Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Împreună lucrători cu Dumnezeu

Împreună lucrători cu Dumnezeu

PLIN DE DUHUL SFÂNT

Până acum am vorbit despre multe nume minunate de sfinţi împreună-lucrători cu Dumnezeu, din trecutul Evangheliei şi al Bisericii Domnului.

Astăzi, pentru a ne îmbogăţi şi mai mult sufletele şi pentru a ne îmbărbăta străduinţele noastre, vom privi strălucitul chip al celui dintâi martir al lui Hristos de după El. Al unuia dintre cei mai minunaţi şi curajoşi tineri ai Bisericii şi ai soliei lui Hristos: Ştefan (Fapte 6, 5).

Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu spune despre Ştefan că era un bărbat plin de credinţă şi de Duhul Sfânt.

Din plinătatea credinţei avea el har şi din plinătatea Duhului avea el putere. Astfel că prin el se făceau mari minuni şi semne în Lucrarea lui Hristos (Fapte 6, 8). (mai mult…)

Eşti tu un om născut din nou?

Până când nu te-ai născut într-o familie, cum să fii moştenitorul acestei familii?
Până n-ai intrat într-o casă, cum să lucrezi în ea?
Până n-ai îmbrăcat uniforma, cum să spui că eşti ostaş?

Naşterea din nou este actul prin care reintri în familia lui Hristos.
Uşa prin care reintri în Casa lui Dumnezeu.
Mijlocul prin care primeşti dreptul de a lucra în via Sa.
S-a vorbit atât de mult despre naşterea din nou, dar este încă nevoie să se vorbească şi mai mult. Căci, deşi ea este o condiţie pe care Însuşi Mântuitorul nostru a pus-o, spunând că fără ea este cu neputinţă să vadă cineva Împărăţia lui Dumnezeu (In 3, 3) (mai mult…)

Hotarul cel mare de la care sufletul se uneşte definitiv cu Hristos

Hotărârea şi legământul de predare în slujba lui Hristos sunt hotarul cel mare de la care sufletul se desparte definitiv de Satana şi se uneşte definitiv cu Hristos. Hotarul de la care lasă calea cea largă şi o ia pe calea cea strâmtă. De la care moare pentru lume şi începe să învie pentru Dumnezeu.

Nimeni nu poate apuca pe calea Crucii lui Hristos până ce nu se hotărăşte mai întâi s-o rupă cu căile păcatului.

Cine face legământ de ascultare faţă de Hristos şi îşi ţine acest legământ până la moarte, acela va primi cununa vieţii din Mâna cea străpunsă de cuie a dulcelui nostru Mântuitor şi Răscumpărător Iisus Hristos.

La picioarele Crucii lui Iisus cel Răstignit să punem gând şi legământ de a-L urma pe El până la sfârşit şi vom primi cununa vieţii.

Părintele Iosif Trifa (mai mult…)

Îmi pare rău

Îmi pare rău de tot ce-n viaţă
putut-am pierde în zadar,
dar după vremea mea pierdută,
îmi pare rău cel mai amar.

Îmi pare rău după Cuvântul
ce l-am ştiut şi nu l-am spus,
de tot ce nu mai pot întoarce,
căci timpul meu pierdut s-a dus. (mai mult…)

Numai datoria

Într-o vreme când Roma era în primejdie, Senatul a chemat la conducere pe unul dintre cei mai viteji şi mai modeşti bărbaţi: Cincinatus.
În timpul său liber, acesta se ocupa cu munca la câmp, pe moşioara lui pe care şi-o lucra singur cu soţia sa.
Trimişii Romei l-au găsit arând. Când a auzit chemarea, a plecat îndată, spunând soţiei:
– …Ai grijă ca ogorul nostru să fie muncit bine.
A luat conducerea ţării şi a armatelor, iar după ce a câştigat o mare biruinţă asupra vrăjmaşilor, nu şi-a păstrat nimic pentru el din toată prada de război. A împărţit totul ostaşilor săi.
La Roma i se făcu o primire împărătească. I se oferiră tot felul de daruri şi onoruri. Dar el nu primi nimic, ci spuse:
– Nu mi-am făcut decât datoria. De ce să primesc? Şi, văzând că nu mai era nevoie de el, se întoarse iarăşi la ţară, să-şi are mai departe mica lui bucată de pământ. (mai mult…)

Nu numai dorind izbânda

Nu numai dorind izbânda
vei ajunge s-o atingi,
ci luptând cu preţ de sânge
şi de lacrimi, ai să-nvingi.

