Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Revista „Teologie și Viață”

Revista „Teologie și Viață”

DE CE SUNTEM ORTODOCŞI ? ( III )

Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae Extras din revista „TEOLOGIE ŞI VIAŢĂ” Nr. 4-8, 1991

Sfântul Chirii spune în comentariul la Evanghelia lui Ioan, versetul 10, 28: Eu dau viaţă veşnică oilor Mele şi nu vor pieri în veac şi nimeni nu le va răpi din mâna Mea: „Prin faptul că nu le dă viaţa prin fire şi că El o dăruieşte aceasta din Sine însuşi şi nu primind-o de la altul. Iar prin viaţa veşnică nu înţelegem o lungă durată temporală de care se vor împărtăşi toţi după înviere, buni şi răi, ci vieţuirea în fiecare. Putem înţelege prin viaţa veşnică şi binecuvântarea tainică prin care Hristos ne sădeşte viaţa Lui prin împărtăşirea dată credin­cioşilor de trupul Său, după spusa: Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu, are viaţă veşnică (Ioan 6,55)”. (mai mult…)

DE CE SUNTEM ORTODOCŞI ? ( II )

Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae Extras din revista „TEOLOGIE ŞI VIAŢĂ” Nr. 4-8, 1991

2.Dar prin ultimele descrieri ale spiritualităţii noastre creştine am trecut de la reliefarea importanţei Ortodoxiei pentru neamul nostru la prezentarea valorii ei în ea însăşi.

Prin Ortodoxie ne-am păstrat credinţa creştină de la început, sau adevărata credinţă, primită o dată cu începuturile existenţei noastre ca neam, această credinţă constituind astfel o componentă esenţială a spiritualităţii noastre.

In Faptele Apostolilor, ucenicul Apostolului Pavel spune că în a doua călătorie misionară, deci după anul 50 după Hristos, ajungând împreună în Troa, noaptea i s-a arătat lui Pavel o vedenie: Un bărbat macedonean sta rugându-l şi zicând: Treci în Macedonia şi ne ajută. Şi Luca adaugă îndată: Când a văzut el această vedenie, am căutat să plecăm îndată în Macedonia, înţelegând că Dumnezeu ne cheamă să le vestim Evanghelia… Plecând cu corabia …am ajuns la Filipi, care este cea dintâi cetate a acestei părţi a Macedoniei şi colonie romană. Iar în această cetate am rămas câteva zile. Acolo cea mai fierbinte primitoare a cuvântului lui Pavel a fost Lidia, care a rugat pe Pavel şi pe însoţitorii lui să rămână în casa ei (Fapte 16, 9-15). (mai mult…)

DE CE SUNTEM ORTODOCŞI ?

Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae Extras din revista „TEOLOGIE ŞI VIAŢĂ” Nr. 4-8, 1991

 Este greu a enumera toate motivele pentru care suntem şi ţinem să fim un neam ortodox. Vom încerca să înşirăm doar unele dintre aceste motive.

1. Ortodoxia ne-a menţinut ca un neam unitar şi deosebit, cu un rol important între popoarele din Orient şi Occident. Ea ne-a dat puterea să ne apărăm fiinţa faţă de   îndelungata   ofensivă   otomană, constituind un zid de apărare şi pentru popoarele din Occident, deşi, pe de altă parte, ne-a ajutat să ne apărăm fiinţa şi faţă de unele din popoarele vecine din Occident. Am apărat prin ea poarta Occidentului în faţa avalanşei otomane, dar ne-a fost şi o poartă care ne-a apărat de pofta de stăpânire şi de nimicire a unor popoare din Occident. Ne-am apărat, prin Ortodoxie,   fiinţa   noastră   din   partea   navalei prelungite a otomanilor, dar şi din partea unor popoare din Occident, ajutându-ne să avem şi un rol în apărarea Occidentului. (mai mult…)

Aspecte ale teologiei protestante și ale gândirii sectare cu privire la Sfânta Scriptură

Pr. dr. Dragoș UNGUREANU

Revista „Teologie și Viață”
Nr. 1-4, ianuarie-aprilie 2016

Importanța deosebită pe care o prezintă tema legată de Sfânta Scriptură în teologia Bisericii și viața credincioșilor, nașterea Protestantismului cu viziunea sa accentuată doar pe Biblie, apariția și răspândirea fenomenului sectar în lumea ortodoxă, precum și dialogul ecumenic de astăzi, sunt câteva din rațiunile care au determinat analiza și actualizarea acestei teme, atât de semnificativă pentru înțelegerea corectă a mesajului lui Iisus Hristos. Fragmentarea teologiei protestante și gândirea sectară de mai târziu au apărut pe fondul răstălmăcirii sensului autentic al Scripturii și printr-o neînțeleaptă separare de Sfânta Tradiție. Refuzând recunoașterea unicului adevăr revelat, prezent în teologia ortodoxă și viața Bisericii, teologii protestanți și liderii denominațiunilor sectare actuale își îmbracă afirmațiile și ideile într-o aură, chipurile evidentă, de „adevăr”. Dar, cu cât opiniile lor personale se îndepărtează de scrierile Sfinților Părinți, cu atât mai mult această aură devine o oază de raze întunecate, ascunzând lumina Adevărului. Citeşte în continuare »