Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Ghiţă Savu

Ghiţă Savu

Ghiţă Savu din Vălani – Bihor

Fratele Ghiţă Savu din Vălani de Pomezău, judeţul Bihor, s-a născut prin anul 1895, având încă patru fraţi şi două surori. Părinţii lui au fost nişte oameni temători de Dumnezeu şi s-au străduit să le dea copiilor lor o creştere  evla­vioasă şi vrednică. Toţi copiii lor au ajuns credincioşi, dar mai ales fratele Savu şi alţi doi fraţi ai săi, Mihai şi Paşcu, au ascultat de Domnul şi au intrat de la începutul Oastei de prin aceste părţi în rândul fraţilor ostaşi. Acestea s-au întâmplat prin anii 1930-1931.

Ca ostaş al Domnului, fratele Savu şi-a luat ca o sarcină sfântă datoria de a propovădui Cuvântul lui Dumnezeu; la început tuturor sătenilor săi, apoi şi mai departe, prin toate satele vecine. Împreună cu alţi fraţi care l-au urmat în Oas­tea Domnului, fratele Savu a lucrat neobosit pentru înfiinţarea de noi grupări şi adunări ale Oastei. Astfel s‑au întemeiat adunări ale Oastei în Săucani, în Pomezău, Coşdeni, Ceişoara, Cotiglet, Spinuş, Albeşti şi altele.

Împreună cu fratele Paşcu, cu Mihai, cu Teodore, cu Nicolae şi alţii, a ostenit mult, ani de zile, în cercetarea şi întărirea adunărilor Domnului. Casa lui era locul de adunare şi de adăpostire a tuturor fraţilor, iar mâna lui dar­nică şi caldă a ajutat şi a mângâiat multe suflete lipsite şi nevoiaşe. Sora Lucreţia, soţia lui credincioasă şi vrednică, a fost o soră la fel de bună ca şi el şi l-a sprijinit mult în lucrul său pentru Domnul şi l-a înţeles din toată inima, şi l-a ajutat în munca cea sfântă de ajutorare şi adăpostire a fraţilor şi a tuturor celor care aveau nevoie de binefacerile lor. (mai mult…)

WhatsApp chat