O, Iisuse, o, Iisuse,
fă-mă să-Ţi urmez cu dor,
să nu-Ţi fiu numai cu vorba,
ci cu fapta-mplinitor. (mai mult…)

CEA DINTÂI CONDIŢIE

Până când nu te-ai născut într-o familie, cum să fii moştenitorul acestei familii?
Până n-ai intrat într-o casă, cum să lucrezi în ea?
Până n-ai îmbrăcat uniforma, cum să spui că eşti ostaş?

Naşterea din nou este actul prin care reintri în familia lui Hristos.
Uşa prin care reintri în Casa lui Dumnezeu.
Mijlocul prin care primeşti dreptul de a lucra în via Sa.
S-a vorbit atât de mult despre naşterea din nou, dar este încă nevoie să se vorbească şi mai mult. Căci, deşi ea este o condiţie pe care Însuşi Mântuitorul nostru a pus-o, spunând că fără ea este cu neputinţă să vadă cineva Împărăţia lui Dumnezeu (In 3, 3)
sau să intre în ea (In 3, 5) – şi cu atât mai puţin să lucreze în mijlocul ei –,
totuşi sunt din ce în ce mai mulţi aceia care, în loc să intre prin această uşă în staulul Domnului, sar prin altă parte. Prin alte mijloace. Prin alte apucături (In 10, 1).
Numai prin uşa naşterii din nou, numai prin uşa pocăinţei şi a convertirii au intrat în împărăţia Evan-gheliei lui Hristos toţi aleşii Săi sfinţi, de la început şi până la sfârşit.
Numai prin baia naşterii din nou s-au primenit toţi cei care s-au botezat cu botezul lui Hristos
şi care au luat crucea lui Hristos şi au mers după El,
şi care au putut bea paharul lui Hristos, şi au putut purta jugul Său,
şi care s-au îmbrăcat în Hristos şi au devenit împreună-lucrători cu Dumnezeu (I Cor 3, 9).

Lucrarea Domnului este clădirea lui Dumnezeu, ogorul Său, Trupul lui Hristos, turma Sa, moştenirea Lui (I Cor 3, 9; Ef 2, 20; Col 2, 7; Evr 3, 3-4; I Ptr 2, 5; 5, 2)
pe care El o veghează ca pe lumina ochilor Lui,
pe care o îngrijeşte cu nespusă iubire (Ps 23),
pe care El o apără cu putere şi cu grijă (Ps 121, 4-8)
şi pe care o ţine în mâinile Lui (Is 53, 10).
Toată această lucrare este în primul rând duhovnicească (I Cor 2, 10-16),
are lupte duhovniceşti,
are vrăjmaşi duhovniceşti,
are ispite duhovniceşti (Ef 6, 12),
are daruri duhovniceşti (I Cor 12, 1-11),
are moştenitori duhovniceşti (In 1, 12-13; Evr 2, 7-8)
şi are arme duhovniceşti (II Cor 10, 4; Ef 6, 13; II Tes 5, 8).
Iată dar cât de însemnat lucru este ca acela care intră în lucrarea Duhului Sfânt,
în Împărăţia duhovnicească a lui Hristos
şi în lupta duhovnicească a lui Dumnezeu să fie neapărat născut duhovniceşte,
să fie un om duhovnicesc,
să trăiască şi să umble sub călăuzirea Duhului (Gal 5, 16-25).
Şi iată de ce acei oameni care nu s-au născut duhovniceşte nu numai că nu pot avea vreo parte din toate acestea, dar nici nu le pot înţelege. Pentru ei toate par nebunii (I Cor 2, 14; Rom 8, 5-7; I Cor 1, 18-23; Iuda 19).
Deci de la început este vorba despre o înnoire făcută de Duhul şi de Cuvântul lui Dumnezeu. Despre o lucrare tainică făcută în fiinţa omului (In 3, 8).
Fără această lucrare nimeni nu poate fi un împreună-lucrător cu Dumnezeu.

E uimitor nu atât că oamenii nu pot înţelege taina aceasta, ci că îşi pot închipui că şi fără această lucrare în viaţa lor pot totuşi lucra cu Dumnezeu.
Dar în Ziua când Dumnezeu va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor (I Cor 4, 5; Ecl 12, 14), atunci se vor convinge toţi cu groază că Dumnezeu n-a putut fi înşelat (Gal 6, 7).

