Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
Slăvit să fie Domnul!
Home Traian Dorz

Traian Dorz

Ferice omul care Mă ascultă

O, slăvită Înţelepciune a lui Dumnezeu, Iisuse Domane, îndură-Te şi fă ca toţi să Te ascultăm pe Tine. Să Te primim în inimă şi să Te păstrăm în ea.

Îndură-Te şi rămâi în fiecare creatură a Ta îndrumător ascultat, rod fericit, mântuitor şi etern.

Îndură-Te şi rămâi în fiecare timp şi în fiecare loc dreptate, pace, libertate şi armonie între oameni, între popoare, între generaţii, între mentalităţi. Îndură-Te şi ridică-i pe cei căzuţi, vindecă-i pe cei bolnavi.

Mângâie-i pe cei întristaţi. Îndreaptă-i pe cei rătăciţi. Izbăveşte-i pe cei în primejdii. Călăuzeşte-i pe cei călători. Însoţeşte-i pe cei singuratici. Apără-i pe cei năpăstuiţi. Luminează-i pe cei ce conduc. Şi răsplăteşte-i pe cei binefăcători. (mai mult…)

Petru s-a întristat

A treia oară, i-a zis Iisus: «Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?» Petru s-a întristat că-i zisese a treia oară: «Mă iubeşti?» Şi I-a răspuns: «Doamne, Tu toate le ştii; ştii că Te iubesc». Iisus i-a zis: «Paşte oile Mele!».“ (Ioan 21, 17)

S-a mai spus că, în lucrarea Domnului, sufletele sunt mereu în cele trei stări: începători, crescuţi şi înaintaţi. Ucenici, lucrători şi meşteri. Copii, maturi şi bătrâni. Un adevărat îndrumător duhovnicesc trebuie să fi trecut prin fiecare din aceste trei stări, să le cunoască şi să le înţeleagă aşa cum un păstor adevărat îşi cunoaşte turma sa, cu vârsta şi puterea fiecărei oi în parte. El cunoaşte nu numai folosul pe care îl capătă de la fiecare miel sau oaie, ci mai ales datoria pe care o are el faţă de fiecare, după trebuinţele sale. De aceea lucrarea de păstorire va trebui neapărat să cuprindă preocupări deosebite pentru fiecare categorie de suflete. Dând hrană pentru oi, nu trebuie uitate niciodată oiţele ori mieluşeii. Lucrând pentru fraţi, nu trebuie să uităm surorile ori copiii. Ocupându-ne de cei înaintaţi, nu trebuie să-i uităm pe cei mijlocii ori pe cei începători. Vorbind pentru ascultătorii cunoscători, să nu-i uităm niciodată pe ascultătorii cei mai puţin pregătiţi sau, mai ales, pe cei neştiutori. (mai mult…)

Ce poate face o Oaste a Domnului

Un frumos exemplu de urmat, mulțumim frumos! Este și aceasta o ideea încălzitoare şi salvatoare a Oastei Domnului.

Ca un răspuns tuturor criticanţilor şi nedumeriţilor cu Oastea Domnului, dăm raportul de mai  jos, aşa cum ni s-a trimis:

«Iubite Părinte Trifa, pe Valea Cernei începuse, în ciuda noastră, a preoţilor şi a învăţătorilor, o puternică propagandă sectară care ne răpea ici-colo câte o victimă. Contra-propaganda noastră era asiduă, dar totuşi nu stăvilea pe deplin răul, căci exemplele vii ale faptelor, numai cu numele creştineşti ale multora, dintre drept-credincioşii noştri, săreau în sprijinul sectarilor. Simţeam că ne lipseşte ceva fără de care nu puteam învinge. Dumnezeu, Care în clipele grele ne-a trimis totdeauna scăpare, ne-a dăruit ideea încălzitoare şi salvatoare a Oastei Domnului. (mai mult…)

El îţi va netezi cărările

Deşi cărările sufletului credincios, în lumea aceasta, nu par netede deloc, ci aspre, colţuroase şi grele, totuşi urmele Domnului Iisus pe care calcă totdeauna copilul lui Dumnezeu i le fac acestuia uşoare şi netede. Noi ştim că drumul crucii nu-i uşor, dar dacă credem puternic în Domnul nostru Iisus Hristos, Care merge pe el înaintea noastră, atunci nimic nu ni se mai pare lung, nici greu, nici aspru. Noi ştim că paharul suferinţei nu-i dulce, dar dacă credem că numai în felul acesta noi ne putem curăţi de multele întinăciuni trupeşti, atunci Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru el. Noi ştim că în Împărăţia lui Dumnezeu se intră prin multe necazuri, dar dacă credem că Iisus Domnul nostru a biruit prin toate acestea, atunci trecem şi biruitori prin ele. (mai mult…)

