Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Cantari uitate

Cantari uitate

STÂND SINGUR CÂTEODATĂ… (II)

…Aşa mi-a fost viaţa, aşa mi-am petrecut
o vreme-al cărei farmec eu nu l-am cunoscut;
gonit de pretutindeni aşa precum am fost,
simţeam aşa nevoia de-un loc de adăpost,

şi-a trebuit să caut ce-n lume n-am avut,
un reazem să-mi plec capul şi sufletul durut,
pe cineva la care durerea să mi-o spui,
un loc de alinare să-mi aflu-n poala lui…

Şi-n stropii grei de lacrimi ce-atâţia am vărsat,
pe Cel mai Dulce Prieten, pe Domnul L-am aflat,
Iisus Hristos Cel Dulce mi-a devenit Stăpân
şi Mamă, şi Iubire; şi Reazem – Scumpu-I Sân… (mai mult…)

STÂND SINGUR CÂTEODATĂ… (I)

Stând singur câteodată, în gânduri adâncit,
îmi vine-aşa în suflet un zvon nelămurit
şi inima mi-o umple fiorul lui subtil
cu-aducerile-aminte din vremea de copil,
aducerile-aminte de-atâtea câte-am tras
în mijlocul durerii răbdate fără glas,
aducerile-aminte ce inima mi-o strâng
şi-aşa îmi vine-atuncea cu hohote să plâng.

Că scris mi-a fost pe lume viaţa să-mi petrec
ca pomul lângă cale, lovit de toţi câţi trec,
în schimbul roadei mele, cu rane să m-aleg
şi-n loc de mulţumire, batjocuri să culeg.
Cu plânsu-nchis în mine, a trebuit să tac
şi-n lunga-mi suferinţă, cu toate să mă-mpac,
să n-am cui spune-odată cât plâng şi cât suspin,
să n-am pe nime-aproape cu care să m-alin.

Când am venit în lume, nici zi n-a fost în ea,
cu ochii, prima dată, senin să pot vedea,
a fost o noapte-adâncă, cu ploaie şi cu vânt
şi neagră ca durerea din sufletul înfrânt;
întunecimea nopţii acelei de dureri
mi-a-ntunecat, pesemne, şi-al sufletului cer,
de n-a putut pătrunde prin zidul ei de nori
nici raza unei stele, nici zarea unor zori. (mai mult…)

FERICIRE MINUNATĂ

Fericire minunată,
să fii binecuvântată
că te-ai îndurat de mine
şi m-ai înfiat în tine
şi-ai făcut să-ţi fiu copil,
Cerul promiţându-mi-l!

Când era mai greu odată
biată viaţa mea-ncercată,
tu, cerească fericire,
mi-ai dat sfânta mântuire
şi din locul cel de chin
mi-ai făcut un rai senin.

Scumpa lui Iisus iertare,
tu mi-ai dat răscumpărare,
c-aş striga la lumea-ntreagă
cât mi-e viaţa azi de dragă
şi de tot ce mi-e uşor,
numai ţie-ţi sunt dator.

Fericire-a lui Hristos,
tu-mi faci totul luminos
– toţi cei ce m-aud să vină
să te ia şi ei deplină
din a Domnului iubire,
fericire, fericire.

TRAIAN DORZ din ”Cântări Uitate”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

DORITUL MEU MÂNTUITOR

Doritul meu Mântuitor,
eu vin în slujba Ta cu dor
şi pun cerescul legământ
să Te urmez pân’ la mormânt;
vreau să-Ţi predau viaţa mea,
să fii Tu Singur Domn în ea,
să fiu al Tău deplin-deplin,
– ajută-mi, Scump Iisus,
Amin!

O, fă, Iubit Mântuitor,
să am un tot mai mare dor
de-a Te sluji şi de-a lupta
tot mai frumos spre slava Ta;
chiar dac-ar fi să ştiu că mor,
să trec prin toate-nvingător,
să fiu al Tău deplin-deplin,
– ajută-mi, Scump Iisus,
Amin!

Fă să-mi iubesc pe fraţii mei,
să fiu nedespărţit de ei,
fă să trăiesc pân’ la mormânt
curat Cuvântul Tău Cel Sfânt,
fă hotărât să-mi pot ţinea
curată-n veci credinţa mea,
să fiu al Tău deplin-deplin,
– ajută-mi, Scump Iisus,
Amin!

TRAIAN DORZ din ”Cântări Uitate”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

CÂND TE ROGI, TU NU UITA

Când te rogi, tu nu uita
a ierta, a ierta
orişicui în jurul tău,
orice rău, orice rău.

Atunci Domnul va ierta
vina ta, vina ta
şi-un loc veşnic o să ai
sus în rai, sus în rai.

Când te rogi şi când posteşti,
să doreşti, să doreşti
ca să poţi purta oricui
greul lui, greul lui.

Dacă eu voi face-aşa
voi vedea, voi vedea
că şi Domnul ia la greu
jugul meu, jugul meu.

Când voi duce darul bun,
să nu spun, să nu spun;
ştie Tatăl Cel de Sus
tot ce-am dus, tot ce-am dus.

Doamne, fă ca pe-al Tău plac
eu să fac, eu să fac,
ca la moarte să fiu dus
şi eu Sus, şi eu Sus…

TRAIAN DORZ din ”Cântări Uitate”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

CINE CREDE ÎN IISUS

Cine crede în Iisus
să-şi ridice gândul Sus,
câţi pe El s-au bizuit
orice greu au biruit,
câţi cu El merg hotărât,
nimeni nu i-a doborât,
ca pe-o stâncă de oţel
poţi să te încrezi în El,
poţi să te încrezi (bis) în El.

