Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Petru Popa

Petru Popa

HAINA DE NUNTĂ

Vorbirea fratelui Popa Petru (Săucani)
la nunta de la Dej – 12 octombrie 1981

„Prietene, a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă?” (Mt 22, 12).

Slăvit să fie Domnul!

Şi la această nuntă, scumpii mei fraţi, e vorba de omul acesta. În alte scrieri se spune: „Cum ai îndrăznit să intri aici fără haină?”…

Era o altă nuntă despre care se vorbeşte în Evanghelie, căci nunţile noastre sunt taine. Veţi spune: Nu-i taină, frate! Uite, mirii sunt în faţa noastră.

Sunt taine, frate! Dacă nu-i taină, opriţi tinereţea, opriţi timpul, opriţi vremea, ca să ne bucurăm tot aşa şi mâine, ca în vremea de azi.

Dacă nu le putem opri, sunt taine şi visuri. La nunţile noastre, tinerii noştri dragi, mirii noştri dragi ne amintesc totdeauna, la fiecare nuntă, despre nunta aceea când împăratul a făcut o nuntă pentru fiul lui. Şi a chemat pe mulţi. Dar multora dintre cei chemaţi nici nu le-a păsat, ci s-au dus în treburile lor. (mai mult…)

Ce minunat va fi când …vom rămâne veşnic pe muntele Taborului

Astăzi pe pământul acesta se dă ultima bătălie pentru pregătirea miresei lui Hristos. Dumnezeu ne-a ridicat pe noi de la muncile noastre de jos, ca să punem mâna pe Cuvântul lui Dumnezeu şi să sfătuim pe tinerii noştri dragi – şi nu numai pe tineri, ci şi pe bătrâni – că noi avem datorie să ne pregătim pentru Mirele nostru curat. Haina deosebită a miresei care stă în faţa noastră e o icoană preînchipuitoare a hainei binecuvântate pe care o va avea mireasa lui Hristos. După Cuvântul lui Dumnezeu, haina de in subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor. Fiecare în satul în care vă găsiţi, pe meleagurile pe care ne este dat vremelnic să ne ducem anii vieţii noastre, avem datoria să nu mai trăim pentru noi. Luptaţi, fraţilor, pentru pregătirea miresei lui Hristos, căci în curând va veni! Tot cerul e mobilizat şi pământul e pus în mişcare pentru pregătirea Bisericii lui Dumnezeu . (mai mult…)

O învăţătură pentru noi toţi – Niciodată în adunările noastre nu trebuie să vorbim noi

Fraţilor dragi, gândiţi-vă bine la citatul acesta: „Duhul Sfânt nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit”…

E o învăţătură pentru noi toţi. Niciodată în adunările noastre nu trebuie să vorbim noi. Trebuie să vorbească Duhul lui Dumnezeu prin noi. Noi suntem cablul sau conducta prin care Duhul lui Dumnezeu revarsă binecuvântarea în adunare. El este Învăţătorul nostru şi binecuvântată este adunarea în care Duhul lui Dumnezeu e lăsat liber să lucreze, pentru că avem atâtea lipsuri şi goluri. Sunt atâtea descoperiri pe care Dumnezeu nu ni le poate trimite încă din pricina slăbiciunilor noastre. Mântuitorul nostru L-a făgăduit [apostolilor] pe Duhul Sfânt, Care va lua din ce este al lui Dumnezeu şi le va descoperi lor. Sfântul Pavel spune, în privinţa aceasta: „N-am îndrăznit să pomenesc nici un lucru pe care Hristos să nu‑l fi făcut prin mine”. El din viaţa lui însuşi vorbea. El este acela despre care s-a spus mai înainte [că zicea]: „Evanghelia pe care eu v-am propovăduit-o nu e de obârşie omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învăţat-o de la oameni, ci prin descoperirea Duhului Sfânt”. (mai mult…)

„LUAŢI SEAMA CU DE-AMĂNUNTUL” (III)

din cuvântul fratelui Popa Petru (Batiz)
la nunta de la Timişoara – duminică, 3 noiembrie 1974

Oricât ar fi de adânci rădăcinile acestui păcat, ele trebuie neîntârziat smulse şi să ne îmbrăcăm în puterea lui Dumnezeu. Aici avem nevoie de post şi de rugăciune. Aici avem nevoie de legătura noastră cu Dumnezeu şi, prin El, să primim putere să omorâm aceste mădulare care strică atât de mult lucrarea lui Dumnezeu din inima noastră.

