Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Libraria Cartea de Aur

Libraria Cartea de Aur

Îşi fac prohodul, trăind…

Într-o veche mănăstire din Potsdamo, ţara Lituaniei, se păstrează până în ziua de azi un vechi obicei.

Sunt în această mănăstire vreo patruzeci de călugări; între ei se află totdeauna şi câţiva aşa-numiţi „morţi”.

După anumiţi ani de călugărie şi anumite cerinţe, fiecare călugăr din această mănăstire are dreptul să-şi facă „îngropăciunea” şi să fie considerat ca un fel de „mort”.

Pentru ziua aceea, călugărul îşi pregăteşte groapa în zidurile mănăstirii şi îşi face sicriul.

Face toate pregătirile de „îngropăciune”.

Se strâng apoi călugării şi începe prohodul.

„Mortul” stă îngenuncheat în rugăciune, în faţa sicriului său.

I se face prohodul după toată rânduiala, ca la orice mort.

Din clipa aceea, călugărul respectiv e considerat ca „mort”.

Nu mai rosteşte nici o vorbă.

Nu mai vorbeşte cu nimeni decât, în taină, cu Dumnezeu, prin rugăciune.

Cu ceilalţi călugări se întâlneşte numai în timpul slujbelor.

Pe haina cea neagră i se coase o cruce albă, în semnul că e „mort”. (mai mult…)

Restituiri de suflet din arhiva Securităţii (ep.2)

Din Dosarul de Urmărire Informativă I 4964, vol. 8, ff.78-80 (ortografie şi punctuaţie după original) :

DECLARAŢIE

–  copie  –

Subsemnatul DORZ  TRAIAN, de 74 ani, domiciliat în satul Livada Beiuşului, nr. 9, judeţul Bihor, prin prezenta declar următoarele, sper pentru ultima dată:

Am activat în mişcarea religioasă ortodoxă Oastea Domnului din copilăria mea, de la vîrsta de 15 ani, din anul 1930, căci de la început această lucrare creştină avea un caracter religios, inspirat de dragostea de Biserică şi un caracter moral şi social, inspirat de iubirea de ţară şi de neam. Iar cu aceasta am rămas şi am lucrat toţi aceşti ani, aproape 60 de ani, cîţi au trecut de atunci, din viaţa mea şi pînă astăzi. În toată această viaţă a mea de zeci de ani, evenimentele din lume şi ţară s-au schimbat şi s-au schimbat atît de mult dar caracterul nostru a rămas la fel şi această dragoste de Biserică şi de ţară cu care am trecut prin toate. (mai mult…)

Despre hotărâre şi legământ

Ce spune Sfânta Scriptură

„Iar dacă nu vă place să slujiţi Domnului, atunci alegeţi-vă acum cui veţi sluji!… Eu însă şi casa mea vom sluji Domnului, că Sfânt este” (Iosua 24, 15).

„Şi a încheiat… legământ între Domnul şi între rege şi popor, că acesta să fie poporul Domnului” (II Împ. 11, 17).

„Adunaţi-I Lui pe cuvioşii Lui, pe cei ce au făcut legământ cu El pentru jertfe” (Ps. 49, 6).

„Împlineşte Celui Prea Înalt făgăduinţele tale” (Ps. 49, 15).

„Pe călcătorii de lege am urât şi legea Ta am iubit” (Ps. 118, 113).

„Dă-Mi, fiule, inima ta şi ochii tăi să simtă plăcere pentru căile Mele” (Pilde 23, 26). (mai mult…)

Ospăţul lui Vlad Ţepeş

Lui Vlad Ţepeş, domn al Munteniei, i se dusese vestea pentru cruzimile lui.
Odată, Vlad Ţepeş a strâns la curtea lui pe toţi cerşetorii din ţară. Şi le-a dat un ospăţ plin de toate bunătăţile. O zi şi o noapte a ţinut veselia acestui ospăţ. Au mâncat, au băut şi-au petrecut cerşetorii ca niciodată în viaţa lor.
Dar, pe urmă, ce s-a întâmplat? Un lucru groaznic. Vlad Ţepeş i-a strâns pe toţi într-o şură mare şi le-a dat foc. A fost un ospăţ scump, pe care cerşetorii l-au plătit, la sfârşit, cu viaţa lor.

Aşa e, dragii mei, şi lumea asta cu desfătările ei, cu „ospăţul” ei. „A mea este lumea!” zicea diavolul către Iisus, în pustie (Matei 4, 8).
Şi cu lumea aceasta îi cheamă diavolul pe oameni la ospăţul desfătărilor. îi cheamă cu parola: „Suflete, bea, mănâncă şi te veseleşte” (Luca 12, 19). Iar oamenii ascultă glasul lui satan şi se strâng grămadă ca oile la „ospăţul” său.
Dar vai, amarnic vor plăti pe urmă acest „ospăţ”! Ca şi cerşetorii lui Vlad Ţepeş, vor fi poftiţi după aceea în focul iadului. Diavolul care i-a ospătat îi va pofti pe urmă în focul cel de veci.

Pr. Iosif Trifa – 600 de Istorioare religioase

Un nou început pentru OasteaDomnului.ro

Slăvit să fie Domnul, căci el ne-a dăruit Lumina şi ajutorul, s-o luăm de la-nceput! 🙂

În această zi când Oastea Domnului împlineşte 88 de ani de la înfiinţare, de la gîndul şi hotărîrea de viaţă nouă în Hristos, de luptă contra relelor şi păcatelor lumii acesteia, dorite şi înfăptuite de Părintele nostru sufletesc, Preotul Iosif Trifa, de bilanţ pentru anul ce-a trecut, înnoiri şi perspective pentru anul ce ne stă în faţă, iata-ne cu forţe proaspete, dorinţe şi hotărîri de a lucra mai cu folos, mai atent şi cu rîvnă înzecită în ogorul Domnului.

Site-ul OasteaDomnului.ro vine cu mai multe noutăţi: în primul rînd, dorinţa de a fi o sursă zilnică de spiritualitate pentru toţi vizitatorii site-lui nostru, o hrană duhovnicească din visteria cea bogată a Oastei Domnului, prin publicarea zilnică a meditaţiilor fratelui Traian din cartea „Hristos – pîinea noastră zilnică”. Apoi ne dorim o creştere a funcţionalităţii acestui site prin accesibilitate, grafică şi comunicare.  De asemeni avem în vedere dezvoltarea programelor de la Radio Oastea Domnului şi creşterea calităţii profesionale a transmisiilor adunărilor pe OasteaDomnului.tv. Domnul şi fraţii ne-au ajutat şi suntem în proces de achiziţionare pentru aparatura nouă pentru transmisii. Ne dorim apoi şi  o librărie on-line funcţională şi dar şi facilitatea citirii on-line a ziarului Iisus Biruitorul.

Dorinţe pe care le punem înainte lui Dumnezeu şi tot El ne va da înţelepciunea şi puterea să le înfăptuim.

Doamne ajută-ne la toate acestea!

Slăvit să fie Domnul!