Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Cantari de Sus

Cantari de Sus

O DOAMNE, RĂSPLĂTEŞTE MÂINII

O Doamne, răsplăteşte mâinii ce şterge lacrimile-amare
c-o veşnică şi fericită, şi dulce milă iubitoare.

Şi răsplăteşte bunătăţii ce răcoreşte buza arsă
şi leagă rana tăinuită, şi-olei în lampa stinsă varsă.

Şi răsplăteşte gurii care vesteşte dragostea divină,
să-Ţi poată-afla despovărarea zdrobita inimă străină. (mai mult…)

FLĂMÂND CA NU DE PÂINE

Flămând ca nu de pâine,
setos ca nu de apă,
Te caut, căci al meu suflet
cu Tine doar s-adapă.

M-aplec la rugăciune,
dar în a ei suspine
Te caut şi nu mă satur
să m-alipesc de Tine.

M-apropii de-a Ta Carte,
dar gândul ce-mi tânjeşte,
din Cartea Ta, pe Tine
Te caută şi doreşte. (mai mult…)

UN CREDINCIOS NU POATE MINTE

Un credincios nu poate minte,
dacă rămâne credincios;
sau, dacă poate, el se rupe,
pentru minciună, de Hristos.

Un tată ce-şi iubeşte fiii
nu-i poate despărţi de Cer;
sau, dacă poate, nu e tată,
ci-i un călău şi-un temnicer.

O mamă nu-şi ucide fiul
nici dac-ar fi să moară ea;
sau, dacă-l poate, nu e mamă,
ci este fiara cea mai rea.

Un bun păstor nu-şi lasă turma
la lupi, privind nepăsător;
sau, dac-o lasă, e-un netrebnic
şi-un ucigaş, dar nu-i păstor.

Un frate-n veci nu-şi lasă fraţii
cu care l-a unit Hristos;
ori, dacă-i lasă, n-a fost frate,
ci-un vânzător şi-un mincinos.

Acel ce piere doar el singur
va fi de-o vină pedepsit;
un frate şi-un păstor, şi-o mamă
au însă vina înmiit.

TRAIAN DORZ din ”Cântări de Sus”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

APROAPE CA O SEARĂ…

Aproape ca o seară,
grăbită ca un ceas,
cumplită ca o fiară
– ţi-e moartea la un pas.

Subţire ca o aţă,
uşoară ca un nor
se scurge-a ta viaţă,
sărmane călător.

O, stai şi te-ngrozeşte
de tot ce ai în drum,
ce noapte te pândeşte
de Dincolo de-Acum.

Trezeşte-te şi-L cere
pe Domnu-n ajutor,
cu ultima-ţi putere,
sărmane călător.

Doar Jertfa Crucii Sale,
doar Scumpul Sânge-al Său
e-un preţ iertării tale
şi sufletului tău.

Primeşte-L şi-L urmează
cu-ntregul vieţii dor,
căci ziua ta-nserează,
sărmane călător…

TRAIAN DORZ din ”Cântări de Sus”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

DACĂ NU-I ACUMA VREMEA

Dacă nu-i acuma vremea să-ţi speli sufletul plângând
şi să-ţi mântui veşnicia, atunci când e, spune când?
Dacă nu vii azi la Domnul, unde-ai să te poţi ascunde
mâine de a Lui osândă, spune, unde, unde, unde?

Dacă nu-i aşa-ndreptarea, să se vadă c-ai alt drum,
alte vorbe şi-alte fapte – atunci cum e, spune cum?
De nu pe Hristos Îl cauţi, să Se-ndure El de tine,
cine crezi c-o să se-ndure, spune cine, cine, cine?

De nu Domnului dai slavă şi nu cauţi să fii al Lui,
cui dai sufletul din tine, spune cui, o, spune cui?
– O, cât se mai poate, vino, ai această grijă numa’
şi cât te mai cheamă Tatăl, vin’ acuma, vin’ acuma!

TRAIAN DORZ din ”Cântări de Sus”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

DE NU POŢI FACE-O BUCURIE

De nu poţi face-o bucurie
cât întristarea ce-ai făcut,
atât de-adâncă şi de-ntinsă
– păcatul tău e netrecut.