Şi-apoi spune mai departe: „Vorbiţi între voi în psalmi”. Fraţi mei dragi, nu prea putem vorbi în psalmi… Îmbrăcaţi în haina păcatului, mai putem vorbi în psalmi? Într-o casă a păcatului nu putem vorbi în psalmi. (mai mult…)

„LUAŢI SEAMA CU DE-AMĂNUNTUL”

din cuvântul fratelui Popa Petru (Batiz)
la nunta de la Timişoara – duminică, 3 noiembrie 1974

Aş dori din toată inima ca această nouă căsătorie care s-a făcut astăzi să fie puternic întemeiată pe Cuvântul lui Dumnezeu. Am vrea să îndemnăm pe tinerii noştri, prin bucuriile pe care ni le-a dat Dumnezeu de aseară şi până acum, să privească mai departe, dincolo de toate, ca să-L vadă mai limpede pe Domnul Iisus. Să zidească mai departe pe această piatră de temelie pusă de înaintaşii noştri după cuvântul Sfântului Pavel care spune: „Eu, ca un meşter înţelept, am pus temelia, iar altul clădeşte deasupra. Fiecare să ia seama ce clădeşte pe temelia aceasta. Iar dacă clădeşte cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe faţă… Focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea cuiva va rămâne pe temelie, acel om îşi va primi o răsplată” (I Cor 3, 9-15). (mai mult…)

Hristos a biruit! Iadul se înfioară! Cerul cântă!

din vorbirea fratelui Popa Petru (Săucani)
la adunarea de la Săucani – 1981

Dar când au adus-o fariseii pe femeia păcătoasă, oare nu era în dosul lor şarpele? Nu erau aceşti pretinşi sfinţi uneltele diavolului care căutau să omoare? Căci diavolul a fost ucigaş şi mincinos. Ei ziceau: „Acum L-am prins”. Dacă va zice: „N-o omorâţi!”, noi Îl omorâm şi pe El, şi pe ea, că calcă Legea sfântă. Dacă va zice s-o omorâm, Îşi contrazice El învăţătura Sa, căci El a zis: „Fiul Omului a venit să mântuiască pe cei păcătoşi”.

Dar slăvit să fie Iisus Biruitorul, că El a biruit şi nu Şi-a călcat învăţătura Lui şi nici Legea, ci le-a trezit conştiinţa, să-şi vadă păcatele lor. I-a descoperit fiecăruia păcatul lui, ca el să şi-l vadă şi să se pocăiască. Cine descoperă [unora] păcatele altora are acelaşi duh cum au avut fariseii. Iisus nu descoperă păcatele [cuiva] la alţii, ci fiecăruia pe ale lui. Acesta e felul Său! Unde nu e aşa, nu e Hristos, ci e un duh de ghicire, de vrăjitorie, care vrea să-L imite pe Hristos, ca să-i înşele pe cei slabi (Mt 22, 23). (mai mult…)

Hristos a biruit. Iadul se înfioară. Cerul se bucură.

Petru-Popa-Saucanidin vorbirea fratelui Popa Petru (Săucani)
la adunarea de la Săucani – 1981

Dar satana încearcă din nou, zicându-şi: „Poate că acest Iisus nu poate fi biruit cu lucruri pământeşti. El e un Om duhovnicesc, la El trebuie să aflu una din ispitele duhovniceşti. El e cu Cuvântul, cu Cuvântul să vin atunci şi eu, tot cu Cuvântul. Şi apoi diavolul L-a dus în Ierusalim şi L-a aşezat pe streaşina Templului şi I-a zis: „Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos, căci este scris că El va porunci îngerilor Săi şi ei Te vor lua pe mâini, ca să nu-Ţi loveşti piciorul de vreo piatră”. Doamne, ce grozăvie! Diavolul vine cu Scriptura şi-L suie pe streaşina bisericii. Are el aşa putere să-i suie pe fiii lui Dumnezeu deasupra bisericii şi să le vorbească un adevăr din Scriptură, numai ca apoi să-i poată birui şi zdrobi. Aceste ispite sunt greu de biruit şi chiar de cunoscut. (mai mult…)

DOUĂ CETE – „Omule, şi tu vei învia?”,

Petru-Popa-SaucaniO vorbire a fratelui Popa Petru
de la o adunare din Săptămâna Luminată

„…Dar fiecare cu ceata lui” (I Cor 15, 22).