Cine umblă cu Hristos
poate merge curajos,
că orice vrăjmaş ar fi,
Domnul îl va birui…
şi-orice zid s-ar ridica,
Domnul îl va dărâma;
poţi să te încrezi în El
ca-ntr-o stâncă de oţel,
poţi să te încrezi în El,
poţi să te încrezi (bis) în El.

Cine moare cu Iisus
poate şti că merge Sus,
moare-n apă, moare-n foc,
el în ceruri are-un loc,
un loc dulce pregătit
de Hristos Cel Preaiubit.
Fie-ţi moarte-n orice fel,
fii voios că mergi la El!
Fii voios (bis) că mergi la El!

TRAIAN DORZ din ”Cântări Uitate”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

DE CE NU VII NICI ASTĂZI?

De ce nu vii nici astăzi pe calea lui Hristos,
nu vezi cum mergi spre moarte din ce în ce mai jos?
Nu vezi cum calea lumii te duce, ca pe-un vad,
cu trupul spre ruină şi sufletul spre iad?

       De ce nu vii – de ce nu vii
       din căile pustii?
       De ce-ntârzii, de ce-ntârzii
       când Domnul vrea să vii?
       Nu amâna, nu amâna,
       cât te mai poţi salva!…

De ce amâni şi astăzi când te-a chemat Hristos,
nu vezi cât e de-aproape sfârşitul fioros,
nu vezi cum cade frunza şi zilele cum scad,
şi trupu-ţi merge-n moarte, iar sufletul în iad?

Nu amâna şi astăzi, ci vino chiar acum,
Iisus Hristos te cheamă pe-al Vieţii dulce drum,
Iisus Hristos te-ar face al Cerului răsad,
şi sufletul, şi trupul scăpându-ţi-l de iad.

TRAIAN DORZ din ”Cântări Uitate”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

ZI DE TOAMNĂ DUREROASĂ… (II)

…Biet copil orfan pe lume, pelerin pe căi amare,
spune ce-s aceste visuri, ce-amăgiri ţi se năzare?
Când avut-ai tu vreodată fericirea fără seamă
să adormi sub mângâierea iubitoarei mâini de mamă?
Când ţi-ai aplecat tu faţa vânătă de mâini haine
lâng-un sân de mamă dulce, ca durerea să se-aline?
Când avut-ai tu vreodată, spune, suflete sărmane,
mamă care pentru tine să se roage la icoane?
Spune dacă ştii, sărmane, dacă în vreo zi, vreodată
ai simţit tu mângâierea iubitoarei mâini de tată?
O, dacă măcar o dată ai putea şi tu, copile,
să-ţi închipui că aievea ai trăit acele zile,
să te-ncredinţezi c-aievea ai avut şi tu pe lume
iubitori şi blânzi părinţii care-i chemi în vis, pe nume…

Dumnezeule, ai milă, Bunul tuturor Părinte,
fii ai Tăi sunt toţi pe lume, Tu pe toţi ne ai aminte,
Tu ştii fiecare rană şi povoară, şi durere,
Tu la toţi le porţi de grijă, Tu la toţi dai mângâiere,
Tu la fiecare suflet îi ştii plânsul care-l doare,
nelăsând uitat pe nime’ care cere-a Ta-ndurare.
– Milă ai de toţi când strigă după Mila Ta, Părinte,
dar răspunde-ntâi acelui care-o cere mai fierbinte.
Şterge lacrimile toate ale celor ce Te cheamă,
dar întâi le şterge-a celui ce rămâne fără mamă.
Fii cu toţi cei ce Te cheamă şi suspină spre-al Tău Nume,
dar întâi fii mai cu-acela care-i singurel pe lume…

TRAIAN DORZ din ”Cântări Uitate”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

ZI DE TOAMNĂ DUREROASĂ… (I)

Zi de toamnă dureroasă, zi de stare mohorâtă,
înapoi mă duce gândul iar spre viaţa amărâtă…
Şi te văd torcând, măicuţă, în căsuţa noastră goală,
când udată ţi-e de lacrimi feleguţa cea din poală.

Prin frăgarii din fereastră, vântul cerne stropi de bură,
iar în soba rece nu e nici un vreasc să dea căldură,
tata-i cine ştie unde, dus la muncă prin noroaie,
chinuindu-se-n povoară, el şi boii uzi de ploaie…
Casa-i umedă şi tristă şi-i atâta jale-n aer,
când tu torci şezând tăcută, mai mult lacrimi decât caier,
căci atâta depărtare şi durere te apasă
după fiul tău departe şi de mult plecat de-acasă.

Zi de primăvară dulce, zi de primăvară sfântă,
la bisericuţa noastră toate clopotele cântă
şi aşa te văd, măicuţă, suind dealul cuvioasă,
ca durerea ta din suflet s-o alini în Sfânta Casă. (mai mult…)

SĂ-I CÂNTĂM ŞI SĂ-I CÂNTĂM…

Să-I cântăm şi să-I cântăm
Domnului Iisus,
veşnic slavă-I datorăm
Celui Care-L adorăm
mai frumos şi mai presus
– Domnului Iisus.

Să-I cântăm, să-I cântăm,
laude să-I dăm
cât mai mult şi mai frumos
Domnului Hristos!

Să-I cântăm Lui ne-ncetat,
dragi fraţi şi surori,
El e-al nostru Minunat
Domn şi Mire, şi-Mpărat,
să-I cântăm de mii de ori,
dragi fraţi şi surori…

Să-I cântăm preafericiţi
Domnului Iisus,
în credinţă neclintiţi,
în nădejde întăriţi
şi-n iubire înfrăţiţi,
Domnului Iisus…

TRAIAN DORZ din ”Cântări Uitate”, ediţia a II-a
Editura Oastea Domnului, Sibiu, 2014

WhatsApp chat