Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Oastea Domnului

Oastea Domnului

Asceza limbajului

Un proverb din Israel spune aşa:

“Dacă-n douăzeci de vorbe ai ceva să ne spui nouă şi poţi spune-n două vorbe, – află-le pe-acestea două” Asta trebuie să ne înveţe şi pe noi cată grijă trebuie să avem cănd spunem fiecare vorbă, fiindcă fiecare cuvant ne este un legămant de un fel. Iar după ce am spus cuvantul, şi mai multă grijă trebuie să avem, spre a împlini ceea ce am spus”.

Citesc acest proverb simplu şi profund, urmat de cele câteva îndemnuri la responsabilitate ale fralelui Traian Dorz, răsfoind paginile cărţii “ Mărturisirea Strălucită”. Rândurile acestea sunt un apel la sinteză, la a vorbi mai puţin şi a asculta mai mult, sunt un apel la o adevărată asceză a limbajului. Mulţi oameni consideră că la asceză sunt chemaţi doar călugării care şi-au impus pentru a ajunge la sfinţire, să ducă o viaţă aspră şi retrasă de restul lumii. Însă nu este aşa. Prin extensia sensului, prin asceză se poate înţelege şi orice exerciţu care pune la încercare perseverenţa şi voinţa. Iată deci că la acest exerciţiu numit asceză, suntem chemaţi toţi indiferent că suntem călugări, preoţi sau mireni, important este să ne dorim sfinţirea vieţii. (mai mult…)

Pentru tine eşti

Fiecare om este un singuratic pe pământ. Până la urmă urmelor el rămâne singur în faţa tuturor lucrurilor şi răspunsurilor sale. Nimeni nu-l poate nici înlocui în împlinirea datoriilor lui şi nimeni nu-i poate nici lua osânda sau răsplata sa pentru împlinirea sau neîmplinirea acestora.

Numai Domnul nostru Iisus Hristos ne-a luat o dată locul fiecăruia dintre noi, pe Crucea Golgotei, atunci când a venit să ispăşească păcatul nostru, al fiecăruia personal, pentru ca noi, fiecare, primind iertarea Sa prin credinţă, să putem să ne împărtăşim personal, fiecare, de iertarea Tatălui Ceresc. Nimeni altcineva nu poate lua locul altora.

Dacă eşti înţelept, pentru tine eşti înţelept – spune Sfânta Scriptură. Dacă eşti batjocoritor, tu singur vei suferi! … (mai mult…)

Obârşia înţelepciunii

Domnul m-a făcut pe mine mai nainte decât toate,

mai naintea celor care mai dintâi au fost lucrate.

Mai nainte de-nceputuri eu am fost, din veşnicie,

până nici n-a fost a lumii aşezată temelie.

 

Eu am fost născută-atuncea când Adâncul n-a fost încă,

nici izvoarele-ncărcate cu belşug de apă-adâncă.

Mai nainte-am fost făcută ca a munţilor tărie,

mai nainte de-a fi dealuri sau întinderi de câmpie.

 

Până nici era pământul, nici câmpii cu-ntinderi roată

până n-a fost nici fărâma cea dintâi a lumii dată.

Eu, când întocmit-a Domnul cerurile-am fost de faţă,

când a tras El prima zare pe-adâncimea cea măreaţă… (mai mult…)

Ferice omul care Mă ascultă

O, slăvită Înţelepciune a lui Dumnezeu, Iisuse Domane, îndură-Te şi fă ca toţi să Te ascultăm pe Tine. Să Te primim în inimă şi să Te păstrăm în ea.

Îndură-Te şi rămâi în fiecare creatură a Ta îndrumător ascultat, rod fericit, mântuitor şi etern.

Îndură-Te şi rămâi în fiecare timp şi în fiecare loc dreptate, pace, libertate şi armonie între oameni, între popoare, între generaţii, între mentalităţi. Îndură-Te şi ridică-i pe cei căzuţi, vindecă-i pe cei bolnavi.

