Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Hrană pentru familia creștină

Hrană pentru familia creștină

O ÎNŞTIINŢARE ŞI O CHEMARE

Şi dumneata, iubite frate care vesteşti Evanghelia sau păstoreşti sufletele: eşti născut din nou? Nu te înşela! „Cine trăieşte în păcat este rob al păcatului” (In 8, 34). Dacă ai intrat în slujba Domnului, să ştii că El nu-ţi primeşte slujba ta dacă tu trăieşti în păcat (Isaia 1, 10-15; In 9, 31).

Poate că slujeşti de ani de zile unor oameni nenăs­cuţi din nou. Predici mereu unor oameni morţi şi nici unul nu se ridică de pe drojdiile pe care stă. Ah! Până când va fi mereu valea plină de atâtea trupuri moarte, până când atâtea suflete fără viaţă vor umbla ca nişte umbre triste şi posomorâte, dintr-un loc într-altul?

O, trezeşte-te, păstorule! Tre­zeşte-te şi se va trezi şi turma, când trâmbiţa ta va da un sunet desluşit. Da! „Deşteaptă-te tu, acela ce dormi, scoală-te din morţi şi Hristos te va lumina” (Ef 5, 14); şi apoi se vor lumina şi alţii prin tine. (mai mult…)

PRIMEŞTE-L PE IISUS CA MÂNTUITOR

Dragă cititorule, eşti tu născut din nou? Ai primit spălarea naşterii din nou, sau trăieşti încă în vechile tale păcate? Bagă de seamă! Nu te juca cu sufletul tău! Joacă-te cu orice altceva, dar nu arunca în jocul nepăsării scumpul tău suflet, mântuirea ta şi veşnicia ta. E grozav lucru să cazi în mâinile Dumnezeului celui Viu neîntors la Dumnezeu şi plin de păcatele tale. E grozav lucru să înfrunţi veşnicia în starea de neascultare, de răutate, vrăjmăşie şi păcat.

Pocăieşte-te şi întoarce‑te la Dumnezeu, ca să ţi se şteargă păcatele (Fapte 3, 19). Primeşte-L pe Domnul Iisus ca Mântuitor al tău, căci în nimeni altul nu este mântuire, „fiindcă nu este nici un alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi”, decât numele Iisus (Fapte 4, 12). Dumnezeu te iubeşte. El Şi-a arătat dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi (Rom 5, 8).

„Dumnezeu este dragoste” (I In 4, 8). Îndrăzneşte deci şi vino, căci nimeni nu va fi alungat de El. Vino, fiu pierdut, vino, om păcătos, vino, fiu nelegiuit al lui Adam, vino, căci braţele Tatălui stau deschise să te primească. (mai mult…)

VINO LA IISUS!

Vrei să ai această viaţă nouă? Doreşti iertarea şi spălarea naşterii din nou? Însetezi după odihnă şi pace? Vino la Iisus, căci El a spus: „Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă” (Mt 11, 28). „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea” (Ioan 7, 37). Ultima chemare a Apocalipsei este o chemare de har: „Şi Duhul şi Mireasa zic: «Vino!» Şi cine aude să zică: «Vino!». Şi celui ce îi este sete să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!” (Apoc 22, 17). (mai mult…)

EŞTI TU NĂSCUT DIN NOU?

Dragul meu! Stai în faţa acestei întrebări şi fă-ţi singur socoteala. Nu trece peste această chestiune însemnată de care atârnă fericirea sau nefericirea ta veşnică. Eşti tu născut din nou? Dacă un om nu se naşte din nou nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu. „Căci nimic întinat nu poate să intre acolo” (Apoc 21, 27). „Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună” (Apoc 22, 15).

