Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Martin Bugărin

Martin Bugărin

Când nu poți să asculți de ceea ce îți cere Domnul…

La Domnul Iisus vin doi tineri:

fiul cel lunatic adus de tatăl său pentru că rău îl chinuia duhul cel rău(Mt 17, 14-21);

şi tânărul bogat (Mt 19, 16-26). El vine singur, nu este adus de nimeni.

E frumos, e bine că amândoi aceşti tineri au venit la Domnul Iisus. E bine că s-au întâlnit cu Dumnezeu amândoi.

Dar priviţi la întoarcerea lor, căci nu se întorc la fel de mulţumiţi, nu se întorc amândoi binecuvântaţi. (mai mult…)

Tinere dragă, tu cum stai cu ascultarea de Dumnezeu?

din vorbirea fratelui Martin Bugărin (Beiuş)
la nunta de la Timişoara – 29 august 1982

„Vorbeşte, Doamne, căci robul Tău ascultă!…” (I Sam 3, 10).

Tu, fratele meu şi sora mea, de cine asculţi? De Dumnezeu sau de satan? Ce ascultare ai tu în inima ta?

„Vorbeşte, Doamne, că robul Tău ascultă!”

Ce puţini oameni pot rosti aceste cuvinte! Le putea rosti şi împlini un Moise, pentru că el asculta.

Le putea rosti şi împlini Samuel, pentru că el asculta. Eli le ştia, dar nu le putea rosti; nici măcar nu mai putea auzi chemarea Domnului, pentru că i se îmbolnăvise ascultarea faţă de Domnul.

Numai cine ascultă Glasul lui Dumnezeu şi împlineşte Cuvântul Său, numai acela ajunge să spună: „Vorbeşte, Doamne, că robul Tău ascultă!”.

Numai cine îşi ridică inima şi viaţa spre ceruri… (mai mult…)

Mulţi au viaţă de slăbănog…

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Bunul Dumnezeu, după ce l-a făcut pe om, i-a dat viaţă. A pus în lut suflare de viaţă, dar Domnul a ştiut că nu e de ajuns numai viaţa în om, ci i-a făcut încă mai înainte raiul şi fericirea în care să trăiască, i-a făcut soţia şi tot ce era necesar pentru o viaţă fericită.

Deci Domnul Dumnezeu, iată cum a lucrat de minunat! Nu i-a dat omului numai viaţa, suflarea de viaţă – şi cu asta gata –, ci i-a făcut omului şi i-a dat belşug, adică viaţă din belşug, să aibă tot ce-şi dorea, punându-l stăpân peste toate.

Ce fericit era omul atunci că avea viaţă, dar nu numai viaţă, ci viaţă din belşug! (mai mult…)

Belşug în urmarea Cuvântului lui Dumnezeu…

vorbirea fratelui Martin Bugărin (Beiuş)
la adunarea de la Beiuş – 13 septembrie 1981

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Bunul Dumnezeu, după ce l-a făcut pe om, i-a dat viaţă. A pus în lut suflare de viaţă, dar Domnul a ştiut că nu e de ajuns numai viaţa în om, ci i-a făcut încă mai înainte raiul şi fericirea în care să trăiască, i-a făcut soţia şi tot ce era necesar pentru o viaţă fericită.

Deci Domnul Dumnezeu, iată cum a lucrat de minunat! Nu i-a dat omului numai viaţa, suflarea de viaţă – şi cu asta gata –, ci i-a făcut omului şi i-a dat belşug, adică viaţă din belşug, să aibă tot ce-şi dorea, punându-l stăpân peste toate.

Ce fericit era omul atunci că avea viaţă, dar nu numai viaţă, ci viaţă din belşug! (mai mult…)

„CA OILE MELE SĂ AIBĂ VIAŢĂ”

 

Vorbirea fratelui Martin Bugărin (Beiuş)
la adunarea de la Beiuş – 13 septembrie 1981

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Bunul Dumnezeu, după ce l-a făcut pe om, i-a dat viaţă. A pus în lut suflare de viaţă, dar Domnul a ştiut că nu e de ajuns numai viaţa în om, ci i-a făcut încă mai înainte raiul şi fericirea în care să trăiască, i-a făcut soţia şi tot ce era necesar pentru o viaţă fericită.

Deci Domnul Dumnezeu, iată cum a lucrat de minunat! Nu i-a dat omului numai viaţa, suflarea de viaţă – şi cu asta gata –, ci i-a făcut omului şi i-a dat belşug, adică viaţă din belşug, să aibă tot ce-şi dorea, punându-l stăpân peste toate.

