Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Pr. Lect. Dr. Adrian Dinu

Pr. Lect. Dr. Adrian Dinu

Sfântul Ioan Gură de Aur şi învăţătura sa despre Maica Domnului

Pr. Lect. Dr. Adrian Dinu

Preliminarii. Sfântul Ioan Gură de Aur (†407)[1] este unul din marii teologi şi oratori ai Bisericii, care va rămâne peste veacuri în conştiinţa creştinilor alături de alţi Sfinţi Părinţi şi scriitori bisericeşti precum: cei capadocieni ca Sfântul Vasile cel Mare (†379), Sfântul Grigorie de Nazianz (†390), Sfântul Grigorie de Nyssa (†394), Amfilohie de Iconium (†403) şi Proclu al Constantinopolului (†446); cei din Egipt ca Sfântul Chiril al Alexandriei (†444); cei din Palestina şi Cipru ca Sfântul Chiril al Ierusalimului (†386) şi Sfântul Epifaniu (†403) sau scriitori de limbă latină ca Sfântul Ambrozie (†397), Fericitul Ieronim (†420), Fericitul Augustin (†430) şi Petru Hrisologul (†450). Contemporanii lui, ca şi mulţi alţi autori pe care nu i-am mai enumerat aici, sunt uniţi, mai întâi de toate, prin mărturisirea dreptei credinţe în Dumnezeu vădită în viaţa şi faptele lor, credinţă care înseamnă şi faptul că ceea ce au gândit, ceea au scris şi au predicat a fost făcut temeinic, dar şi cu multă căldură sufletească şi bucurie sfântă în ceea ce priveşte viaţa şi lucrarea Maicii Domnului. Învăţătura despre Maica Domnului reprezintă o preocupare de căpetenie a activităţii Părinţilor şi scriitorilor bisericeşti ai veacurilor al III-lea şi al IV-lea[2]. (mai mult…)