Mângâie-i pe cei întristaţi. Îndreaptă-i pe cei rătăciţi. Izbăveşte-i pe cei în primejdii. Călăuzeşte-i pe cei călători. Însoţeşte-i pe cei singuratici. Apără-i pe cei năpăstuiţi. Luminează-i pe cei ce conduc. Şi răsplăteşte-i pe cei binefăcători. (mai mult…)

Doamne, numai Tu poți

Rugăciunea lui Asa – II Cronici 14, 11

Iată, cele cuprinse în spusele de mai înainte, cât de adevărate s-au dovedit în cazul împăratului Asa, descrise în capitolul 14 din II Cronici. Într-o vreme de mare cumpănă și război nedrept, de agresiune, iată cum vine ajutorul lui Dumnezeu în sprijinul unui popor nevinovat, condus de un împărat înțelept și credincios, om al rugăciunii și suflet al ascultării de Dumnezeu. Cu o oștire mult mai slabă și mai mică decât a vrăjmașului, Asa a îndrăznit să se măsoare cu agresorul nenumărat și puternic. După ce L-a chemat pe Domnul într-o scurtă, dar plină de putere și de credință rugăciune, el și-a înșirat oștirea împotriva invadatorului țării lor. (mai mult…)

Când va ieși poporul Tău la luptă

II Cronici 6, 34

Dumnezeu n-a vrut să fie războaiele între oameni. Tot Cuvântul Lui îi îndeamnă și îi obligă pe toți oamenii la pace, la iertare și la dragostea dintre popoare și dintre indivizi, osândind pe cei care nu-l ascultă. Dar Dumnezeu a știut că – prin înșelăciunea păcatului și prin firea lor hrăpăreață, necredincioasă, desfrânată și trufașă – vor fi mulți oameni și multe popoare care niciodată nu se vor mulțumi oricât de largi le-ar fi hotarele, oricât de multe prăzile și oricât de rușinoase purtările. Și nu se vor mulțumi cu cât au cuprins. Cu cât au prădat. Cu cât au nelegiuit și i-au nedreptățit pe alții. Ci vor căuta mereu să-i cuprindă, să-i prade, să-i invadeze pe cei care nu se pot sau nu se știu apăra pe ei. De aceea Dumnezeu a îngăduit lupte și apărare împotriva celui hrăpăreț și nedrept. (mai mult…)

Când cineva o să păcătuiască

II Cronici 6, 22

Binecuvântat este și binecuvântat să fie locașul cel sfânt peste care este chemat Numele Domnului, singura Casă numai a Lui unde poate veni oricine la Dumnezeu. Și unde oricine poate aduce înaintea Lui orice. Sfântul locaș este spital unde sufletele bolnave pot veni să primească leacul mântuitor și vindecător. Este adăpost unde cei biruiți de vrăjmașul pot scăpa oricând. Este refugiu unde cei zbuciumați pot afla liniștire. Este sânul cald la care cei singuratici pot fi mângâiați. Este locul îndestulat unde cei flămânzi sunt săturați. Este Casa lui Dumnezeu unde Îl poate afla totdeauna oricine care are ceva să-I spună sau are ceva să-L întrebe. (mai mult…)

Cerurile nu Te încap…

II Cronici 6, 18

Cât de credincios și cât de înțelept este Solomon acum când vorbește așa despre Dumnezeu! Înțelepciunea dumnezeiască din el vede cât de nemărginit este Dumnezeu Care le-a făcut pe toate cele câte sunt și Care a făcut toate golurile dintre ele, cu care a umplut nu numai Spațiul, ci și Timpul. El Însuși fiind nespus mai mult și decât Spațiul și decât Timpul. Trecând în nemărginire, în infinit și în veșnicie. Iar noi nu putem nici înțelege, nici explica acum nici ce este nemărginirea în spațiu. Nici ce este veșnicia în timp. Pentru că ele sunt dincolo de amândouă acestea. De aceea, ce atât mai mult nu-L putem cuprinde și explica pe Dumnezeu. (mai mult…)

Cei ce nu-L cunosc

Cei ce nu-L cunosc pe Domnul

rătăcesc ca norii grei,

valul lumii, valul lumii

îi îneacă-n moartea ei.

 

Cei ce nu cunosc Lumina

în a morții noapte mor,

duhul lumii, duhul lumii

îi orbește prea ușor.

(mai mult…)

Tu Ții legământul

Rugăciunea lui Solomon – II Cronici 6, 14

Cât de puțin te poți bizui pe oameni și pe legămintele lor! Aproape n-a fost inimă omenească să nu și le calce. Nu numai că atât de puțini sunt în stare să facă legăminte pline de gânduri bune și cu o inimă iubitoare, dar chiar și acei puțini și le țin foarte rar. Unii pentru că nu-i ajută puterea, alții pentru că nu-i ajută împrejurările. Dar Dumnezeul nostru are și Cuvânt, are și Voință, are și Putere, are și împrejurări să-Și țină legământul pe care ni l-a făcut. (mai mult…)