: „Du-te şi vorbeşte!” – căci fiecare frate se scula să vorbească în adunare. Era el frate, dar vorbea Cuvântul lui Dumnezeu, cu puterea Duhului Sfânt.

De ce? Credinţa era atât de mare, încât ne-a făcut să fim una în Hristos, una în Dumnezeu, una în dragostea Lui! Dar, cu trecerea timpului şi cu nevegherea noastră, am crescut, dar nu în credinţă, ci în cunoştinţă.

Să nu uităm Cuvântul lui Dumnezeu care ne spune parcă cu atâta groază: „Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har”.

Vorbirea fratelui Câmpeanu (Ogruţ) la nunta de la Ciula – mai 1981

Slăvit să fie Domnul!

Câteva cuvinte din Cuvântul lui Dumnezeu, prin care am vrea să putem înţelege planul chemării lui Dumnezeu… Planul acela pe care l-a întocmit din veşnicie pentru noi, care suntem aici şi [cărora] ne-a făcut şi nouă parte el.

Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, Care ne poartă întotdeauna în carul Lui de biruinţă în Hristos Iisus, Domnul nostru. Şi Care a răspândit prin noi, în orice loc, mireasma cunoştinţei Lui. (mai mult…)

Mâinile tale au fost unse şi pecetluite de Duhul Sfânt, ca să lucrezi cu ele în Via Domnului.

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

„…Fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredinţat lui.”

Iată ce grăieşte Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu şi răsună la urechile fiecăruia dintre noi ca o datorie sfântă. Căci poate unii dintre noi am zice: Ce mi s-a încredinţat mie, ca să fiu credincios lucrului acestuia? Ce încredinţare mi-a făcut Dumnezeu mie?…

Să nu uităm datoriile pe care Dumnezeu ni le-a încredinţat fiecăruia dintre noi, căci ni se cere să fim găsiţi credincioşi lucrului încredinţat nouă.

Fiindcă suntem aici cu ocazia unui nou-născut, a unui botez al unui copil nou-născut, am vrea să legăm puţin fiecare dintre noi acest lucru de această Taină mare şi importantă a Botezului. Deşi sunt mulţi cei care spun că pe noi nu ne interesează botezul copiilor mici… Noi însă spunem cu tărie: Ba da, ne interesează, fraţilor dragi! (mai mult…)

WhatsApp chat