De nu despăgubeşti asemeni
pe-acel ce l-ai nedreptăţit,
cu preţ cât cel pierdut de mare
– păcatul tău e neplătit.

De nu-ţi mărturiseşti păcatul
atâta cât ai şi stricat
şi nu ţi-l laşi pe totdeauna
– păcatul tău e neiertat. (mai mult…)

DE TINE SUNT LEGAT, IISUS

De Tine sunt legat, Iisus,
şi vreau să-Ţi fiu pe totdeauna,
când am venit şi când m-am dus,
de Tine-am vrut să-ntreb întruna.

Pe Tine vreau să Te urmez
şi-n lume-oricât ar fi de bine,
nici vreau să merg, nici să m-aşez
acolo unde nu-s cu Tine.

Unde mergi Tu, să merg şi eu,
nedespărţit pe veşnicie,
poporul Tău va fi şi-al meu
şi robii Tăi mi-s fraţi şi mie. (mai mult…)

ORICÂŢI ANI DE LACRIMI

Oricâţi ani de lacrimi cere-o slujbă mare,
orice frig şi tremur cere-o primăvară,
orice cale aspră cere-o Sărbătoare,
merită, plăteşte! – Nici un rău nu-ţi pară.

Orice sângerare cere-o mântuire,
orice înfrânare cere-o taină rară,
orice aşteptare cere-a ta-mplinire,
merită, aşteaptă! – Nici un rău nu-ţi pară.

Orice drum îţi cere culmea însorită,
orice înfrânare, veşnica-ţi comoară,
pacea conştiinţei, cât ţi-ar fi plătită,
merită, plăteşte! – Nici un rău nu-ţi pară.

Orice suferinţă să mai dai iubirii,
orice chin slujirea lui Hristos mai ceară,
orice jertfă-ar cere slava mântuirii,
merită, jertfeşte! – Nici un rău nu-ţi pară!

TRAIAN DORZ din ”Cântări de Sus”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

TU, CEL CE STINGI LUMINA

Tu, cel ce stingi lumina din ochii cei curaţi,
curând vei arde veşnic sub munţii desfrânaţi.

Tu, cel ce pui pe alţii la chin şi suferinţi,
curând vei şti ce-s veşnic scrâşnirile de dinţi.

Tu, cel ce-ntinzi la alţii paharul cu venin,
curând vei bea osânda şi tu din el din plin.

Tu, cel ce-nşeli credinţa în cel nevinovat,
curând vei şti că tu eşti pe veci cel înşelat.

Tu, cel ce minţi iubirea şi vinzi pe Dumnezeu,
curând plăti-vei veşnic cu preţul cel mai greu.

Voi, toţi cei beţi de ură, de sânge şi măriri,
curând veţi şti ce-i chinul eternei ispăşiri,

Veţi şti Cine-i Acela pe Care L-aţi străpuns,
veţi şti că de Dreptate nimic nu este-ascuns.

TRAIAN DORZ din ”Cântări de Sus”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

S-AU DUS DE-ACUMA ANII…

S-au dus de-acuma anii de zâmbet şi cântări,
venit-a vreme unei mai rodnice-ascultări.

Trecut-au anii tineri, de-acum tot mai frumos
să creşti spre plinătatea staturii lui Hristos.

Venit-a vremea unui mai înţelept cuvânt
şi-al unui mers mai vrednic, mai rodnic şi mai sfânt.

Sfieşte-te-a mai râde şi-a mai umbla oricum,
şi anii, şi credinţa îţi cer de-acum alt drum.

Cu-o sfântă chibzuinţă, mergi tot mai înţelept,
în tot ce spui, mai vrednic, în tot ce faci, mai drept.

Cântăm copilăria la anii ei de-atunci,
dar plângem pe bărbaţii rămaşi la minte prunci.

Fiţi prunci la răutate, dar anii când vă cresc,
rod bun, şi ei, şi Domnul vă cer şi poruncesc…

TRAIAN DORZ din ”Cântări de Sus”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

WhatsApp chat