Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home IGNA IOAN

IGNA IOAN

IGNA IOAN din Poiana Blenchii – Someş

GRUPUL FRAŢILOR DIN SOMEŞ ŞI CLUJ

Fratele Igna Ioan s-a născut în Poiana Blenchii – Someş, în 1902, rămânând în satul natal ca muncitor pe ţarina părinţilor săi.

A intrat în Oastea Domnului în 1930 şi, îndată după ce s-a predat Domnului, el a luat viaţa cu Dumnezeu ca un lucru de cel mai mare preţ. A început să ceară şi să răspândească în tot ţinutul Someşului multe cărţi şi Biblii de la Părintele Iosif, muncind cu hărnicie pentru răspândirea Cuvântului Sfânt până departe, prin satele din Nordul Ardealului. Împreună cu fratele Gavriş Mureşan, cu Baias, cu fratele Cremene, Ploscaru şi alţii care erau mai tineri, formaţi şi îndrumaţi de el, Oastea Domnului din Poiana Blenchii ajunsese una dintre cele mai frumoase grupări frăţeşti de pe Someş. A cercetat apoi multe alte sate, printre care şi Fodora, Fărcaşa, Căian, Coplean, Gâlgău şi până la Chiueşti şi Măgoaja, ajutând înfiinţarea de adunări frăţeşti prin toate acele părţi. În toate acestea a fost însoţit de fraţii Conţiş Ga­vrilă, Graur Toma, Cristea Vasile şi Şleam Şofron din Poiana.

A rămas credincios până la sfârşit în lupta Domnului, credincios şi devotat învăţăturii şi credinţei dintâi în care a pus legământul său cu Domnul Iisus.

A trecut la Domnul în 16 mai 1974, fiind petrecut până la mormânt de toţi fraţii şi fiii săi duhovniceşti între care cu vrednicie a trăit şi L-a propovăduit pe Domnul Iisus până la moarte.

Traian Dorz, din Fericiţii noştri înaintaşi