Ce fericit era omul atunci că avea viaţă, dar nu numai viaţă, ci viaţă din belşug! (mai mult…)

Oare ce înseamnă viaţa fără belşug, viaţa fără putere, viaţa fără Dumnezeu?

Vorbirea fratelui Martin Bugărin (Beiuş)
la adunarea de la Beiuş – 13 septembrie 1981

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Bunul Dumnezeu, după ce l-a făcut pe om, i-a dat viaţă. A pus în lut suflare de viaţă, dar Domnul a ştiut că nu e de ajuns numai viaţa în om, ci i-a făcut încă mai înainte raiul şi fericirea în care să trăiască, i-a făcut soţia şi tot ce era necesar pentru o viaţă fericită.

Deci Domnul Dumnezeu, iată cum a lucrat de minunat! Nu i-a dat omului numai viaţa, suflarea de viaţă – şi cu asta gata –, ci i-a făcut omului şi i-a dat belşug, adică viaţă din belşug, să aibă tot ce-şi dorea, punându-l stăpân peste toate.

Ce fericit era omul atunci că avea viaţă, dar nu numai viaţă, ci viaţă din belşug! (mai mult…)

CERURI NOI – PĂMÂNT NOU – OM NOU (II)

din vorbirea fratelui Martin Bugărin (Beiuş) la adunarea de Anul Nou 1983 Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbeşte aşa de minunat despre un om din Vechiul Testament – Saul – care a ajuns să trăiască pe pământul cel nou şi cerul cel nou, căci proorocul Samuel i-a spus aşa lui Saul: „Duhul Domnului va veni peste tine… şi vei fi prefăcut într-alt om”  (I Sam 10, 6). „Prefăcut într-alt om…” Saul a ajuns la starea aceea minunată de a fi omul cel nou pe care îl voieşte Dumnezeu şi de care Se foloseşte Dumnezeu în Lucrarea Lui. Samuel i-a spus mai departe: „Când se vor împlini semnele acestea, fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu este cu tine” (I Sam 10, 7). (mai mult…)

CERURI NOI – PĂMÂNT NOU – OM NOU

din vorbirea fratelui Martin Bugărin (Beiuş)
la adunarea de Anul Nou 1983

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

„Căci, iată, Eu fac ceruri noi şi un pământ nou, aşa că nimeni nu-şi va aduce aminte de lucrurile trecute…” (Isaia 65, 17).

„Dar noi, după făgăduinţa Lui, aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou în care va locui neprihănirea…” (II Ptr 3, 13).

„Apoi am văzut ceruri noi şi un pământ nou; pentru că cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră; şi marea nu mai era” (Apoc 21, 1).

 

Fraţilor scumpi şi surorilor iubite! Pentru că stăm acum în pragul Anului Nou, când ne mai despart 100 de minute până ce vom păşi într-un An Nou (1983), să ascultăm ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu acum, în aceste clipe: „Eu fac ceruri noi şi pământ nou!”… (Isaia 65, 17).

Dumnezeu face altfel de ceruri şi altfel de pământ decât sunt acestea pe care le vedem cu ochii noştri cei trupeşti, căci se vorbeşte despre nişte ceruri noi şi un pământ nou în care va locui neprihănirea” (II Ptr 3, 13). Pe pământul cel vechi locuieşte stricăciunea, păcatul, satan, dar pe pământul cel nou şi în cerul cel nou va locui neprihănirea! (mai mult…)

ŞI SĂ TE ÎNTORCI PE ALT DRUM

Vorbirea fratelui Martin Bugărin
la adunarea de la Beiuş – Anul Nou 1982

„Şi nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce” (I Împ 13, 9).

 

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Cuvântul acesta este o poruncă pe care Domnul Dumnezeu a dat-o unui „om al lui Dumnezeu” din vechime. Printre celelalte porunci cu privire la vestirea ce trebuia să o facă împăratului Ieroboam şi altarului din Betel, Domnul îi dă şi nişte porunci cu ceea ce trebuie să facă el, omul lui Dumnezeu, în ţara aceea, în locul acela unde se ardea tămâia viţeilor de aur. Şi îi spune aşa: „Să nu mănânci pâine, nici să bei apă… Şi nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce”.

Să nu se întoarcă pe drumul pe care se duce… Adică trebuia să vină pe un drum, iar la înapoiere să se întoarcă pe un alt drum. (mai mult…)

WhatsApp chat