Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Maica Domnului

Maica Domnului

Minune şi Taină

Minune şi Taină e viaţa curată
în care Lumina S-a vrut întrupată,
în care Iubirea a vrut a Se-aprinde
şi-n care tot Raiul pe veci se cuprinde.

Fii binecuvântată,
Fecioară Preacurată,
Minune şi Taină şi-Altar,
tu, Maica Eternului Har.

Minune şi Taină e Sfânta-Ntrupare,
când Cel-Fără-Margini Se strânge-ntr-o zare
şi Soarele Veşnic Se strânge-ntr-o rază,
şi Cerul sărutul pe-un Crin şi-l aşază.

Minune şi Taină sunt Fiul şi Mama,
spre Care se nalţă uimirea şi teama,
spre Care coboară Iubirea şi Paza
şi-n Care se-ascunde Fiorul şi Raza.

Minune şi Taină e Mila Divină
ce astfel alege spre lume să vină
şi astfel doreşte spre ea să ne-atragă,
sfinţiţi de Iertarea Eternă şi-ntreagă.

Minune şi Taină, mi-nchin pe vecie
credinţa, nădejdea şi dragostea Ţie;
fiinţa, viaţa şi tot ce e-n mine,
prin Tine sfinţite, cuprinde-le-n Tine.

Traian Dorz, din ”Minune și Taină”, volum de poezii dedicat Maicii Domnului

Binecuvântare Ţie

Binecuvântare Ţie,
Cea mai sfântă-ntre femei,
Ţie-mi plec cu bucurie
Ochii şi genunchii mei.

Tu ai fost aleasă
Cerului Mireasă,
Duhului Altar
Şi Iubirii Har.

Te cinsteşte fericită
Inima cântând pios
Ţie, una-nvrednicită
A fi Maica lui Hristos.

Faţa ta străluce unic
De smerenie şi har,
Tu I-ai fost Dumnezeirii
Leagăn, lacrimă şi-altar.

Tot ce-a fost mai sfânt pe lume
Pân-la tine-ai întrecut
Şi-ntre toţi cei mai din urmă,
Seamăn încă n-ai avut.

Dumnezeu putea alege
Şi alt drum, spre ce-a voit,
Dar tu, vas curat şi unic,
I-ai fost cel mai fericit.

În toţi sfinţii-a fost vreo pată
Osândită-n vreun cuvânt,
Dar în Tine, Precurată
Numai rod din Duhul Sfant.

Traian Dorz.

Bunavestire

Sfânta Evanghelie de la Luca, cap. 1, vers. 24-38:

Iar după aceste zile, Elisabeta, femeia lui, a zămislit şi cinci luni s-a tăinuit pe sine, zicând: “Că aşa mi-a facut mie Domnul în zilele în care a socotit să ridice dintre oameni ocara mea.”

Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se chemă Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria.

Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei.

Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui şi cugeta în sine: Ce fel de închinăciune poate să fie aceasta?

Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt Se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său. Şi va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit.

Şi a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat? Şi răspunzând îngerul, i-a zis: Duhul Sfânt se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine Fiul lui Dumnezeu Se va chema.

Şi iată, Elisabeta, rudenia ta, a zămislit şi ea fiu la bătrâneţea ei şi aceasta este a şasea lună pentru ea, cea numită stearpa. Ca la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă.

Şi a zis Maria: “Iata roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!” Şi îngerul a plecat de la ea.

____________

Să luăm aminte la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu:

La cum a slujit ea Domnului timp de unsprezece ani la Templu, întru smerenie, ascultare şi dăruire;

La cum a slujit ea Domnului în cămara ei din Nazaret, întru smerenie, ascultare şi dăruire;

La cum întru smerenie, ascultare şi dăruire a primit Dumnezeiască Bunavestire din gura Arhanghelului Gavriil.

Slăvit să fie Domnul!