„Nimeni să nu vă înşele cu vorbe deşarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării… Să ştiţi bine că nici un curvar, nici un stricat, nici un lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moştenire în Împărăţia lui Hristos şi a lui Dumnezeu (Ef 5, 5-6). (mai mult…)

CELE DOUĂ FIRI: FIREA NOUĂ ŞI FIREA VECHE

Păcătosul iubeşte, în lumea aceasta, mortăciunile păcatelor şi patimilor, fiindcă firea sa veche cere acestea. El nu iubeşte Biblia, rugăciunea şi cântarea religioasă. El dispreţuieşte tot ceea ce ţine de cer, de mântuire, de Dumnezeu. Trebuie să primeşti o fire nouă, trebuie să te naşti din Dumnezeu, la o nouă viaţă, pentru ca să-ţi placă lucrurile de sus.

Cel născut din pământ, din carne, iubeşte cele pământeşti, iar cel născut de sus, din Dumnezeu, iubeşte cele de sus, cele dumnezeieşti. De aceea a spus atât de hotărât Domnul Iisus: „Dacă un om nu se naşte din nou nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu”. Şi cu atât mai puţin, nu va putea s-o moştenească.

„Primit-am viaţa şi firea de la mama mea – spunea cineva –, dar douăzeci şi şapte de ani mai târziu m-am născut de sus şi am căpătat viaţa dumnezeiască, pe care am primit-o prin Cuvântul lui Dumnezeu în care am crezut din toată inima mea.” Acel Cuvânt viu şi lucrător pe care şi tu, cititorule iubit, dacă-l laşi să intre în inima ta, vei căpăta sămânţa vieţii veşnice. „Cuvântul lui Dumnezeu este sămânţa care nu poate putrezi” (Ptr 1, 23, 25).

Hrană pentru familia creştină / Ioan Marini. –  Sibiu: Oastea Domnului, 2015

Vino şi priveşte la Cruce!

Iată pe Domnul Iisus, care suferă acolo în locul nostru. El a luat asupra Lui păcatele noastre; S-a încărcat de bunăvoie cu nele­giuirile noastre; S‑a făcut păcat pentru noi şi suferă acolo pedeapsa tu­turor căl­cărilor noas­tre de lege. Priveşte la Ii­sus! El suferă aco­lo în locul tău! Şi în Jertfa Sa de pe cruce, păcatul tău este ispăşit. Eşti iertat. Închină-te, mulţumeşte-I şi cântă-I; şi de-acum înainte, ca­ută să trăieşti în ascultare de El şi de Cuvântul Său.

Încetează cu tânguirea şi încetează cu păcătuirea. Toţi prorocii mărturisesc că oricine crede în El capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor (Fapte 10, 43). „El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi” (I Ptr 2, 24).

Ioan Marini, din vol. Hrană pentru familia creştină 
–  Sibiu: Oastea Domnului, 2015

 

MÂNTUIREA ÎN HRISTOS

Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Ea este Vestea Bună, legată de un Nume: IISUS, şi de o lucrare: Jertfa de pe GOLGOTA. Aceasta e singura cale de mântuire a lui Dumnezeu. Şi dacă pentru mântuire a trebuit să intervină puterea lui Dumnezeu, atunci înseamnă că mântuirea trebuie să fie arătarea acestei puteri. Altfel nu se poate dovedi mântuirea. Şi acest lucru se vede pe deplin la cei tămăduiţi şi mântuiţi de Domnul Iisus.

Slăbănogul nu numai că s-a vindecat, dar a primit putere să-şi ducă şi patul. Mortul a fost dat înapoi mamei lui, ca s-o îngrijească. Limba mutului nu numai că se dezleagă, dar şi laudă pe Domnul, iar îndrăcitul tămăduit stă liniştit şi în toate minţile la picioarele Domnului. Femeia păcătoasă, dintr-o cursă a diavolului, devine o sfântă şi martoră a neprihănirii. Sa­mari­teanca, o decăzută nenorocită, devine o vestitoare a lui Iisus; iar Saul, dintr-un prigonitor, devine un apostol.

Aceasta este lucrarea puterii lui Dumnezeu care se numeşte mântuire. Prin lucrarea acestei puteri, oamenii sunt schimbaţi şi întăriţi într-o viaţă nouă, folositoare şi plăcută. (mai mult…)