Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home FOTIE ZLATIN

FOTIE ZLATIN

FOTIE ZLATIN din Dimitreşti – Izmail și fratele GHEORGHE GAFTON din Teţcani – Hotin

Adunarea Oastei Domnului din Teţcani

GRUPUL FRAŢILOR DIN BASARABIA

FOTIE ZLATIN din Dimitreşti

A fost un puternic sprijinitor cu munca şi cu darurile sale al Lucrării Oastei Domnului. Desfăcător de foi şi cărţi, misionar şi vestitor al Domnului, împreună cu fratele său, Terespont Zlatin şi cu alţi fraţi, el a întreţinut o vie şi frumoasă activitate în slujba Domnului prin tot judeţul Izmail şi mai departe, în alte judeţe: Cahul, Cetatea Albă etc.

Ghe Gafton

Fratele GHEORGHE GAFTON din Teţcani – Hotin

În ziua de 28 iulie 1936 avea loc o mare adunare a Oastei Domnului în Teţcani, la care au luat parte fraţi din 15 sate, cu 4 steaguri şi 2 preoţi… La adunare au luat parte şi ruşi din 4 sate. Li s‑a tălmăcit din cărţile Oas­tei şi din cântări, mai ales de către fratele Gheorghe Gaf­ton, care a adus prima dată în părţile acestea scânteia minunată a Oastei Domnului. Tre­zirile du­hovniceşti se fac atât între români, cât şi între ruşi – şi toţi sunt uniţi şi fericiţi în Domnul…

Revista rusească «Za Ţercovici» («Pentru biserică»), ce apare în Chişinău, a publicat în 1936 un elogios articol prin care face cunoscută tuturor Lucrarea duhovnicească Oastea Domnului.

„Preotul Iosif Trifa din Sibiu – scrie revista – curând după război s-a adresat cu un apel călduros către toţi creştinii din România, chemându-i la unirea cu Hristos. Astfel a fost pusă temelia Oastei Domnului… Această mişcare duhovnicească se străduieşte pentru însănătoşirea morală a fiecărui individ în parte, pentru reînvierea vieţii creştine pe baza Sf. Scripturi şi a scrierilor Sf. Părinţi.

Ostaşul Domnului este un creştin adevărat nu numai după nume, dar şi după fapte… Intrând în Oaste, omul se leapădă de toate patimile şi smintelile vieţii de azi… şi are grijă pentru întărirea în credinţă a sa şi a fraţilor săi, întorcând pe cei rătăciţi spre cunoştinţa Adevărului… Cu un cuvânt, Oastea Domnului este o armată duhovnicească, care duce lupta împotriva păcatului şi pentru primirea împărăţiei lui Dumnezeu… În România este recunoscut de către mulţi că Oastea Dom­nului este un fenomen statornic, sănătos şi necesar. Ea aduce întărirea credinţei în popor şi trezirea la o viaţă nouă în Biserică.”

Comunicat de păr. Vladimir Popovici

Traian Dorz, din Fericiţii noştri înaintaşi

 

 

WhatsApp chat