Încrede-te în Domnul

Trimişii lui Dumnezeu se încred în cuvintele lui Dumnezeu. Ei ne fac să vedem lumina lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu ce se revarsă direct din El spre noi, prin el… Iată ce sunt profeţii, vestitorii credincioşi ai lui Hristos! Ei sunt oamenii iluminaţi de Dumnezeu, chemaţi de Dumnezeu, înzestraţi de Dumnezeu, aprinşi de Dumnezeu, trimişi de Dumnezeu. Însoţiţi de Dumnezeu şi inspiraţi de Dumnezeu, ei sunt împuterniciţi Lui înaintea oamenilor, printre oameni şi pentru oameni. Ei nu sunt totdeauna preoţii unei religii. Şi nu sunt numai dintre învăţaţii unui popor. Şi nu sunt numai neapărat dintr-o anumită pătură de oameni, ci pot fi din oricare dintre acestea. (mai mult…)

Ferice de cei chemaţi

A fi un chemat al lui Hristos este cel mai mare har de care un om se poate învrednici pe pământul acesta. Cu o singură condiţie: ca omul să înţeleagă marea însemnătate a acestui har. Să simtă marea însemnătate a acelui moment când este chemat. Şi să primească cu toată fiinţa lui marele dar pe care i-l face harul acesta.

Apostolii Mântuitorului au fost cei mai binecuvântaţi în privinţa asta, nu numai pentru că au fost chemaţi, ci şi pentru că au înţeles marea ocazie pe care o aveau primind chemarea Lui.

Evanghelia nu ne mai spune despre alţii care ar mai fi fost chemaţi ca ei şi în acelaşi timp la slujba apostoliei, ci numai despre ei, cei Doisprezece. Dar se poate presupune că Mântuitorul, căutând, îi va mai fi chemat şi pe alţii până ce s-a completat numărul. Dar alţii n-au primit chemarea acestei apostolii; numai ei. Când s-a umplut numărul, poate că ar mai fi venit şi alţii, dar acum numărul se umpluse. (mai mult…)

Ce bine e

Ce bine e şi ce frumos cu fraţii împreună! Să dăm mărire lui Hristos când harul Lui ne-adună. La El sunt binecuvântări cu fraţii-n bucurie; în rugăciune şi-n cântări ai sta pe veşnicie. (mai mult…)

Dacă vei cere înţelepciunea

Inima lui Dumnezeu cea plină de dragostea noastră este totdeauna gata să ne asculte cu toată graba şi bucuria ori de câte ori avem o neapărată trebuinţă şi nevoie de vreun dar sau de vreun ajutor din partea sa, mai mult decât este gata o inimă de mamă să împlinească cererea fiului ei iubit. Dar precum şi inima mamei aşteaptă şi doreşte ca fiul ei să-i ceară, aşa aşteaptă cu dor şi cu bucurie inima Domnului ca noi să-I cerem ceea ce ne lipseşte. Şi ceea ce El ştie că noi avem nevoie – cel mai mult nevoie. Cel dintâi lucru bun de care Domnul ştie că noi avem nevoie este înţelepciunea. Căci pe toate celelalte cereri, noi trebuie să le facem cu înţelepciune. Orice rugăciune şi cerere făcută fără înţelepciune este rea (Iacov 4,3). (mai mult…)

Dacă îți vei pleca inima…

Sufletește noi am primit atât de mult, dar oare cum ne-am putut, dar oare ne-am purtat față de tot ce am primit și primim mereu? Am primit un nume sfânt de fii ai luminii (I Tes.5,5; Efes 1,5) Ci, purtăm noi numele acesta? Am primit o moștenire sfântă: moștenirea lui Hristos(Rom.8,17). Cum păstrăm noi această moștenire? Am primit o cetățenie și o patrie sfântă, cea din ceruri(Evrei 12,23). Oare cum o știm cinsti?Am primit o veste mântuitoare, Evanghelia lui Dumnezeu (I Tes.2,13). Știm noi oare s-o prețuim cu adevărat? Am primit o chemare slăvită: a fi împreună –lucrători cu Dumnezeu(I Cor.3,9;Filip.4,3). Am primit dreptarul învățăturii sănătoase(II Tim.4,13). Cum oare folosim noi aceste cerești comori? (mai mult…)

Adevăratul trimis dumnezeiesc nu-L predică, ci Îl mărturiseşte pe Hristos.

1. Adevăratul trimis dumnezeiesc nu-L predică, ci Îl mărturiseşte pe Hristos. Mărturisirea este de o mie de ori mai mult decât predica. Mărturisitorul este o flacără, predicatorul este un funcţionar. Predicatorul va vorbi pentru un salariu sau pentru o laudă. Pentru o pâine mai comodă, pentru o funcţie mai uşoară, pentru o satisfacţie a inimii, adeseori stăpânită de trufie şi de fire lumească (bine ascunsă după „râvna” Evangheliei), dar mărturisitorul va pătimi, va asuda şi se va topi, pentru a-L face lumii cunoscut pe Mântuitorul său Preaiubit. Pe Hristos. Aceasta este deosebirea. Dumnezeu n-a trimis predicatori, ci mărturisitori ai lui Hristos. (mai mult…)