Frate lucrător în sfânta Lucrare duhovnicească a lui Dumnezeu, cum stai tu în privinţa aceasta?
Eşti tu un om născut din nou?
Ştii tu ce este lucrarea Duhului în fiinţa ta?
Ai ajuns tu un om care trăieşte prin Duhul?
Este Duhul Sfânt puterea, viaţa, mişcarea şi lumina ta?
Eşti tu cu adevărat un vas al Duhului Sfânt, folositor Lucrării lui Hristos şi împreună-lucrător cu Dumnezeu? Nu cu numele doar, ci cu viaţa şi cu adevărul!
Dacă da, ferice de tine. Mergi mai departe aşa. Dar dacă nu, stai aici!
Şi începe chiar acum, prin Duhul Sfânt, cu cel dintâi pas: naşterea din nou.

Slavă veşnică Ţie, Duhule Sfinte al lui Dumnezeu, Care ne-ai fost trimis de Tatăl prin Iisus Hristos Domnul nostru.
Slavă Ţie pentru slăvita lucrare pe care o faci prin înnoirea adusă întregii fiinţe a omenirii prin Taina Bisericii Tale.
Slavă Ţie pentru înnoirea adusă fiecărui mădular al acestei Clădiri Sfinte, prin lucrarea naşterii din nou pentru viaţa veşnică.
Te rugăm, ridică mereu în sfânta Ta Lucrare slujitori aleşi şi trecuţi prin baia curăţitoare a pocăinţei şi prin cea sfinţitoare a renaşterii duhovniceşti.
Te rugăm, fă această sfântă transformare în toţi aceia care pun mâna în orice fel şi în orice loc, împreună cu Mâna Ta, la clădirea Zidirii Tale.
Ca lucrarea lor să fie sfântă. Şi Tu să le poţi dărui cu bucurie binecuvântarea şi răsplata Ta.
Amin.

Traian Dorz
Împreună lucrători cu Dumnezeu – Ed. a 2-a, rev. – Sibiu : Oastea Domnului, 2013

Pricepuseră că fusese cu Iisus

Frate şi soră, dacă voi staţi lângă Hristos, nu se poate să nu purtaţi ceva din mireasma Lui în vorbirea şi purtarea voastră (II Cor 2, 15).

Când Sfântul Apostol Petru stătea, în seara judecăţii Mântuitorului, printre aprozii lui Caiafa, unii dintre aceştia i-au zis: Nu mai încape îndoială că şi tu ai fost cu El, căci şi vorba te descoperă.

Pricepuseră că fusese cu Iisus.

Poetul persan Saadi spune: (mai mult…)

VREDNIC DE ÎNCREDERE

„Mulţumesc Domnului nostru Iisus Hristos, Care m-a întărit şi m a socotit vrednic de încredere, şi m-a pus în slujba Lui!” (I Tim 1, 12).

Iată strigătul plin de recunoştinţă prin care, poate cel mai vrednic lucrător al lui Hristos, din toate timpurile, a arătat că încrederea lui Dumnezeu este cea dintâi condiţie a unui adevărat slujitor al Său.
În Hristos, fiecare dintre ai Săi se poate încrede în orice vreme, pentru că El totdeauna Şi-a îndeplinit toate făgăduinţele Sale faţă de fiecare dintre ei.
Dar Hristos nu Se poate încrede cu adevărat decât în puţini slujitori ai Săi. Pentru că prea puţini îşi dovedesc în orice vreme şi în orice împrejurare credincioşia faţă de El. Căci numai acela care este, mai întâi, vrednic de încredere la Hristos poate ajunge să fie vrednic de crezare şi la oameni (I Cor 7, 25).

Odată, un stăpân dorea să-şi găsească printre supuşii săi un slujitor vrednic, căruia să-i poată încredinţa cele mai scumpe avuţii ale sale, precum şi îndeplinirea unor lucrări care cereau o mare vrednicie.
După ce i-a chemat la sine pe unii din cei care i se părea că ar putea fi mai potriviţi pentru ceea ce dorea el, stăpânul i-a pus la încercare.
Întâi le-a dat fiecăruia să facă unele lucrări care pă-reau cam fără noimă, spre a vedea dacă slujitorul le îndeplineşte după porunca stăpânului sau după capul său. (mai mult…)

Hristos vrea suflete

Hristos vrea suflete în care
să ardă pentru tot ce-i sfânt,
să-nfăptuiască cu-ascultare
întregul Tatălui Cuvânt.

Să plângă-n caldă rugăciune
cu cel pierdut şi pentru el
– în tot ce-i face şi ce-i spune,
a-l mântui fiindu-i ţel. (mai mult…)

  • 1
  • 2