 S-a vorbit mereu la aceste sărbători că Hristos a înviat. Şi s-a răspuns mereu: „Adevărat că a înviat”. Aceste cuvinte adevărate se spun de multă vreme. Pentru creştinii din zilele noastre a devenit un obicei să spună aşa. [Şi zic] fără să-şi dea seama ce. Spun pentru că aşa-i obiceiul. Venind astăzi pe tot drumul de unde am venit, am auzit mereu oameni spunând: „Hristos a înviat!”, iar alţii răspunzând mereu: „Adevă­rat că a înviat!”.

Fraţii mei, [despre] săptămâna aceasta se spune că-i Săptămâna cea Luminată; iar săptămânii care a trecut i se spune Săptămâna Patimilor. E săptămâna în care a pătimit Dumnezeu. E săptămâna cea mai dureroasă pe care a putut s-o facă omenirea Fiului lui Dumnezeu, Care a venit să le aducă lor cea mai mare binecuvântare şi cel mai mare har. A fost o vreme când, în Săptămâna Patimilor, Dumnezeu a fost dat în mâinile oamenilor; şi mâinile oamenilor au făcut cea mai groaznică crimă ce s-a putut face. Lumea întreagă şi toţi oamenii sunt în mâinile lui Dumnezeu şi El le-a făcut numai bine. Şi, dacă a fost un ceas şi o săptămână grea, când Dumnezeu S-a lăsat în mâinile oamenilor, iată ce au putut ei să facă cu El. (mai mult…)

RUGĂCIUNE

Popa-Petru-Batiza fratelui Popa Petru (Batiz)
la adunarea de la Reşiţa – 1974

„Doamne, Tu ne cercetezi de aproape şi ne cunoşti şi când stăm jos, şi când ne sculăm şi de departe ne pătrunzi gândul şi când umblăm, şi când ne culcăm şi cunoşti toate căile noastre. Căci nu ne-ajunge cuvântul pe limbă şi Tu, Doamne, îl cunoşti întru totul. Tu ne înconjori pe dinapoi şi pe dinainte şi Îţi pui Mâna peste noi. O ştiinţă atât de minunată este mai presus de puterile noastre – este prea înaltă ca s-o putem pătrunde.

Unde vom fugi departe de Duhul Tău

şi unde vom fugi departe de Faţa Ta?

Dacă ne vom sui în ceruri, Tu eşti acolo…

Dacă ne vom culca în locuinţa morţilor, iată-Te şi acolo! (mai mult…)

„CĂRĂRILE CELE VECHI” (V)

din vorbirea fratelui Popa Petru (Batiz)
la nunta de la Rediu
– 14 octombrie 1979

Vedem cu durere în viaţa creştinismului nostru că femeia, după căsătorie, a ajuns roabă bărbatului. Am văzut soţul, care este dator să câştige pâinea de toate zilele: când se întoarce cu nervii încărcaţi de la munca pe care-o prestează, îşi face din femeie un paratrăsnet. Unele nu ştiu unde să se-ascundă de groaza lor… altora le e viaţa un chin. Omul îşi descarcă nervii asupra bietei femei, care numai ea ştie cu câtă greutate sau cu câtă bucurie îl aşteaptă să se întoarcă. Ce mare har pentru voi că v-aţi ferit de lucrul acesta!

Dragă mire şi dragilor tineri, vă îndemnăm stăruitor, din toată inima. Dumnezeu nu ne-a dat o roabă; ne-a dat o tovarăşă de viaţă cu care să ne-mpărtăşim durerile şi bucuriile noastre. Niciodată să nu faceţi un paratrăsnet din femeile voastre. Avem poruncă din partea Domnului: „Aşa să vă iubiţi femeile cum Hristos a iubit Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea. Nimeni nu şi-a urât vreodată trupul, ci îl hrăneşte şi-l îmbracă cu drag, ca Hristos Biserica.” (mai mult…)

  • 1
  • 2