Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Cornel Silaghi

Cornel Silaghi

Fratele Cornel SILAGHI – Lupta cea bună a credinţei

Cuvânt la Adunarea Oastei Domnului, Sibiu, Rusalii, 2008

 

Preaiubiţi părinţi slujitori de altar şi păstori,

Preaiubit şi scump Părinte Iosif,

 

Mulţumim lui Dumnezeu, jertfei cu care S-a jertfit Mântuitorul Hristos pe­n­tru ca şi noi să putem ajunge în starea aceasta binecuvântată! Domnul să ne întărească, să ne facă o inimă şi un gând, ca să unim cu credinţa fap­ta, cu fapta cu­noştinţa, cu cu­noş­tin­ţa înfrânarea, cu în­frâ­na­rea răbdarea, cu răbda­rea evla­via, cu evlavia dra­gos­tea de fraţi, cu dragostea de fraţi iubirea de toţi oamenii. Când le avem pe acestea din bel­şug, ele nu ne vor lăsa nici leneşi, nici nero­ditori în ce priveşte de­plina cu­noş­tinţă a lui Dum­nezeu. (mai mult…)

ÎI VOM URMA PILDA VIEŢII

Vorbirea fratelui Cornel Silaghi
de la adunarea din a treia seară de priveghere a fratelui Popa Petru

Slavă Tatălui şi Fiului şi Duhului Sfânt. Amin.

[Citesc] câteva versete din psalmul care s-a spus la rugăciune, 116: „Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ţi‑a făcut bine. Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi şi picioarele de cădere. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Am crezut şi de aceea am vorbit: «Am fost foarte apăsat». În neliniştea mea, ziceam: «Toţi oamenii sunt mincinoşi». Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui faţă de mine? Voi înălţa paharul izbăvirii şi voi chema Numele Domnului; îmi voi împlini juruinţele făcute Domnului în faţa întregului Său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiţi de El”.

Preaiubiţii noştri, a fost de multe ori când ne-am abătut şi am trecut pe-aici, prin casa fratelui Petru – o casă de bucurie, de întâlnire şi de părtăşie; dar plină de lacrimi… [acum şi pentru această] pierdere, [însă care sunt] şi lacrimi de bucurie pentru părtăşia şi pilda vrednică de urmat, după cum s-a amintit încă de-aseară şi până acum: „Priviţi la înaintaşi şi la felul sfârşitului lor de vieţuire şi urmaţi-le credinţa”. (mai mult…)

Glasul trâmbiţei Părintelui Iosif

Dumnezeu a rânduit – aşa cum spune profetul: Ferice de ţara şi poporul care cunoaşte sunetul trâmbiţei – ca, prin prea iubitul nostru Părinte Iosif Trifa, să sune din trâmbiţă: Popor român, să ne trezim şi să ne întoarcem la Dumnezeu, la viaţa pe care au trăit-o primii creştini. Nu în chefuri, nu în beţii şi în slujiri idoleşti. Şi a făcut juruinţă în noaptea de Anul Nou 1923 că va lupta împotriva beţiei, sudalmei şi a tabagismului; şi apoi lupta şi-a înteţit-o împotriva tuturor păcatelor. (…)

Ce binecuvântare pentru ţara, neamul şi poporul nostru! Dar câţi cunosc glasul lui Dumnezeu, Care a vorbit prin preaiubitul nostru Părinte Iosif? (…) Oastea Domnului e ca o avangardă a Bisericii Ortodoxe, care luptă pentru unirea credinţei, unitatea neamului, pentru ca dragostea lui Dumnezeu să cuprindă tot poporul nostru român. Să dea Dumnezeu ca glasul Părintelui Iosif Trifa să răsune tot mai puternic şi să atingă inimile tuturor.

Cornel SILAGHI

(Cuvânt la adunarea Oastei Domnului, Sibiu; 15 febr. 2004)

DUMNEZEU NE CERE INIMILE

Vorbirea fratelui Cornel Silaghi, de la o adunare

„Doamne, dacă până acum am stat pe căi deşarte, pe căi rătăcitoare, iată, de acum vin la Tine ca fiul risipitor. Primeşte-mă şi mă învredniceşte ca să trăiesc în totul pentru slava Numelui Tău. Să nu mai trăiesc eu, nici firea mea pământească în viaţa mea, ci Tu să trăieşti de-acum în fiinţa mea”.

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Aducem mulţumirile noastre din toată inima şi din tot sufletul nostru, din tot adâncul fiinţei noastre Celui ce merită mulţumiri, Celui ce este vrednic de laudă, Celui ce este vrednic de slavă, pentru bunătatea Lui fără de margini, pentru dragostea cu care ne-a iubit atât de mult, pentru tot ce a făcut pentru noi, aşa cum arată prorocul Isaia când se plânge de via lui Dumnezeu, de poporul lui Dumnezeu. Spune acolo proorocul: „Bătrâni ai lui Iuda, bărbaţi ai lui Israel, judecaţi voi între Mine şi via Mea. Ce aş mai fi putut Eu face viei Mele şi nu i‑am făcut? De ce azi, când Mă aştept la roade, are struguri sălbatici?”. Ce ar mai fi putut face Dumnezeu pentru noi şi nu ne-a făcut? Şi de ce noi, până şi astăzi, aducem tot roade amare şi tot struguri sălbatici? Tot roade rele şi tot roade care Îi aduc întristare lui Dumnezeu? (mai mult…)

Almanah audio 2017 – CD audio

almanah-2017
Preaiubiţi fraţi şi surori! Cu ajutorul Domnului s-au finalizat lucrările Almanahului audio, pentru anul 2017. Întreg CD-ul, cuprinde înregistrări de cântări, poezii şi mărturii. La început după generic, fratele Traian Dorz, deschide albumul, cu poezia, „Pe unde-am mers Iisuse” dar şi spre final o altă poezie, „Cu cine şezi alături”! Fratele Daniel Mocanu, cântă cântarea, „Să nu pot, Doamne, să mă las” urmat de poezia sorei Gabriela Mocanu, „O, dragoste zdrobită”! Fratele Vasile Pohrib, cântă la acordeon cântarea, „Tinereţe, tinereţe” după care fratele Nicolae Vinter, recită două poezii: „Ca anii tinereţii” şi „Curând soseşte vremea”. Fratele Cornel Silaghi, mărturiseşte în câteva minute, despre suferinţa şi chinurile prin care a trecut împreună cu fraţii în temniţile comuniste, amintind printre altele, de lotul celor unsprezece fraţi şi două surori care au fost arestaţi şi trimişi la cele mai grele închisori din vremea aceea. Când a povestit toate acestea, fratele Cornel Silaghi era la vârsta de 81 de ani, şi a fost înregistrat la Studioul audio de la Casa Oastei din Sibiu. Spre finalul CD-ului mai este o scurtă mărturie cu fratele Viorel Bar, care ne arată, cum a început să compună primele melodii la îndemnul fratelui Traian Dorz. Mărturia aceasta şi cântarea „Toate mamele” (mai mult…)