Să se bucure şi să se veselească de Tine, toţi cei ce Te caută pe Tine, Doamne, şi să zică pururea cei ce iubesc mântuirea Ta: "Slăvit să fie Domnul!" (Ps. 39,22)
  • Set Logo Section Menu from Admin > Appearance > Menus > "Manage Locations" Tab > Logo Section Navigation
Slăvit să fie Domnul!
Home ✝) Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei

✝) Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei

✝) Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei

Condacul

Glasul 4

Arătatu-Te-ai astăzi lumii…

Arătatu-te-ai temei neclintit Bisericii, dând tuturor oamenilor domnia cea nestricată, pecetluind-o cu dogmele tale, Sfinte Vasile Cuvioase, grăitorule de cele cereşti.

Troparul

Glasul 1

În tot pământul s-a răspândit vestirea ta, că acela a primit cuvântul tău, prin care, cu Dumnezeiască cuviinţă ai învăţat, firea celor în fiinţă ai lămurit şi ai pus rânduială în obiceiurile oamenilor. Părinte cuvioase, preoţie împărătească, roagă pe Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

Viaţa Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei

Ai fost născut pentru a-ți desăvârși cetățenia cerească

Dumnezeu l-a plăsmuit pe om după un model din adâncul Său, iar lucrarea Sa iscusită a pornit dinăuntru. Dacă îmi va rămâne un răgaz îndestulător ca să-ți înfățișez alcătuirea omului, vei învăța și tu, plecând de la tine însuți, despre înțelepciunea pe care Dumnezeu a desfășurat-o în tine. Căci omul este o lume mică.

Dumnezeu a plăsmuit omul cu o ținută dreaptă. Ți-a dăruit această înfățișare privilegiată față de celelalte viețuitoare. Fiindcă și lucrarea pe care intenționa să ți-o încredințeze era tot privilegiată. Vita a fost făcută pentru pășunat și astfel are capul aplecat spre pământ, având privirea ațintită către pântece și către cele de sub pântece, de vreme ce țelul acelora este desfătarea pricinuită de umplerea stomacului și de bucuria plăcerii. Omul însă nu privește către stomac, ci are capul înălțat înspre cele de sus, pentru a privi către înălțimea cu care este înrudit. Ochii săi nu sunt aplecați spre pământ. Prin urmare, nu săvârși lucruri care sunt în afara firii tale, nu-ți fixa privirea asupra celor pământești, ci asupra celor cerești, acolo unde Se află Hristos.

„Dacă ați înviat împreună cu Hristos, căutați cele de sus, unde Se află Hristos.” (Coloseni 3, 1)

În acest chip ai fost plăsmuit. Însăși alcătuirea ta este o școală pentru țelul în vederea căruia ai fost născut. Ai fost născut ca să-L privești pe Dumnezeu, nu pentru ca viața ta să se târască pe pământ, nici pentru a te bucura de plăcere ca vitele, ci pentru a-ți desăvârși cetățenia cerească. Pentru aceea

„ochii înțeleptului se află în capul său.” (Eclesiastul 2, 14)

Înțeleptul are ochii în cap pentru a-și îndrepta privirea către cele înalte. Iar cel care nu  privește către cele de sus, ci către cele pământești, își târăște ochii pe pământ.

Sfântul Vasile cel Mare, Despre originea omului, în colecția Părinți și scriitori bisericești, vol. 4, serie nouă, Ed. Editura Basilica, București, 2011

Motive de bucurie

Cât de multe prilejuri de bucurie binecuvântată ne stau înainte prin dărnicia lui Dumnezeu! Din neexistență am fost aduși la existență; am fost făcuți după chipul Ziditorului; avem minte și cuvânt, care ne completează firea; cu ajutorul lor L-am cunoscut pe Dumnezeu. Dacă cercetăm cu luare-aminte frumusețile creației, atunci prin ele citim, ca pe litere, marea înțelepciune și purtarea de grijă de toate a lui Dumnezeu. Suntem în stare să deosebim binele de rău; însăși natura ne învață să alegem ce ne este de folos și să evităm ce ne vatămă. Înstrăinându-ne de Dumnezeu prin păcat, am fost chemați iarăși la înrudirea cu El, fiind izbăviți din necinstita robie prin sângele Unuia-Născut; ne stau înainte nădejdile Învierii, desfătările bunătăților îngerești, Împărăția cea din ceruri, bunătățile făgăduite, care depășesc puterea minții și a cuvântului.

Sfântul Vasile cel Mare, Despre mulțumire, în colecția „Părinți și scriitori bisericești”, vol. 1, Ed. Editura Basilica, București, 2009

Author: Editor

Lasa un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *